Gdańskie szkoły ze Złotymi Tarczami! To nagrody w prestiżowym ogólnopolskim rankingu Perspektywy 2017

Gdańskie szkoły ponadgimnazjalne wśród najlepszych na Pomorzu! Tak wynika z rankingu organizowanego przez specjalistyczny portal edukacyjny „Perspektywy". Najlepiej w województwie wypadły: Technikum nr 8, a licea „Trójka” i „Piątka” uplasowały się na drugim miejscu

Gdańskie szkoły ze Złotymi Tarczami! To nagrody w prestiżowym ogólnopolskim rankingu Perspektywy 2017
A
A
data publikacji: 10 stycznia 2017 r.

Uczniowie III LO podczas zajęć
Uczniowie III LO podczas zajęć
zdj. strona internetowa V LO w Gdańsku

W rankingu "Perspektywy 2017" w kategorii techników Złotą Tarczę otrzymało Technikum nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku (w rankingu ogólnopolskim 48 pozycja).

- Inwestycja w gdańskie szkolnictwo zawodowe przynosi efekty, potwierdzamy także rolę lidera w regionie. Gratuluję uczniom, rodzicom i nauczycielom, bo wszyscy na ten sukces pracują – podkreśla Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej - zapraszamy młodych ludzi z Metropolii do wyboru naszych szkół ponadgimnazjalnych. W Gdańsku konsekwentnie realizujemy hasło pracodawców: "Masz zawód i praktykę, masz pracę" oraz dajemy szansę na najlepsze studia – dodaje Kowalczuk.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
zdj. ze strony internetowej CKZiU

Złote Tarcze, wyjątkowy znak jakości trafi też do gdańskich liceów: III LO im. Bohaterów Westerplatte, V LO im. Stefana Żeromskiego oraz II LO im. Dr. Wł. Pniewskiego. Zajęły one równorzędne II miejsce w regionie (w rankingu ogólnopolskim ex aequo 46 pozycja). Pierwsze przypadło III LO w Gdyni.

Gala Perspektywy 2017 - pierwszy z lewej Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej
Gala Perspektywy 2017 - pierwszy z lewej Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej
zdj. Piotr Kowalczuk/Facebook

Celem, przeprowadzanego co roku rankingu, jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne. Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych, jest on precyzyjną „fotografią” polskiego szkolnictwa ponadgimnazjalnych. Zasady oceny ustala kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym:

Pełne rankingi szkół ponadgimnazjalnych znajdziesz tu:

Ranking Techników Perspektywy 2017

Ranking Liceów Perspektywy 2017

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora