PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Gdańskie Rewolucje Podwórkowe. Transmisja u nas na żywo
Gdańskie Rewolucje Podwórkowe. Transmisja u nas na żywo
W poniedziałek 4 kwietnia, w Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się konferencja "Gdańskie Rewolucje Podwórkowe 2016". Jej celem jest przedstawienie i omówienie kwestii dotyczących gdańskich podwórek. Konferencję będzie można zobaczyć także w Internecie - transmisja na żywo na stronie www.gdansk.pl.

Archiwum prywatne

W konferencji udział wezmą: zarządcy nieruchomości, zarządy rad dzielnic, radni miejscy, przedstawiciele władz miasta, a także przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, angażujących się społecznie w sprawy związane z rewitalizacją podwórka.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami:

  • współwłasności podwórek i podziału działek
  • dzierżawy podwórek oraz ich wykupu


Ważnym elementem będzie zapoznanie się z dostępnymi miejskimi programami wsparcia odnowy podwórek.
 

Archiwum prywatne

Prelegentami będą eksperci z dziedziny architektury z Wrocławia, Gdyni i Gdańska. Uczestnicy usłyszą o tym, jak w innych miastach mieszkańcy i urzędnicy radzą sobie z wyzwaniami współtworzenia przestrzeni publicznych a także podwórek. Poruszony zostanie temat sąsiedztwa i wpływu zorganizowania się mieszkańców na tworzenie przyjaznej i estetycznej przestrzeni podwórzowej.

W trakcie konferencji będą pokazywane lub będzie mowa m.in. o:

  • wirtualny spacer po wrocławskich podwórkach
  • jak dobrać zieleń do potrzeb i możliwości podwórka
  • jak współdziałać z mieszkańcami
  • programy gminne wspierające inicjatywy sąsiedzkie, takie jak „Wspólne podwórko”


Podczas konferencji Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz uhonoruje i nagrodzi mieszkańców, którzy w 2015 roku najaktywniej włączyli się w pracę i odnowę swoich podwórek.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 4 kwietnia, w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3, budynek C. Początek o godz. 9.00. Bezpośrednia transmisja na www.gdansk.pl
 

Archiwum prywatne

PROGRAM KONFERENCJI

09:30-10:00 Rozpoczęcie – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak oraz Dyrektor GZNK SZB Jacek Łapiński

10:00-11:00 SĄSIEDZKA OAZA ZIELENI (moderator Paulina Borysewicz)

- Wirtualny spacer po wrocławskich podwórkach (Agnieszka Bocheńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu)

- Zielone pewniaki, czyli jak dobrać zieleń do potrzeb i możliwości podwórka oraz podstawowa pielęgnacja zieleni (Agnieszka Bocheńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu )

11:00-11:30 Przerwa

11:30-12:45 OD UPORZĄDKOWEGO PODWÓRKA DO ZORGANIZOWANEGO SĄSIEDZTWA (moderator Przemysław Kluz)

- Zazielenieni. Działania z mieszkańcami na ulicy Zielonej (Agnieszka Jurecka, Inicjatywa Miasto, Laboratorium Innowacji Społecznych PPNT Gdynia)

- Małe wielkie konsultacje. Prace z mieszkańcami w różnych skalach urbanistycznych (Tomasz Bojęć, BLOKBLOG, Wrocław)

12:45-13:00 Przerwa

13:00-14:00 PROGRAMY GMINNE WSPIERAJĄCE INICJATYWY SĄSIEDZKIE (moderator Paulina Borysewicz)

14:00-15:00 Przerwa

15:00-16:00 Rozdanie dyplomów i nagród – Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor GZNK SZB Jacek Łapiński
 

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl