PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Podnieść do rangi bulwarów nadwodnych - koncepcja zmian w rejonie przystani i kanału na Stępce

Podnieść do rangi bulwarów nadwodnych - koncepcja zmian w rejonie przystani i kanału na Stępce
Połączenie piesze ul. Na Stępce z kładką prowadzącą na Główne Miasto, urządzenie i wyposażenie zielonego skweru oraz urządzenie oznaczonych miejsc postojowych przy przystani, wprowadzenie małej architektury i zieleni przy ciągach pieszych - to najważniejsze plany w koncepcji Biura Rozwoju Gdańska w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne.
Rejon przystani i kanału Na stępce
Rejon przystani i kanału Na stępce
fot. BRG

 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. 

Wyznaczono 108 lokalizacji (stan na 29 kwietnia 2021), które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. 

Opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.


Jedną z opracowanych lokalizacji jest rejon przystani i kanału na Stępce w dzielnicy Śródmieście. 

Teren ten jest częścią Angielskiej Grobli oraz Wyspy Ołowianka. Obejmuje obszar rozciągający się wzdłuż kanału Na Stępce od istniejącej przystani żeglarskiej do mostu prowadzącego na Wyspę Ołowianka, dalej wzdłuż parkingu Filharmonii Bałtyckiej w stronę kładki prowadzącej na Długie Pobrzeże. W sąsiedztwie znajdują się liczne tereny inwestycyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz zabudowa Głównego Miasta znajdująca się na przeciwnym brzegu Motławy (Długie Pobrzeże).  

- Teren posiada silny potencjał rekreacyjny związany z nabrzeżami Motławy oraz brzegami kanału Na Stępce, przeznaczonymi do urządzenia jako przestrzeń publiczna służąca rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców i turystów. Ich właściwe zagospodarowanie wykreuje nowe połączenie piesze pomiędzy Głównym Miastem a Angielską Groblą - mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Jeżeli chodzi o potencjał historyczno-krajobrazowy to jest to wyjątkowe miejsce zarówno ze względów widokowych (widoki na zabudowę Długiego Pobrzeża, Muzeum II Wojny światowej, oś widokowa w ulicy na Stępce w stronę wież Kościoła NMP - red.) jak również przestrzennych, czyli miejsce gdzie fosa dawnych obwarowań miasta wpadała do Motławy


(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

potencjał mala


Głównym założeniem zmian jest połączenie piesze ul. Na Stępce z Długim Pobrzeżem przez tereny na Ołowiance.

- Ważnym elementem tego układu jest urządzenie zielonego, podłużnego skweru przed budynkiem przystani żeglarskiej i dalej wzdłuż brzegu kanału w stronę mostu na Ołowiankę - wylicza Agnieszka Rózga-Micewicz, projektantka Biura Rozwoju Gdańska. - Wypracowane z mieszkańcami wytyczne to urządzenie przestrzeni i powiązań pieszych oraz wyposażenie w małą architekturę i zieleń. Wyposażenie powinno być adekwatne do rangi bulwarów nadwodnych oraz spójne z już istniejącymi meblami stojącymi w rejonie przystani jachtowej.

 

Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w rejonie przystani i kanału Na Stępce
Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w rejonie przystani i kanału Na Stępce
rys. Agnieszka Rózga-Micewicz / BRG

 

Wskazane szczegółowe wytyczne projektowe to:

  1. Wykreowanie połączenia ul. Na Stępce z kładką pieszą na Główne Miasto.
  2. Urządzenie ciągów pieszych i wyposażenie w małą architekturę i zieleń w miejscu wskazanych głównych powiązań pieszych – wyposażenie powinno być adekwatne do rangi bulwarów nadwodnych oraz spójne z już istniejącymi meblami stojącymi w rejonie przystani jachtowej.
  3. Urządzenie i wyposażenie zielonego skweru w rejonie trawnika oraz urządzenie oznaczonych miejsc postojowych przed przystanią.
  4. Podkreślenie osi widokowej w kierunku głównego miasta i Kościoła Mariackiego szpalerem drzew.
  5. Wskazuje się (w miarę możliwości finansowych) potrzebę przebudowy rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej i zlokalizowanie ich pod dnem kanału Na Stępce.


(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

Fragment mapy z zaznaczonymi miejscami do wprowadzenia zmian. Pod spodem ramka z legendą

 

Teren w rejonie przystani i kanału na Stępce jest jednym z 21 lokalizacji wybranych w dzielnicy urbanistycznej Śródmieście w ramach programu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. 


(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

Mapa miasta z zaznaczonymi kółeczkami miejscami. U góry napis: ŚRÓDMIEŚCIE - 21 LOKALIZACJI. Po bokach 21 zdjęć przedstawiających poszczególne miejsca.

 

Na stronie Biura Rozwoju Gdańska znajduje się interaktywna mapa, na której zaznaczono wszystkie 108 lokalizacji.

Więcej o Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl