PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rejon ulic Radarowej i Radiowej w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne

Rejon ulic Radarowej i Radiowej w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne
Jak może się zmienić rejon ulic Radarowej i Radiowej w dzielnicy Matarnia? W koncepcji Biura Rozwoju Gdańska najważniejsze jest utworzenie skweru podzielonego na część zieloną i utwardzoną w formie niewielkiego placu (tarasu). Ważnym elementem są wskazane przez mieszkańców ciągi piesze, łączące skwer z przystankami autobusowymi i ul. Synów Pułku.
Ogród deszczowy, nieopodal przystanki autobusowe, sklep oraz w niedalekim sąsiedztwie szkoła
Ogród deszczowy, nieopodal przystanki autobusowe, sklep oraz w niedalekim sąsiedztwie szkoła
fot. BRG

 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. 

Wyznaczono 108 lokalizacji (stan na 25 marca 2021), które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. 

Opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.


Jedną z opracowanych lokalizacji jest rejon ulic Radarowej i Radiowej w dzielnicy Matarnia. 

Rejon skrzyżowania obu ulic stanowi centrum dawnej wsi Klukowo, znajduje się tutaj zrealizowany w latach ubiegłych ogród deszczowy, przystanki autobusowe, sklep oraz w niedalekim sąsiedztwie szkoła. W centralnym punkcie skrzyżowania zlokalizowany jest pomnik Pamięci Mieszkańców Klukowa. Cały obszar ma utrzymany charakter wiejski z przewagą zabudowy jednorodzinnej.

- Obszar objęty opracowaniem został wskazany przez mieszkańców w ankiecie internetowej jako miejsce ważne ze względu na historię i tożsamość lokalnej społeczności, a także ze względu na istniejące przystanki autobusowe i usługi w sąsiedztwie (sklep i szkoła – red.). Dlatego pomimo braku odpowiedniego wyposażenia posiada silny potencjał do utworzenia przestrzeni integrującej lokalną społeczność - przekonuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Silnym atutem jest urządzona zieleń w postaci ogrodu deszczowego, która wraz z odpowiednią aranżacją pozostałego terenu gminnego, daje możliwość utworzenia skweru z nowym miejscem ekspozycji pomnika.

- Najważniejszym wskazaniem dla rejonu ulic Radarowej i Radiowej jest utworzenie przestrzeni lokalnej w formie skweru podzielonego na część zieloną, czyli ogród deszczowy oraz część utwardzoną w formie niewielkiego placu (tarasu) z ekspozycją pomnika. Ważnym elementem koncepcji są wskazane przez mieszkańców powiązania piesze, łączące skwer z przystankami autobusowymi oraz z ciągiem wzdłuż ul. Synów Pułku - wyjaśnia Anna Fikus-Wójcik, projektantka Biura Rozwoju Gdańska. - Jednym z takich powiązań, podnoszących bezpieczeństwo przemieszczania się dzieci, jest potencjalny ciąg, który mógłby łączyć teren szkoły bezpośrednio ze skwerem. Ale przebiega on po gruntach prywatnych i jego realizacja uzależniona jest od porozumienia pomiędzy właścicielami gruntów, a dyrekcją szkoły.

 

Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w rejonie ulic Radarowej i Radiowej
Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w rejonie ulic Radarowej i Radiowej
fot. BRG / Anna Fikus-Wójcik

 

Wskazane szczegółowe wytyczne projektowe to: 

  1. Wykreowanie przestrzeni lokalnej w postaci przyjaznego pieszym skrzyżowania oraz skweru, z częścią przestrzeni przeznaczoną na ekspozycję Pomnika Pamięci Mieszkańców Klukowa. Utrzymanie i pielęgnacja ogrodu deszczowego zgodnie z wytycznymi Gdańskich Wód. Uporządkowanie powiązań pieszych w obrębie skrzyżowania i szkoły.
  2. Przestrzeń przeznaczona na ekspozycję pomnika może być zrealizowana w formie tarasu integrującego wszystkie kierunki powiązań pieszych, wraz z oświetleniem i monitoringiem.
  3. Wykreowanie powiązania pieszego z ciągiem pieszym w ul. Synów Pułku (zielona aleja).
  4. Powiązanie zagospodarowania ze strefą wejścia do obiektu usługowego (sklepu) położonego w części północnej.
  5. Wykreowanie powiązania pieszego łączącego skwer z terenem szkoły poza układem ulic (uwarunkowane uzgodnieniem z dyrekcją szkoły i właścicielami gruntów).
  6. Utworzenie ciągu pieszego np.: w formie kładki wzdłuż wschodniej krawędzi ogrodu deszczowego.
  7. Posadzenie szpaleru drzew izolującego skwer od ruchu ulicznego.
  8. W punktach węzłowych wykreowanie miejsc uwzględniających wartości kompozycyjne i widokowe np. w postaci schodkowych tarasów.

 

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

wytyczne mala

 

Teren przy ulicach Radarowej i Radiowej jest jednym z 7 lokalizacji wybranych w dzielnicy urbanistycznej Zachód w ramach programu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. 


(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

GPL-ZACHD mala

 

Na stronie Biura Rozwoju Gdańska znajduje się interaktywna mapa, na której zaznaczono wszystkie 108 lokalizacji.

Więcej o Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl