PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ulica Nieborowska na Chełmie. Jakie zmiany w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne?

Ulica Nieborowska na Chełmie. Jakie zmiany w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne?
Zagospodarowanie ulicy w formie wyniesionego jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego wyposażonego w elementy małej architektury, oświetlenie oraz nowe nasadzenia roślinności - to główne propozycje zmian w koncepcji Biura Rozwoju Gdańska wzdłuż ul. Nieborowskiej w ramach programu Gdańskie Przestrzenie Lokalne.
Ulica Niepołomicka na Chełmie
Ulica Nieborowska na Chełmie
fot. BRG

 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. 

Wyznaczono 108 lokalizacji (stan na 17 czerwca 2021), które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. 

Opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.


Jedną z opracowanych lokalizacji jest rejon ul. Nieborowskiej w dzielnicy Chełm. 

Teren obejmuje obszar osiedlowego centrum usługowego przy ulicach Nieborowskiej i Wawelskiej wraz z fragmentem ulicy Wilanowskiej prowadzącej do Jaru Wilanowskiego - głównej przestrzeni rekreacyjnej dzielnicy. Są tutaj m.in. parkingi i niezagospodarowany teren kościoła p.w. Św. Teresy Benedykty od Krzyża. 

- Teren posiada potencjał społeczny związany z obecnością bogatego programu różnorodnych usług oraz handlem lokalizującym się wzdłuż ulicy Nieborowskiej, a także obecnością kościoła stanowiącego centrum kulturowe osiedla - mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Natomiast potencjał rekreacyjny wiąże się z możliwością urządzenia szeregu przestrzeni zielonych wzdłuż ulicy, co umożliwi powstanie atrakcyjnej przestrzeni lokalnej służącej mieszkańcom.

Głównym kierunkiem zmian w koncepcji BRG jest urządzenie alei spacerowej (wzdłuż ulicy Nieborowskiej) na długości od ronda z ul. Królowej Bony do ronda z ul. Wawelską. 

- Wypracowane z mieszkańcami rozwiązanie przestrzenne to zagospodarowanie ulicy w formie wyniesionego jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego wyposażonego w elementy małej architektury, oświetlenie oraz nowe nasadzenia roślinności. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi użytkownikom bezpieczne i swobodne poruszanie się pomiędzy centrum usługowym, a zielonymi skwerami zaproponowanymi do wprowadzenia urządzeń rekreacyjnych z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych - wyjaśnia Anna Borzyszkowska, projektantka Biura Rozwoju Gdańska. - Ważnym elementem układu jest również wykreowanie przestrzeni w formie reprezentacyjnego placu przed wejściem do kościoła pod wezwaniem świętej Teresy Benedykty od Krzyża.

Wśród wytycznych znajduje się także zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej (wzdłuż ul. Nieborowskiej naprzeciwko kościoła) w obiekty małej retencji miejskiej z zastosowaniem roślinności hydrofitowej-filtrującej.

 

Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w rejonie ulicy Nieborowskiej
Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w rejonie ulicy Nieborowskiej
rys. Anna Fikus-Wójcik / BRG

 

Wskazane szczegółowe wytyczne projektowe to:

  1. Wykreowanie alei spacerowej, na długości od ronda „a” do ronda „b”, stanowiącej główną przestrzeń lokalną ulicy Nieborowskiej z priorytetem dla pieszych w formie wyniesionego jednoprzestrzennego ciągu pieszego wyposażonego w elementy małej architektury, oświetlenie oraz nowe nasadzenia roślinności wielopiętrowej.
  2. Wykreowanie przestrzeni pieszej w formie reprezentacyjnego placu przed wejściem do kościoła p.w. Św. Teresy Benedykty od Krzyża. Preferowane spójne zagospodarowanie z uwzględnieniem posadzki, odpowiedniego oświetlenia, miejsc do siedzenia, elementów sztuki, zieleni, wody.
  3. Urządzenie i wyposażenie w małą architekturę przestrzeni w formie zielonych skwerów. Zaleca się w tych miejscach odseparowanie ciągu pieszego pasem zieleni od skrajni drogi. Dla terenów oznaczonych „III” preferowane zagospodarowanie z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych.
  4. Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej (wzdłuż ul. Nieborowskiej naprzeciwko kościoła) w obiekty małej retencji miejskiej z zastosowaniem roślinności hydrofitowej - filtrującej.
  5. Wprowadzenie zieleni niskiej i średniej na skarpie wzdłuż ulicy Wilanowskiej przesłaniającej parking.
  6. Obiekt na zakończeniu osi widokowej ulicy Nieborowskiej np. w formie zielonej bramy uformowanej z zimozielonych krzewów, pnączy bądź szpaleru drzew przesłaniających widok na zaplecze obiektu usługowego.
  7. Wprowadzenie nowych szpalerów drzew zgodnych z warunkami siedliskowymi.
  8. Wykreowanie połączeń pieszych z główną przestrzenią lokalną.
  9. Urządzenie przestrzeni ulicy z priorytetem dla ruchu pieszego na długości od ronda z przejściami „a” do ronda z przejściami „b”; urządzenie zaproponowanych przejść dla pieszych w formie wyniesionej jezdni do poziomu chodników.

 

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

Chełm_Nieborowska mala

 

Rejon przy ul. Nieborowskiej jest jedną z 25 lokalizacji wybranych w dzielnicy urbanistycznej Południe w ramach programu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. I jedną z pięciu w dzielnicy Chełm.

 

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

GPL-POUDNIE malaNa stronie Biura Rozwoju Gdańska znajduje się interaktywna mapa, na której zaznaczono wszystkie 108 lokalizacji.

Więcej o Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl