Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańskie nabrzeża w ocenie mieszkańców. Co wynika z ankiety?

Ponad tysiąc osób wypełniło ankietę na temat zagospodarowania gdańskich nabrzeży. Celem badania było określenie, gdzie nad wodą mieszkańcy Gdańska najchętniej spędzają czas wolny i jakiego wyposażenia w tych miejscach brakuje.

Gdańskie nabrzeża w ocenie mieszkańców. Co wynika z ankiety?
A
A
data publikacji: 06 listopada 2018 r.
0008a
BRG

Ankieta została udostępniona na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska od 30 lipca do 16 września 2018 r. Respondenci byli w niej proszeni o wskazanie nadwodnych lokalizacji, w których spędzają czas (w pobliżu miejsca zamieszkania i nieco dalej od domu). Pytania dotyczyły też wyposażenia, które powinno pojawić się w tych miejscach. 

Rekreacja w pobliżu domu

Większość badanych (79%) przyznała, że spędza czas nad wodą zazwyczaj w odległości 1 km od domu. Najczęściej wskazywano nabrzeża Motławy, plaże pasa nadmorskiego, tereny wokół zbiorników retencyjnych oraz wzdłuż potoków. Większość osób przyznała, że nad wodę dociera pieszo, na drugim miejscu znalazł się rower.

Zapytani o brakujące wyposażenie, ankietowani najczęściej wymieniali małą architekturę i toalety, następnie oświetlenie, urządzone trasy spacerowe, infrastrukturę rowerową i tereny zieleni ogólnodostępnej. Wśród innych propozycji znalazły się m.in. place zabaw, pomosty, poprawa dostępności czy utrzymanie czystości.


Plaże i Motława

Respondenci zostali poproszeni również o wskazanie nadwodnych lokalizacji oddalonych od miejsca zamieszkania. Większość osób wymieniła nadmorskie plaże oraz nabrzeża Motławy. 31% pytanych przyznało, że dociera w te miejsca samochodem. Niewiele mniej głosów zebrały odpowiedzi: pieszo, rowerem, komunikacją miejską.

Jako brakującą infrastrukturę ankietowani najczęściej wymieniali małą architekturę i toalety, następnie oświetlenie, urządzone trasy spacerowe, infrastrukturę rowerową i tereny zieleni ogólnodostępnej. Pojawiły się też inne pomysły: wybiegi dla psów, przebieralnie, natryski, sauny czy przystanie żeglarskie. 

0010
fot. BRG

0012
fot. BRG

0013
fot. BRG

0014
fot. BRG

0015
fot. BRG

Gdańska Polityka Wodna

Pierwszy etap opracowania urbanistycznego Gdańska Polityka Wodna został opublikowany w czerwcu 2018 r. Dotyczył nabrzeży w całym mieście. Zostały w nim przeanalizowane uwarunkowania związane z jakością gdańskich nabrzeży i atrakcyjnością ich obecnego urządzenia. W opracowaniu wskazano też kierunki ich docelowego zagospodarowania.

Kolejne części będą skupiać się na konkretnych fragmentach gdańskich nabrzeży. Zostaną w nich przeanalizowane możliwości udostępnienia poszczególnych miejsc mieszkańcom, będą też określone wytyczne ich zagospodarowania. Do sporządzenia wskazówek posłużą m.in. wyniki omówionej wyżej ankiety.

Wytyczne będą stanowić podstawę do działań projektowo-inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki miejskie, zmierzających do zagospodarowania nabrzeży w sposób zrównoważony, uwzględniający potrzeby mieszkańców, walory przyrodnicze oraz zasady ochrony przeciwpowodziowej.

ZOBACZ CAŁĄ PREZENTACJĘ DOTYCZĄCĄ ANKIETY

-
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
-
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora