Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych rusza jesienią. Obejmie zasięgiem ponad 170 jednostek

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych będzie obejmowało swoimi usługami ponad 170 placówek oświatowych. Wśród świadczonych usług znajdzie się w pierwszej kolejności obsługa finansowo-księgowa, w kolejnej kadrowo-płacowa jednostek oświatowych z wyłączeniem prowadzenia akt osobowych.

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych rusza jesienią. Obejmie zasięgiem ponad 170 jednostek
A
A
data publikacji: 29 sierpnia 2016 r.

Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Centralizacja usług finansowo-księgowych rozpocznie się od października 2016 roku i potrwa do lipca 2017. Nowo powstałe Centrum ujednolici i poprawi jakość świadczonych usług poprzez wyeliminowanie powielanych czynności. Jego powołanie ma ustandaryzować procedury i system obsługi przy lepszej organizacji pracy i specjalizacji kadr.

Pracownikami GCUW staną się dotychczasowi pracownicy jednostek oświatowych, którzy do tej pory odpowiadali za sprawy z zakresu finansów i księgowości oraz kadr i płac.

- Celem projektu jest lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, uzyskanie efektu skali oraz podniesienie jakości realizowanych usług publicznych - podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. - Co ważne każdy pracownik przechodzący do GCUW zachowa dotychczasowe wynagrodzenie.

Utworzenie Centrum związane jest także z obowiązkową centralizacją rozliczeń podatku VAT, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że Gmina Miasta Gdańska będzie jednym podatnikiem VAT i dla całej gminy będzie jeden NIP. Powołanie GCUW dla 173 jednostek oświatowych to szansa na usprawnienie zadań z zakresu finansów, księgowości i płac rozproszonych obecnie w licznych placówkach oświatowych.


Harmonogram działań GCUW

W pierwszym etapie działalności od 1 października 2016 roku Gdańskie Centrum Usług Wspólnych obejmie obsługą 65 jednostek, obsługiwanych dotychczas przez Centrum Obsługi Placówek Oświatowych oraz przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gdańsku.

Następnie, 1 listopada 2016 r. obsługą GCUW objęte zostaną gimnazja i szkoły ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 27 – łącznie 17 jednostek.

W kolejnym etapie, 1 marca 2017 r. do obsługi zostaną włączone szkoły podstawowe – łącznie 34 jednostki.

Następnie, 1 maja 2017 r. zespoły kształcenia oraz zespoły szkół - łącznie kolejne 34 jednostki.

W ostatnim etapie, 1 lipca 2017 r. pozostałe placówki oświatowe, takie jak Bursa Gdańska, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Szkolne Schronisko Młodzieżowe – łącznie 23 jednostki.

Docelowo obsługą w GCUW objęte zostaną 173 jednostki oświatowe.
 

Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Zakres działań GCUW

Centrum zapewni jednostkom oświatowym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Wśród świadczonych usług znajdzie się prowadzeniu rachunkowości, spraw kadrowych pracowników, spraw płacowych pracowników, sporządzaniu sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych, prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami oraz prowadzeniu obsługi prawnej jednostek oświatowych.


Korzyści wynikające z powstania GCUW

Centralizacja obsługi księgowo-finansowej oraz kadr i płac przyniesie szereg korzyści zarówno dyrektorom szkół jak i pracownikom tworzącym Centrum. Przekazanie zadań umożliwi szefom placówek oświatowych poświęcenie więcej czasu na zarządzanie nimi w sferze merytorycznej.

Powstanie Centrum umożliwi ujednolicone procedur, podział obowiązków oraz zlikwidowanie problemu zastępstw np. w przypadku zwolnień lekarskich. Pracownicy Centrum będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i uzupełniania wiedzy poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, a także możliwość rozwoju i ścisłej specjalizacji w wybranych obszarach.

Wprowadzony zostanie standard działania poprzez powstanie centrum kompetencyjnego skupiającego osoby posiadające specjalistyczną wiedzę. Miasto Gdańsk umocni swoja pozycję, jako pozytywnego i nowoczesnego pracodawcy.-
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
-
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora