PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski o wyprawkę dla ucznia tylko do końca listopada 

Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski o wyprawkę dla ucznia tylko do końca listopada 
Świadczenie “Dobry Start”  to 300 zł na wyprawkę szkolną, przyznawane bez względu na osiągany dochód. Z końcem listopada mija termin, do którego mieszkańcy mogą składać te wnioski. GCS zachęca do złożenia wniosku w formie on-line, np. za pomocą bankowości elektronicznej, jako najszybszego i najbezpieczniejszego sposobu pozyskania środków.  
W Gdańskim Centrum Świadczeń przy ulicy Powstańców Warszawskich można składać wnioski o Dobry start  osobiście, z zachowaniem reżimu sanitarnego
W Gdańskim Centrum Świadczeń przy ulicy Powstańców Warszawskich można składać wnioski o "Dobry start" osobiście, z zachowaniem reżimu sanitarnego
                                                                                                                                                                        Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

 

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, szkole dla dorosłych lub szkole policealnej do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Program nie dotyczy dzieci w zerówce.

Aby otrzymać 300+, wniosek powinien złożyć rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej o świadczenie wnioskuje rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak mówi Arkadiusz Kulewicz z Gdańskiego Centrum Świadczeń najprostszym, najszybszym i zdecydowanie najbezpieczniejszym sposobem złożenia wniosku jest skorzystanie z formy on-line, np. bankowości elektronicznej. 

 

 

- Dokumenty można dostarczyć także osobiście  – do specjalnych wrzutni lub bezpośrednio do pracownika punktu obsługi - dodaje Arkadiusz Kulewicz. - Wizyty osobiste odbywają się z zachowaniem rygorów sanitarnych.

 

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku

Wnioski elektroniczne można składać za pośrednictwem:

 

UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie “Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upływa 30 listopada danego roku.  Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

 

Osobiście – od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku

Gdańskie Centrum Świadczeń

Dział Obsługi Mieszkańców, ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl