PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie Centrum Świadczeń. Ostatnie dni na złożenie wniosku o stypendium szkolne

Gdańskie Centrum Świadczeń. Ostatnie dni na złożenie wniosku o stypendium szkolne
Już tylko do 15 września 2020 roku można składać wnioski o stypendium szkolne. Dodatkowe środki na wydatki związane z edukacją mogą otrzymać rodzice uczniów mieszkających na terenie Gdańska i spełniających określone kryterium dochodowe. 
uczen
Aby otrzymać stypendium szkolne, trzeba mieszkać w Gdańsku i spełniać tzw. kryterium dochodowe, które wynosi 528 zł na osobę w rodzinie
Mat. prasowe GCS

 

 

Stypendium szkolne przysługuje uczniom do czasu zakończenia nauki, ale nie dłużej niż do 24 roku życia. Aby skorzystać z tego świadczenia, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, wsparcie przysługuje uczniom mieszkającym na terenie Gdańska, drugim warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 528 zł na osobę w rodzinie. 

 

Gdańskie Centrum Świadczeń. Ponad 32 tysięcy wniosków o świadczenie „Dobry start”  

 

- Rozpatrując wniosek o stypendium nasi pracownicy biorą pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - przypomina Arkadiusz Kulewicz, rzecznik Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Czyli z sierpnia, bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania.

Jak podkreśla Arkadiusz Kulewicz przekroczenie dochodu w sierpniu nie zawsze oznacza definitywną odmowę przyznania świadczenia. Jeżeli w rodzinie, tuż przed złożeniem wniosku, nastąpiła utrata dochodu, to brany pod uwagę będzie dochód z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

 

GCS2
Jeżeli w rodzinie, tuż przed złożeniem wniosku, nastąpiła utrata dochodu, to brany pod uwagę będzie dochód z miesiąca, w którym wniosek został złożony
Jerzy Pinkas/gdansk.pl

 

 

Stypendium będzie wypłacane jako refundacja wydatków poniesionych na cele edukacyjne, na podstawie imiennych rachunków i faktur. Katalog asortymentu podlegającego refundacji jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. zakup podręczników, przyborów szkolnych, a od 2019 roku także zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, kursów komputerowych, czy też kosztów korzystania z internetu.

 

Gdańskie Centrum Świadczeń przywraca osobistą obsługę mieszkańców. Zadzwoń i umów się na wizytę 

 

- Ważne, aby pamiętać, że refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne, dokonane od 1 września do 31 maja danego roku szkolnego, za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych - mówi Kulewicz. 

 

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego i wymagane dokumenty 

 

Oprócz stypendium szkolnego rodziny mogą starać się o zasiłek szkolny. To wsparcie dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej w wyniku zdarzenia losowego, takiego jak np. nagła i nieprzewidziana utrata pracy, śmierć członka rodziny została przewidziana dodatkowa pomoc dla uczniów w postaci zasiłku szkolnego. Rodziny, które znalazły się w takiej sytuacji mogą liczyć na jednorazową pomoc do 620 zł na każdego ucznia.

 

Więcej informacji na temat zasiłku szkolnego i wymagane dokumenty

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl