Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zapobiega uzależnieniom i przemocy. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ma już 15 lat

Cel Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, które dziś  świętowało 15-lecie istnienia to poprawa jakości życia gdańszczan przez działania profilaktyczne zapobiegające uzależnieniom, przemocy w rodzinie, promujące zdrowie. To też  pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i ich bliskim.

Zapobiega uzależnieniom i przemocy. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ma już 15 lat
A
A
data publikacji: 15 czerwca 2018 r.
Nagrodzenu pracownicy GCPU, przeydent Piotr Kowalczuk i Adam Landowski
Nagrodzeni pracownicy Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z prezydentem Piotrem Kowalczukiem (czwarty z prawej) i Adamem Landowskim dyrektorem GCPU
Jerzy Pinkas/gdansk.pl

- Kilkanaście lat temu zgłosiłem się do poradni, bo chciałem ratować moją rodzinę - mówi Tadeusz Sekretarczyk długodystansowiec i utramaratończyk na filmie przygotowanym z okazji 15-lecia GCPU. - Okazało się, że to ja sam najbardziej potrzebuję pomocy. Tu taką pomoc otrzymałem i jestem wdzięczny. To jednak długa historia, ale jedno zdanie określi, co się przez te lata zdarzyło: "iedyś nie potrafiłem dostrzec motyla, który przysiadł gdzieś w pobliżu, dziś słyszę trzepot jego skrzydeł jak jest jeszcze daleko".

To już 15 lat GCPU, dziękujemy!

GCPU powstało w 2002 roku i zaczęło działać w budynku przy ulicy Wałowej w Gdańsku jako publiczny zakład opieki zdrowotnej i jednostka miasta zajmująca się terapią uzależnień, programami profilaktyki uzależnień, zapobieganiem przemocy w rodzinie i promocją zdrowia. Po kilku latach miasto zdecydowało, że centrum nie będzie ZOZ-em, a “tylko”  jednostką samorządową, placówka przeprowadziła się też na ulicę Dyrekcyjną, gdzie mieści się do dziś.

W GCPU działa Punkt Pomocy Psychologicznej, w którym można uzyskać pomoc psychologiczną, centrum realizuje programy profilaktyczne, kampanie społeczne jak np. “Kieruj bez procentów” czy “Młodość bez procentów”, współpracuje ze szkołami i placówkami edukacyjnymi.

- Przez te lata współpracowaliśmy z ponad 500 osobami, samych pracowników przewinęło się przez ten czas przez centrum około 50-ciu - mówi Adam Landowski dyrektor GCPU. - Staliśmy się jednostką kształcącą kadry dla instytucji zajmujących się profilaktyką nie tylko w Gdańsku.  

- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień to jednostka, która najszerzej w postaci grantowej rozdziela swoje zadania w placówkach edukacyjnych, szkolnych ale też fundacjach, stowarzyszeniach i innych jednostkach miasta - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds społecznych. - Wyznacza nowe kierunki w polityce profilaktyki miasta Gdańska, którą kreuje prezydent Paweł Adamowicz i Wydział Rozwoju Społecznego. I za to bardzo dziękuję.

Większe "kapslowe", większe problemy w rodzine i szkole 

Działanie GCPU to nie tylko perspektywa lokalna i lokalne osiągnięcia.

- Gdańskie centrum było pionierem działalności profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - powiedział Antoni Szymański (PiS) senator z Komisji Rodziny, Polityki Senioranel i Społecznej.  - Mówimy o tym w naszej senackiej komisji, która też się tymi problemami zajmuje. Czerpiemy pomysły z tego co robi Gdańsk w tym zakresie, Gdańsk i jego mieszkańcy byliby słabsi bez tego, co robicie.

Z okazji rocznicy Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zorganizowało 15 czerwca 2018 r. konferencję dotyczącą profilaktyki uzależnień, w której wzięło udział ok. 120 osób, przede wszystkim przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze społecznym i profilaktyki uzależnień. W programie konferencji znalazły się m.in. wykłady z zakresu międzynarodowych standardów i rekomendacji w profilaktyce. 

- Dochody z tzw. "kapslowego" rosną i martwi mnie to ogromnie - dodał prezydent Kowalczuk. - Oznacza to ogromne spożycie alkoholu, oznacza to za chwilę problemy w rodzinie, w sytuacjach związanych z edukacją i wychowaniem. Tym bardziej zapraszam wszystkich do tej wielkiej wspólnoty związanej z budowaniem po kawałku tego, co może być dobre dla profilaktyki w Gdańsku.

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora