PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdański samorząd: kolejne miliony na ratowanie zabytków

Gdański samorząd: kolejne miliony na ratowanie zabytków
Od 2005 roku Gdańsk udziela dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach podmiotom zewnętrznym. W tym czasie przekazano na ten cel blisko 22 miliony złotych. W tym roku – po podjęciu uchwały przez Radnych Miasta Gdańska - będzie to blisko dwa miliony.

Wśród beneficjentów miejskiej pomocy jest m.in. kościół św. Brygidy, na który z samorządowej kasy wydane będzie w sumie 327 tys. zł.
Wśród beneficjentów miejskiej pomocy jest m.in. kościół św. Brygidy, na który z samorządowej kasy wydane będzie w sumie 327 tys. zł.
Aleksander Masłowski

Podstawą udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku jest obecnie uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 roku. Miasto udziela dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i posiadającym tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Warto podkreślić, że dotacje miejskie na ratowanie zabytków są bezzwrotne.

 

Blisko 22 miliony i 83 zabytki w dziesięć lat

Zmiana przepisów prawnych, która przed laty umożliwiła samorządom udzielanie pomocy finansowej na rzecz ratowania lokalnych zabytków, przyczyniła się w znaczący sposób do poprawy ich stanu technicznego i estetycznego. Ówczesna pomoc państwa w tym zakresie okazywała się niewystarczająca i kierowana przede wszystkim na najcenniejsze zabytki. Pomoc gmin obejmuje natomiast nie tylko zabytki najcenniejsze, ale także te o znaczeniu wyłącznie lokalnym. Krąg podmiotów został również rozszerzony: wspólnoty mieszkaniowe czy właściciele prywatni są obecnie na równi traktowani z pozostałymi podmiotami. Niezależnie od statusu wnioskodawców poziom przyznawanych dotacji uzależniony jest od wartości zabytkowych obiektu i może wynosić do 50 % lub do 75 %.

W latach 2005-2015 udzielone zostały dotacje w łącznej wysokości 21 701 305 złotych, w tym 870 000 zł przekazanych Gminie Miasta Gdańska jako pomoc międzygminna na rzecz kościoła p.w. św. Katarzyny.

- W latach 2005-2015 miasto dotowało łącznie 83 zabytki, w tym 56 nieruchomych (22 budynki sakralne - kościoły, kaplice, klasztory, plebanie, inne), 25 budynków mieszkalnych, 5 przedproży, 4 budowle inne oraz 27 zabytków ruchomych (ołtarze, organy, obrazy, epitafia, portale) – mówi zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków Janusz Tarnacki. – Warto podkreślić, że pomoc miasta staje się często argumentem w ubieganiu się o dodatkowe dofinansowanie innych instytucji do tego uprawnionych. Dzięki dotacjom gminnym, widoczny jest na przestrzeni lat znaczny wzrost inwestycji w obiektach zabytkowych, przyczyniający się do poprawy ich wizerunku – czyli także poprawy przestrzeni publicznej w mieście.

 

Blisko dwa miliony złotych w tym roku

W tym roku łączna wysokość proponowanych dotacji to 1 940 750 złotych. O dotacje mogli ubiegać się wszyscy uprawnieni właściciele zabytkowych obiektów. Wnioski rozpatrzone zostały przez specjalną komisję, powołaną przez Prezydenta Miasta Gdańska, a której przewodniczy zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków Janusz Tarnacki. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Gdańska zapewne jeszcze podczas majowej sesji.

 

Jedenaście podmiotów – trzynaście dotacji

W tym roku pieniądze trafią do jedenastu podmiotów (łącznie będzie to trzynaście dotacji, ale dwa obiekty otrzymają aż po dwie dotacje), choć wpłynęło łącznie dwadzieścia wniosków. Wnioski siedmiu podmiotów nie zostały zakwalifikowane ze względu na braki formalne we wnioskach.

Wśród wniosków, które rozpatrzono pozytywnie, są aż dwa dotyczące kościoła św. Brygidy. Jeden z nich dotyczy prac konserwatorsko-remontowych w Kaplicy Pokutnic (etap II: zabezpieczenie przeciwwodne, konserwacja i odtworzenie wejścia przez dawną wieżę schodową kościoła), a drugi prac konserwatorsko-remontowych elewacji baptysterium wraz ze wschodnią klatką schodową. Obydwa wnioski uzyskały w sumie dofinansowanie w wysokości 327 tys. złotych. W Kaplicy św. Anny w zespole kościoła św. Trójcy dofinansowano prace konserwatorsko-remontowe elewacji południowej wraz z oknami, w wysokości 218,5 tys. złotych.

Pozytywnie rozpatrzono także wnioski dotyczące wykonania izolacji pionowej murów piwnicznych wraz z drenażem skrzydła południowego Domu Zakonnego oo. Pallotynów przy kościele św. Elżbiety (160 tys. złotych), prac konserwatorsko-remontowych przy trzech oknach prezbiterium kościoła św. Katarzyny (140 tys. złotych), prac konserwatorskich rzeźby „Grupa św. Jerzego” z kościoła Mariackiego (96,75 tys. złotych).

Najwyższą dotację w tym roku, w wysokości 450 tys. złotych otrzyma Parafia Greckokatolicka p.w. św. Bartłomieja i Opieki NMP na prace konserwatorsko-remontowe południowego zespołu elewacji kościoła św. Bartłomieja.

Na wniosek komisji 61,9 tys. złotych zostanie przyznanych także na prace konserwatorskie dwóch barokowych obrazów: „Apostoł Łukasz”, „Apostoł Marek” oraz jednego neobarokowego „Scena spotkania Chrystusa z Matką” w kościele św. Ignacego Loyoli jak również 93 tys. złotych na konserwację ołtarza NMP w kościele św. Mikołaja

Na liście beneficjentów znalazła się także Wspólnota Mieszkaniowa Chlebnicka 21, która przy pomocy miejskich pieniędzy wykona prace konserwatorsko-remontowe elewacji Bramy Chlebnickiej – dofinasowanie w wysokości 250 tys. złotych oraz Klub Wysokogórski „Trójmiasto”, który uzyskał  dwie dotacje na prace przy Baszcie Białej: na prace remontowe dachu oraz na prace konserwatorsko-remontowe murów elewacji (etap I) – łączna dotacja na te prace wyniesie 50,6 tys. złotych.

Wśród rozpatrzonych pozytywnie wniosków znalazł się także jeden złożony przez osobę fizyczną: Krzysztof Kwiecień otrzyma 93 tys. złotych na prace konserwatorsko-remontowe pięciu okien oraz remont dachubudynku dawnej poczty przy ul. Podwale Grodzkie 2e.Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze
Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze