PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.

Gdański Ośrodek Sportu wsparł organizację imprezy triathlonowej. Jest interpelacja w tej sprawie

Gdański Ośrodek Sportu wsparł organizację imprezy triathlonowej. Jest interpelacja w tej sprawie
Pod koniec czerwca na plaży na Stogach zorganizowano sportową imprezę pod hasłem: Sailfish Open Water Gdańsk. GOS, zgodnie z zawartą umową - jako partner tego wydarzenia, odpowiedzialny był za jego zabezpieczenie ratownicze. Wątpliwości wobec tego mają radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają, że miejska spółka nie powinna wspierać imprez organizowanych przez prywatne firmy.
Imprezy sportowe w Gdańsku cieszą się dużym zainteresowaniem (zdjęcie ilustracyjne)
Imprezy sportowe w Gdańsku cieszą się dużym zainteresowaniem (zdjęcie ilustracyjne)
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

- Aby wywiązać się z zobowiązań umowy, Gdański Ośrodek Sportu ogłosił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w sposób transparentny, dopuszczający wszystkich zainteresowanych, postępowanie przetargowe na wyłonienie podmiotu, który zrealizował zabezpieczenie ratownicze. Środki wydatkowane były w sposób przemyślany oraz zgodny z prawem - informują przedstawiciele GOS.

Przewodniczący klubu PiS, Kacper Płażyński, wraz z radnymi Kazimierzem Koralewskim i Andrzejem Skibą, zorganizowali w czwartek, 18 lipca, konferencję prasową, w trakcie której zakwestionowali działania Gdańskiego Ośrodka Sportu, który jest jednostką miejską. W ich ocenie bezprawnie zorganizował przetarg na zabezpieczenie wspomnianej imprezy obsługą ratowniczą, jak również wydał na ten cel 17 tys. złotych z miejskiego budżetu. W tym tygodniu radny Płażyński złożył także interpelację w tej sprawie. Zdaniem radnego, GOS "udzielając jedynie patronatu tej imprezie", nie miał prawa współfinansować jej organizacji.

Czwartkowa konferencja radnych klubu PiS była pewnym zaskoczeniem dla miejskich urzędników - mają oni bowiem 14 dni na udzielenie odpowiedzi na składaną interpelację. Radni zdecydowali się jednak na zorganizowanie konferencji, zanim ją otrzymali.

 

Gdański Ośrodek Sportu uważa zarzuty radnych za bezpodstawne. Poniżej publikujemy odpowiedź GOS, który odnosi się do tej kwestii:

Gdański Ośrodek Sport uczestnicząc w projekcie "Sailfish Open Water Gdańsk" działał w oparciu o umowę podpisaną z firmą TriSolution, w której rola GOS została określona w charakterze "Partnera". Realizacja tej imprezy była możliwa dzięki wspólnemu zaangażowaniu obu stron. Jest to powszechna praktyka i tego rodzaju imprezy w oparciu o partnerstwo odbywają się w całej Polsce. Jako przykład mogą posłużyć m.in. zawody triathlonowe odbywające się w Gdyni czy Warszawie, które organizowane są przy znacznym zaangażowaniu finansowym miast.

W ramach umowy, do obowiązków organizatora, oprócz spoczywającej na nim całej odpowiedzialności za przeprowadzenie imprezy, należały:

 1. Przeprowadzenie w dniu 22.06.2019 treningu przygotowującego uczestników do Imprezy

 2. Przeprowadzenie działań promocyjnych polegających na poinformowaniu o planowanej Imprezie za pośrednictwem portali internetowych. 

 3. Zapewnienie obsługi technicznej Imprezy.

 4. Zapewnienie ochrony fizycznej w trakcie Imprezy.

 5. Dokonanie wszelkich prawem wymaganych zgłoszeń.

 6. Ustalenie programu Imprezy. 

 7. Zapewnienie obsługi sędziowskiej Imprezy.

 8. Zapewnienie pakietu startowego dla uczestników Imprezy w skład którego wejdą m.in. boja asekuracyjna oraz czepek silikonowy.

 9. Wyznaczenie oraz oznakowania trasy Imprezy.

 10. Stworzenie Regulaminu Imprezy, który zostanie przekazany do akceptacji Partnera drogą mailową.

 11. Prowadzenie zapisów elektronicznych.

 12. Zapewnienie medali dla Uczestników Imprezy.

 13. Zapewnienie infrastruktury technicznej do organizacji biura zawodów i zabezpieczenie terenu Imprezy.

 14. Zapewnienie pucharów dla zwycięzców poszczególnych kategorii wskazanych w regulaminie Imprezy.

 15. Umożliwienie Partnerowi wizualizacji logotypów podczas Imprezy 

 16. Nie podejmowanie współpracy z firmami promującymi alkohol lub inne używki.

 17. Zapewnienia i dostarczenia na rzecz imprezy 5. Gdańsk Maraton organizowanej przez Partnera 185 kg izotoniku ISO UltraSports do dnia 05.04.2019.

Do świadczeń GOS należały:

 1. Pokrycie kosztów karetki typu S podczas Imprezy, w godzinach 9:00 – 14:00 przy czym dla uniknięcia wątpliwości pokrycie kosztów zamówienia karetki nie jest w żadnym wypadku równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez Partnera za organizację zabezpieczenia medycznego. Zobowiązanym do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Imprezy, w szczególności poprzez zapewnienie właściwego zabezpieczenia medycznego jest Organizator. 

 2. Pokrycie kosztów zabezpieczenia ratowniczego wody podczas Imprezy, w godzinach 9:00 – 14:00 w postaci dwudziestu trzech ratowników wodnych zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku, nie mniej niż jeden skuter ratowniczy z platformą, minimum jedną łódź motorową, 1 torbę medyczną R1 z minimum jedną deską ortopedyczną, minimum dwadzieścia sztuk kajaków lub desek ratowniczych oraz łączność pomiędzy ratownikami przy czym dla uniknięcia wątpliwości pokrycie kosztów zamówienia zabezpieczenia wodnego nie jest w żadnym wypadku równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez Partnera za organizację zabezpieczenia ratowniczego. Zobowiązanym do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Imprezy, w szczególności poprzez zapewnienie właściwego zabezpieczenia ratowniczego jest Organizator. 

 3. Dostawa toalet typu toi toi w ilości pięciu sztuk.

 4. Wyrównanie oraz posprzątanie plaży przed Imprezą.

 5. Wsparcie w promocji Imprezy, za pomocą strony internetowej oraz mediów społecznościowych administrowanych przez Partnera. 

 6. Udostępnienie i rozstawienie 80 sztuk barierek lekkich wraz z transportem.

 7. Udostępnienie sceny.

 8. Udostępnienie terenu plaży administrowanej przez Partnera.

 9. Pomiar czasu uczestników.

Żeby wywiązać się ze zobowiązań umowy, Gdański Ośrodek Sportu ogłosił na stronie BIP w sposób transparentny, dopuszczających wszystkich zainteresowanych postępowanie przetargowe na wyłonienie podmiotu, który zrealizował zabezpieczenie ratownicze. Środki wydatkowane były w sposób przemyślany oraz zgodny z prawem.

Do zysków na rzecz Miasta oraz GOS z tytułu organizacji wspomnianej imprezy należy zaliczyć m.in. uruchomienie potencjału plaży Stogi, do których należą m.in. szerokość plaży, czystość, dogodny dojazd. Współpraca przy wydarzeniu realizowana była z solidnym partnerem z międzynarodową renomą. Była to również zachęta do nauki pływania w bezpiecznych warunkach i uczestnictwa w zawodach sportowych na wodach otwartych. Mamy zamiar kontynuować współpracę w tym zakresie, a naszą ambicją jest wspólna organizacja w kolejnych latach międzynarodowych zawodów z szacowaną liczbą uczestników w ilości 1000 osób.

W związku z powyższym, zarzuty o rzekomych nieprawidłowościach związanych z uczestnictwem Gdańskiego Ośrodka Sportu przy wspomnianej imprezie uważamy za w pełni nieuzasadnione i bezpodstawne.

 

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl