PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdański Fundusz Wydawniczy. Spiesz się, to już ostatni moment na składanie wniosków - do 15 września

Gdański Fundusz Wydawniczy. Spiesz się, to już ostatni moment na składanie wniosków - do 15 września
Aby z mapy Gdańska nie zniknęły ostatnie księgarnie, Miasto uruchomiło w 2020 roku mechanizm pomocowy w formie Gdańskiego Funduszu Wydawniczego, dzielącego się na dwa programy - Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw oraz Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw. Czas na składanie wniosków na zakup wydawnictw mija w środę, 15 września. Zobacz, jak to zrobić.
Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw22
Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw - termin składania wniosków mija 15 września

 

Powołany w kwietniu 2020 roku Gdański Fundusz Wydawniczy, był odpowiedzią Miasta i działaniem wspierającym dla borykającej się z problemami finansowymi wywołanymi pandemią COVID-19 branży wydawniczej. GFW rozpoczął działanie od skupowania od gdańskich księgarni i księgarzy, a także wydawnictw i wydawców - wartościowych książek. Są to pozycje z gatunku literatury pięknej: książki dla dzieci i młodzieży, poezja, reportaże, ale też książki z gatunku nauk humanistycznych czy społecznych, oraz wydawnictwa muzyczne. 

Pozyskane w ten sposób książki i płyty Miasto przeznacza na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Gdańsk. Książki trafiają również jako rzeczowe wsparcie do tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży, oraz do bibliotek i bibliotek szkolnych.

W tym roku Miasto rozbudowało formułę Funduszu Wydawczniczego o program dla twórców i wydawców, którzy przygotowują nowe wydawnictwa do wejścia na rynek. Teraz więc Gdański Fundusz Wydawniczy dzieli się na dwa niezależne programy: Gdański Funduszu Zakupu Wydawnictw oraz Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw.

Środki na te cele pochodzą z budżetu Gminy Miasta Gdańska, a ich wysokość na każdy rok ustala Prezydent Gdańska.

 

Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu Witkac, wybierając nabór na Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw. W jednym wniosku można zgłosić więcej niż jedno wydawnictwo. Następnie potwierdzenia złożenia wniosków należy złożyć: w Urzędzie Miejskim stacjonarnie, online poprzez profil zaufany w systemie ePUAP lub przesłać tradycyjną pocztą.

Najbliższy termin składania wniosków mija 15 września 2021 roku.

 

Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw
Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw
 

Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw

To pomoc dla autorów i promotorów książek oraz płyt, który mogą wnioskować o dofinansowanie działań promocyjnych towarzyszących pojawieniu się na rynku nowej książki lub albumu muzycznego. Podstawowymi kryteriami oceny wniosku przez komisję są m.in. przedstawione projekty promocji Gdańska, zakres i harmonogram kampanii promocyjnej oraz walory artystyczne utworu.

W tej formule nabór jest ciągły. Wnioski rozpatruje Komisja Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw, której skład ustala Prezydent Miasta Gdańska, a decyzję o przyznaniu Funduszu podejmuje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek komisji.

Od początku trwania programu Komisja Gdańskiego Funduszu przyznała już 48 tys. zł dotacji, a wnioski rozpatrywała dwukrotnie. 

Podczas pierwszego posiedzenia komisja rozpatrzyła cztery wnioski, z których dwa zaopiniowano pozytywnie. Pierwsze 13 tysięcy złotych przeznaczono na promocję dwóch pozycji:

  • „Architektonicznego przewodnika po Wrzeszczu” – wydawanego przez Fundację Palma oraz
  • „Szkice Ponarskich Wspomnień – Retrospekcje” – wydawane przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska.

W trakcie drugiego posiedzenia Komisja rozpatrywała sześć wniosków, a środki - 35 tys. zł - trafiły do czterech wnioskodawców:

  • Glaza Expo Design Galeria Sztuki na katalog - wydanie albumowe „30 lat Galerii Glaza Expo Design przy Długim Targu”,
  • Fundacja Rozwoju Art of Freedom na wydanie limitowanego podwójnego albumu winylowego „da Vinci”,
  • Kultura ponad kulturą na katalog twórczości artystycznej „Kultury”
  • Ars Sonora Jakub Grzywacz na utwór muzyczny Urbis Sonos/Dźwięki Miasta - płyta CD z muzyką trąbkowo-carillonową.

Aby otrzymać takie wsparcie, należy wypełnić wniosek i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Regulaminy, wnioski i pozostałe, szczegółowe informacje dotyczące Gdańskiego Funduszu Wydawniczego, dostępne są na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury

 

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl