PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdański Bon Żłobkowy trafi do ponad stu rodzin. Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie

Gdański Bon Żłobkowy trafi do ponad stu rodzin. Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie
Prawie 400 wniosków o Gdański Bon Żłobkowy wpłynęło do końca sierpnia do Gdańskiego Centrum Świadczeń. Do tej pory rozpatrzono pozytywnie 109 wniosków. Do rodzin trafi średnio ok 370 zł. Wniosek można składać przez cały rok, świadczenie jest przyznawane od momentu złożenia wniosku, nie ma wyrównania.  
zlobek_dzwo_20_799x533.JPG
Gdański Bon Żłobkowy to wsparcie finansowe dla rodziców, którzy dzieci nie korzystają z publicznych przedszkoli.Nz Żłobek "Dzwoneczek" w Gdańsku 
Jerzy Pinkas/gdansk.pl

 

Przypomnijmy, że od początku czerwca 2019 roku rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą ubiegać się o Gdański Bon Żłobkowy. 

- Gdański bon żłobkowy to świadczenie pieniężne dla rodzin mieszkających w Gdańsku, które korzystają z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie naszego miasta - tłumaczy Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. - Trzeba też spełnić kilka innych warunków, m.in.: mieć dochód na osobę do 2500 złotych, pracować i płacić podatki w Gdańsku, nie korzystać z urlopu wychowawczego i nie ubiegać się o przyjęcie dziecka do Gdańskiego Zespołu Żłobków. Bon przysługuje na każde dziecko, które nie jest w kolejce do naszych żłobków, tylko rozpoczyna najwcześniejszą edukację w placówce, która jest zarejestrowana w Gdańsku.

Na koniec sierpnia 2019 roku do Gdańskiego Centrum Świadczeń trafiło 379 wniosków, z nich na razie 109 zakończyło się przyznaniem świadczeń. Pozostałe czekają na rozpatrzenie.

- Połowa ze złożonych wniosków wymaga ponownego uzupełnienia - tłumaczy Katarzyna Tynkowska, zastępca dyrektora GCŚ. - Pewne sprawy wymagają wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów. Dużo starań wymaga prawidłowe obliczenie dochodu rodziny, która stara się o bon żłobkowy, bo składający wnioski tracą pracę, podejmują nową, zmienia się wysokość ich dochodów, a my musimy uwzględnić wszelkie zmiany. Dlatego jeszcze ponad dwieście wniosków czeka na rozpatrzenie, trwa kompletowanie dokumentów.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia rozpoczyna się 1 września 2019 r., a kończy 31 sierpnia 2020 r. Gdańskie Centrum Świadczeń ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku.

- Bon żłobkowy przyznawany jest na rok szkolny - wyjaśnia Katarzyna Tynkowska. - Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Gdańska, wprowadzającej Gdański Bon Żłobkowy, świadczenie wypłacane będzie w okresach miesięcznych, w terminie od 25-go do ostatniego dnia danego miesiąca. Dlatego pierwsze środki wypłacane będą w okolicy 25 września.

 O Gdański Bon Żłobkowy mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie, którzy:

  • mieszkają i płacą podatki w Gdańsku,
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zawodową,
  • nie przebywają na urlopie wychowawczym,
  • nie przekraczają kryterium dochodowego w wysokości 2500 zł netto na jednego członka rodziny,
  • zrezygnują z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków,
  • mają podpisaną umowę o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w jednostce niepublicznej.

Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest nauka w systemie dziennym, udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową. Z bonu mogą także skorzystać osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Wysokość bonu wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie.

Bon żłobkowy był zobowiązaniem wyborczym Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska i Stowarzyszenia „Wszystko dla Gdańska”. To pomoc dla rodzin, które nie mogą skorzystać z publicznych żłobków i zdecydują się na prywatne placówki lub dziennego opiekuna. Bon ma także funkcję aktywizującą, bo warunkiem jego otrzymania jest zatrudnienie rodziców. Wypłata bonu będzie kontynuowana przez kolejne trzy miesiące opiekunom, którzy w takcie jego pobierania stracili pracę. Dzięki temu będą mieli lepsze warunki do aktywnego poszukiwania nowej pracy.


Czytaj także:

Gdański bon żłobkowy - radni zagłosowali na TAK. Od 1 czerwca można składać wnioski

 

Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze
Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze