PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Gdański akcent na Europejskim Dniu Demokracji w Parlamencie Europejskim
Gdański akcent na Europejskim Dniu Demokracji w Parlamencie Europejskim
Środa 27 września była kolejnym w tym tygodniu dniem aktywności prezydenta Gdańska na forum międzynarodowym. W poniedziałek i wtorek Paweł Adamowicz reprezentował nasze miasto w norweskim Stavanger, na obradach Globalnego Parlamentu Burmistrzów. W środę - uczestniczył w debacie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, zorganizowanej z okazji Europejskiego Dnia Demokracji.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Poniżej publikujemy główne tezy wystąpienia prezydenta Pawła Adamowicza na obchodach Europejskiego Dnia Demokracji w Brukseli, 27 września 2017 r.

CZYTAJ TEŻ: Prezydent Adamowicz wśród uczestników Globalnego Parlamentu Burmistrzów 

Szefowa dużej europejskiej instytucji na rzecz demokracji odwiedziła Gdańsk. W jakim celu?

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz do uczestników Europejskiego Dnia Demokracji (tłumaczenie z angielskiego):


Jak w ciągu siedmiu minut przedstawić Europie i światu działania Gdańska w dziedzinie pobudzenia demokracji lokalnej i partycypacji obywatelskiej?

Po tygodniu demokracji w Gdańsku, 27 września prezydent Paweł Adamowicz weźmie udział w Europejskim Dniu Demokracji organizowanym przez Parlament Europejski w Brukseli.

Jest to stała, otwarta impreza doroczna, skierowana zarówno do społeczności międzynarodowej, która śledzi stan demokracji na świecie jak i do zwykłych obywateli, którym leży na sercu zachowanie demokratycznych struktur w zmieniającym się paradygmacie europejskiej polityki. Celem spotkania w Europejskim Dniu Demokracji jest również prześledzenie najnowszych trendów, wyzwań i kwestii związanych z promocją demokracji.


Jaki jest kontekst?

W dzisiejszych czasach procesy demokratyczne rozczarowują obywateli, którzy niejednokrotnie czują się coraz bardziej wykluczeni. Powody są różnorakie: od wyborów wygranych za pieniądze, po dogadywanie się polityków ponad głowami głosujących, po narastanie niechęci do demokratycznych instytucji prawa, które nie potrafiły udowodnić w czasach pokojowych, jak bardzo są niezbędne. Procesy te obudziły w wielu zachodnich demokracjach ruchy populistyczne i anty-demokratyczne. Są one bezpośrednim wynikiem zmęczenia i nieufności obywateli, którzy reagują buntem i niechęcią wobec ugruntowanych systemów politycznych i wybranym przedstawicielom władzy.

Od dziesięcioleci elity polityczne w większości przyjmowały, że wartości reprezentowane przez liberalne demokracje zachodnie są akceptowane przez zdecydowaną większość elektoratu. Jednakże, reakcje społeczeństw na takie wyzwania, jak np. kryzys uchodźców czy wzrost nastrojów nacjonalistycznych pokazują, że tak się nie dzieje.

Wobec tak zarysowanej sytuacji konferencja wrześniowa zajmie się najpilniejszymi wyzwaniami dla demokracji, koncentrując się na trzech głównych tematach:

1. Państwo demokratyczne dzisiaj - trendy i wyzwania;

2. Jak przywrócić demos do demokracji?

i

3. Demokracja i media.

Stworzy ona forum dla polityków najwyższego szczebla, naukowców i praktyków do zaprezentowania aktualnych trendów i wyzwań demokracji, a także do analizy potrzeb oraz możliwości powrotu obywateli do instytucji demokratycznych.

W panelach dyskusyjnych nastąpi wymiana opinii i wypracowanie rekomendacji. Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, został zaproszony do udziału w drugim panelu (jego tytuł brzmi: „How to bring the demos back into democracy? Different forms of democratic engagement and political participation beyond elections.”) jako praktyk, który z powodzeniem prowadzi miasto atrakcyjne dla zakorzenionych mieszkańców, stale ulepszające jakość życia i otwarte, przychylne imigrantom.

W czasie przeznaczonym na indywidualne wystąpienie (7 minut) prezydent pokaże na przykładzie swojego miasta podejście praktyczne, z którego można czerpać inspirację. Przedstawi narzędzia budowania partycypacji obywatelskiej i spróbuje przeanalizować możliwe drogi przyciągnięcia mieszkańców do władz, wyborców do wybranych, z punktu widzenia wybieranego na kolejne kadencje polityka, jak i obywatela miasta.

PMG przekonuje, że Demokracja Lokalna jest podstawowym elementem demokratycznego państwa, a nie jego niepotrzebną częścią.

• Dobre samorząd lokalny zapewnia dobrobyt, integrację i bezpieczeństwo.

  • tworzy świadomych, zaangażowanych, tolerancyjnych, otwartych i odpowiedzialnych obywateli,
  • wykorzystuje narzędzia demokratyczne, takie jak: budżet obywatelski, panele obywatelskie i debaty,
  • buduje dobrze funkcjonujące i przejrzyste instytucje lokalne.

• Demokracja lokalna jest podstawowym elementem demokratycznego państwa. To pierwsze miejsce, w którym obywatele budują zaufanie i angażują się w instytucje publiczne. Mogą zajmować się "mniej ważnymi sprawami" - kompetencje samorządów nie zawsze są tak rozwinięte, ale zawsze stanowią źródło zarządzania (odpowiedzialność, przejrzystość i zaufanie) ... lub nie.

• Demokracja lokalna idzie w parze z udziałem obywateli , czyli demokracją partycypacyjną. Przynosi bezpośrednie rezultaty tworzy lepsze rozwiązania dla mieszkańców.

• Zintegrowani mieszkańcy i dobre samorządy są kluczem do sukcesu.

Przykłady z Gdańska:

Organizowany już po raz trzeci Gdański Panel Obywatelski, budżet partycypacyjny, spotkania z mieszkańcami w dzielnicach.

Prezydent miasta Gdańska jako sprawozdawca CORLEAP (Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego) nt.: "Wspieranie aktywności obywatelskiej jako sposób na wzmocnienie demokracji lokalnej w krajach Partnerstwa Wschodniego".

Gdańsk blisko współpracuje z silnym partnerem w tej materii: ALDA - Europejskim Stowarzyszeniem na rzecz Demokracji Lokalnej - w celu pełnego rozwoju potencjału demokracji lokalnej, w szczególności w krajach Partnerstwa Wschodniego.


Misja ALDA:

Możliwe jest wspieranie przez różne instytucje władz lokalnych i burmistrzów miast, którzy pracują nad wzmocnieniem demokracji lokalnej w perspektywie proeuropejskiej. Wspólnie pracujemy nad rozwijaniem dobrych rozwiązań dla obywateli i społeczności lokalnej w Gdańsku i jego obszarze metropolitalnym, ale dziś angażujemy się również w popieranie demokracji lokalnej w mieście Mariupol. Jest to miasto położone najbardziej na wschodzie Europie, 15 km od granicy Donbasu.

Nasz wspólny program nie jest projektem, ale długoterminowym "procesem", który ma na celu wspieranie potencjału władz lokalnych w zapewnianiu obywatelom wysokiej jakości usług oraz nadanie społeczności znaczącej roli, świadomości i odpowiedzialności. Wspólnie z innymi polskimi miastami i regionami wspierającymi ALDA i agendy demokracji lokalnej w wielu krajach Partnerstwa Wschodniego. Uważamy, że jest to cenna inicjatywa i aktywnie poszukuje kolejnych partnerów w Europie.

Paweł Adamowicz i Antonella Valmorbida - szefowa ALDA - żywiołowo dyskutują na temat sposobów aktywizacji obywateli w krajach Partnerstwa Wschodniego
Paweł Adamowicz i Antonella Valmorbida - szefowa ALDA - żywiołowo dyskutują na temat sposobów aktywizacji obywateli w krajach Partnerstwa Wschodniego
www.gdansk.pl

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl