PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańska Polityka Zieleni. Miasto wzmacnia służby Działu Zieleni GZDiZ - poszukiwani nowi pracownicy

Gdańska Polityka Zieleni. Miasto wzmacnia służby Działu Zieleni GZDiZ - poszukiwani nowi pracownicy
Rosnąca liczba zadań związanych z bieżącym utrzymaniem oraz rozwojem miejskiej zieleni wymaga zmodyfikowania dotychczasowej struktury Działu Zieleni Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Co za tym idzie, do naszego zespołu poszukujemy nowych pracowników, m.in. specjalistów ds. utrzymania zieleni niskiej, drzewostanu czy obiektów rekreacyjnych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W GZDiZ planowane jest rozbudowanie zespołów pielęgnujących miejską zieleń, dlatego poszukiwani są nowi pracownicy
W GZDiZ planowane jest rozbudowanie zespołów pielęgnujących miejską zieleń, dlatego poszukiwani są nowi pracownicy
Karol Stańczak/GZDiZ

 

- W dobie wyzwań, jakie stawiają przed nami zmiany klimatyczne dbanie o naszą miejską zieleń jest zadaniem priorytetowym. Te działania wprost przekładają się na jakość życia mieszkańców. A za zmianami programowymi, przyjętymi między innymi na ostatniej sesji Rady Miasta muszą również iść zmiany organizacyjne – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Miejski organizm i przestrzeń publiczna to nie tylko ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, czy infrastruktura służąca komunikacji miejskiej. Dziś głównymi zadaniami, jakie stawiamy przed miastem jest rozwój i utrzymanie przestrzeni zielonych - parków, zieleńców i terenów rekreacyjnych. Aby sprostać temu wyzwaniu konieczne jest dostosowanie naszych miejskich struktur do rosnących potrzeb – dodaje prezydent Dulkiewicz.

 

 

Struktura Działu Zieleni zostanie zmodyfikowana, do zespołu, który obecnie zajmuje się bieżącym utrzymaniem zieleni niskiej oraz drzewostanu dołączone zostaną nowe działy.  Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznych zajmować się będzie ochroną istniejących terenów zielonych oraz planowaniem przyszłych. Dział inwestycji odpowiedzialny będzie m.in. za realizację stale rosnącej liczby projektów zgłaszanych przez rady dzielnic czy wskazywane przez mieszkańców w Zielonym Budżecie Obywatelskim. Dział utrzymania infrastruktury odpowiedzialny będzie za place zabaw i małą architekturą, cmentarze oraz pomniki.

 

 

- Przy przygotowaniu zmian organizacyjnych posłużyliśmy się doświadczeniami Warszawy, Krakowa i innych dużych miast w Polsce. W wielu z nich funkcjonują osobne jednostki zarządzające zielenią o znacznie rozbudowanej strukturze. Nie wykluczamy, w przyszłości podobnego modelu, ale dziś chcemy się skupić na wzmocnieniu zielonej nogi GZDiZ – podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak.

 

Zadania Działu Zieleni

Dział Zieleni oprócz wykonywania dotychczasowych zadań, będzie odpowiedzialny m.in. za opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju drzewostanu miejskiego, a także kompleksową poprawę kondycji już rosnących w mieście drzew, w tym egzemplarzy zabytkowych. To, ze względu na zmiany klimatyczne i pogarszające się warunki siedliskowe, wymaga podejmowania szeregu specjalistycznych działań, zarówno krótko- jak i długookresowych.

GZDiZ w jeszcze większym stopniu włączy się w proces rewaloryzacji zieleni niskiej, a także kontroli różnego rodzaju robót drogowych czy budowlanych w kontekście ochrony zieleni. Obszarem pracy nowego Działu Zieleni będzie także wsparcie w przygotowywaniu i realizacja projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto w zakresie obowiązków działu będzie zwiększanie świadomości w obszarze ekologii i ochrony przyrody poprzez działania edukacyjne W planach na przyszłość jest realizacja zadań z zakresu utrzymania zieleni egzotycznej, związane z otwarciem palmiarni i oranżerii w Parku Oliwskim, a także perspektywa utworzenia tam ogrodu botanicznego.

Do realizacji wspomnianych obowiązków niezbędne jest zatrudnienie nowych pracowników. Dlatego GZDiZ prowadzi rekrutację na stanowiska specjalistów ds. utrzymania zieleni, drzewostanu czy obiektów rekreacyjnych. Większa liczba pracowników pozwoli na to, by mogli oni w pełni skoncentrować się na działaniach na terenie całego miasta.

Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze
Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze