Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk z Konstytucją. Po co nadzwyczajne posiedzenie RMG?

Gdańscy radni PO chcą zamanifestować swój sprzeciw wobec kryzysu konstytucyjnego w Polsce i jego przyczyn. Uczczą także 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wszystko na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Gdańska, do której dojdzie w środę, 4 maja.

Gdańsk z Konstytucją. Po co nadzwyczajne posiedzenie RMG?
A
A
data publikacji: 30 kwietnia 2016 r.

Radni PiS i PO z zasady rzadko głosują zgodnie. W Gdańsku zdarzyło się to na ostatniej sesji RMG, w czwartek 28 kwietnia, z okazji przyznania abp Gocłowskiemu honorowego obywatelstwa miasta. Teraz zgody nie będzie.
Radni PiS i PO z zasady rzadko głosują zgodnie. W Gdańsku zdarzyło się to na ostatniej sesji RMG, w czwartek 28 kwietnia, z okazji przyznania abp Gocłowskiemu honorowego obywatelstwa miasta. Teraz zgody nie będzie.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Pod wnioskiem o zwołanie posiedzenia RMG podpisało się 20 radnych Platformy Obywatelskiej. Chcą przegłosować apel, w którym pierwszy akapit odnosi się do 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale pozostałe - już bezpośrednio do aktualnej sytuacji politycznej w kraju.

Radni PO chcą, by RMG ogłosiła, że będzie się stosować do aktualnych i przyszłych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego - bez względu na to, czy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i czy są kontestowane przez inne organy władzy państwowej. RMG jednocześnie - w tym samym apelu - zwraca się do prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, by na takiej samej zasadzie respektował wyroki Trybunału Konstytucyjnego w pracach Urzędu Miejskiego w Gdańsku i innych komunalnych jednostek organizacyjnych.

Pełną treść projektu apelu podajemy na końcu tekstu (red.)

- To nasz głos w obronie porządku demokratycznego w Polsce, który jest zbudowany na Konstytucji RP - podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, przewodnicząca klubu PO w Radzie Miasta Gdańska. - Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są strażnikami tego porządku. Uderzanie w Trybunał, jest atakiem na polską demokrację.

- A dla mnie to jest hucpa - stwierdza Grzegorz Strzelczyk, przewodniczący opozycyjnego klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska. - Bawi mnie trochę, że się Platforma o dzień spóźni z tym uczczeniem Konstytucji 3 Maja, ale wiem czym jest to spowodowane. Gdy lubelscy samorządowcy przegłosowali uchwałę na rzecz Trybunału Konstytucyjnego, to ją wojewoda lubelski uchylił i zrobił się problem. Dlatego teraz będziemy mieli w Gdańsku nie uchwałę, ale apel... rezolucję. Hucpa, bo tak naprawdę ile orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczy samorządów? To są pojedyncze przypadki.

Radna Aleksandra Dulkiewicz (PO)
Radna Aleksandra Dulkiewicz (PO)
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


PiS zapewnia: będzie ciekawie

Jest praktycznie przesądzone, że apel radnych PO zostanie przegłosowany - wystarczy do tego bowiem zwykła większość, którą Platforma w Gdańsku posiada.

Radny Grzegorz Strzelczyk zapewnia, że PiS nie zbojkotuje tej sesji RMG.

- Choćby przez wzgląd na szacunek dla Konstytucji 3 Maja - zauważa Strzelczyk. - Ale coś tam przygotujemy. Zapewniam, że będzie ciekawie. Postaramy się wyjść na przeciw koleżankom im kolegom z Platformy.

Radny Grzegorz Strzelczyk (PiS)
Radny Grzegorz Strzelczyk (PiS)
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gościem specjalnym środowej nadzwyczajnej sesji RMG ma być Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który był prezesem tej instytucji w latach 2006-2008.

- To wybitna postać polskiej demokracji - mówi radna Dulkiewicz z PO. - Jerzy Stępień jako prawnik był w 1980 r. współzałożycielem struktur Solidarności w Regionie Świętokrzyskim, uczestniczył w I Zjeździe Solidarności w Gdańsku

i był współautorem “Posłania do narodów Europy Środkowej i Wschodniej”. Ma wybitne zasługi dla budowy samorządu terytorialnego w wolnej Polsce.

Radna Dulkiewicz - z inicjatywy Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady Miasta Gdańska - zadzwoniła do Jerzego Stępnia z zaproszeniem na środową sesję. Zgodził się bez wahania.

- Powiedział, że to dla niego zaszczyt - dodaje Aleksandra Dulkiewicz. - Ma wygłosić krótki wykład o polskiej tradycji konstytucyjnej i przyczynach aktualnego kryzysu.


Wierność Konstytucji czy anarchia?

Jeśli w środę Rada Miasta Gdańska przegłosuje apel zaproponowany przez radnych PO, Gdańsk dołączy do rosnącej grupy samorządów, które już wcześniej zadeklarowały, że będą stosować się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego - nawet jeśli rząd PiS nie będzie ogłaszał tych orzeczeń w Dzienniku Ustaw. Przed Gdańskiem, taką decyzję podjęły m.in.: Łódź, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Słupsk, Sopot, a także sejmiki województw zachodniopomorskiego i lubelskiego.

Politycy PiS komentują, że są to postawy służące sianiu anarchii w kraju.

Gdańsk zdążył już poprzeć Trybunał Konstytucyjny w inny sposób. Tydzień temu prezydent miasta Paweł Adamowicz wysłał do prof. Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, oficjalny list z propozycją pomocy w organizacji obchodów przypadającego na ten rok 30-lecia TK. Chodzi o sytuację, w której Sejm - zdominowany przez PiS - odmówił zwiększenia budżetu Trybunału o 750 tys. zł, które miały posłużyć na organizację konferencji naukowej i uroczystych obchodów. Wobec tego prezes Rzepliński ogłosił, że TK rezygnuje z organizacji 30-lecia. Prezydent Gdańska w liście zaproponował, by Trybunał Konstytucyjny z obchodów jednak nie rezygnował, ale by przeniósł je z Warszawy do Gdańska, gdzie będzie miał wsparcie organizacyjne i finansowe ze strony gdańskich władz samorządowych.

List dotarł do Trybunału Konstytucyjnego, ale póki co, prezes Rzepliński nie odpowiedział.

PEŁNY TEKST PROJEKTU APELU GDAŃSKICH RADNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Apel dotyczący 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i kryzysu konstytucyjnego w Polsce

§ 1

Oddajemy hołd twórcom i obrońcom Ustawy Rządowej przyjętej przez skonfederowany Sejm Walny I Rzeczypospolitej w dniu 3 maja 1791 roku. Pamiętamy, że Konstytucję 3 Maja zbudowano w poczuciu odpowiedzialności za państwo wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji i wolności, z jednoczesnym uszanowaniem polskich narodowych tradycji i dominującego wyznania; oparto ją również na zasadach współpracy różnych stanów.

Współcześnie widzimy konieczność ciągłego przypominania konstytucyjnych idei przodków. Z tego też powodu stoimy na stanowisku, że każda władza w Rzeczpospolitej Polskiej musi przestrzegać aktualnie obowiązującej Konstytucji RP i szanować tej Konstytucji strażników.

Bardzo niepokoi nas pogłębiający się i przedłużający kryzys konstytucyjny w relacjach pomiędzy państwowymi władzami: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Rodzi on obawy o bezpieczeństwo państwa prawa, instytucji społeczeństwa obywatelskiego i skuteczność realizacji zapisanych w Konstytucji RP gwarancji praw i wolności obywatelskich, a także praw i wolności samorządu terytorialnego. Wprost grozi to powstaniem w Polsce bardzo niebezpiecznego zjawiska dualizmu prawnego, tj. równoległego funkcjonowania dwóch reżimów prawnych.

Wzywamy więc wszystkie władze państwowe do pilnego rozwiązania kryzysu konstytucyjnego przy poszanowaniu Konstytucji RP oraz niezawisłości sądów i trybunałów, w tym w szczególności Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

§ 2

Rada Miasta Gdańska ogłasza, że przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do treści wyroków Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie będą opublikowane w Dzienniku Ustaw, także wówczas, gdyby były one kontestowane przez inne organy władzy państwowej.

§ 3

Rada Miasta Gdańska zwraca się do Prezydenta Miasta Gdańska, aby w działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz innych komunalnych jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniane były wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, także te, które nie zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.

§ 4

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska do przekazania niniejszego apelu Prezydentowi Miasta Gdańska.


Czytaj także:

Trybunał Konstytucyjny w Gdańsku. Prezydent miasta zaprasza-
Roman Daszczyński (0)
www.gdansk.pl
roman.daszczynski@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Roman Daszczyński (0)
www.gdansk.pl
roman.daszczynski@gdansk.pl
więcej tekstów autora