PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk przeznaczy ponad 1,6 mln zł na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii

Gdańsk przeznaczy ponad 1,6 mln zł na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii
Zakończył się konkurs ofert na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021. Wśród 7. dofinansowanych projektów znalazły się „Gra w dobre zachowanie” i wsparcie dla osób zadłużonych i ich rodzin.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 to podstawowy dokument uszczegóławiający realizację zadań w ramach polityki społecznej i zdrowia publicznego. Priorytetem Programu jest, aby wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku czy statusu społecznego, uzyskali większą świadomość tego, jak ich ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie
Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 to podstawowy dokument uszczegóławiający realizację zadań w ramach polityki społecznej i zdrowia publicznego. Priorytetem Programu jest, aby wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku czy statusu społecznego, uzyskali większą świadomość tego, jak ich ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

 

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w czwartek, 29 lipca. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z projektów dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W ramach konkursu, na lata 2021-2023, dofinansowano 7 projektów na łączną kwotę 1 615 768,25 zł:

  • Fundacja Ukryte Skrzydła „GBG - Gra w dobre zachowania” - 671 273 zł;
  • Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Mobilny Gdańsk 2” - dotacja w postaci rzeczowej - użyczenie samochodu;
  • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” - „Street Bus - program pracy ulicznej 2021-2023” - 293 200 zł;
  • Stowarzyszenie MONAR „Następny krok” - 158 320 zł;
  • Stowarzyszenie MONAR „Rodzinna poradnia MONAR - współuzależnieni - kontynuacja” - 172 000 zł;
  • Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum” - 116 873,25 zł;
  • Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej „Kompleksowe wsparcie Centrum BEiWOZ dla osób zadłużonych i ich rodzin, których zła sytuacja finansowa związana jest z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków” - 204 102 zł.

 

Przykładowo realizowane projekty:

Oferta złożona przez Fundację Ukryte Skrzydła obejmuje realizację w latach 2021-2022 pilotażowego programu rekomendowanego, o wysokiej, potwierdzonej skuteczności: „GBG - Gra w dobre zachowania”. To program wsparcia profilaktycznego i wychowawczego dzieci w wieku szkolnym, prowadzony na terenie placówek oświatowych, w oparciu o strategie profilaktyczne.

Zostanie zrealizowany w ok. 50 gdańskich szkołach (w minimum 100 klasach), dla ok. 2000 uczniów nauczania początkowego (6-9 lat). Będzie oparty na dowodach, i niwelujący czynniki ryzyka tj.: negatywny wpływ grupy rówieśniczej, brak pozytywnych relacji z otoczeniem, brak czasu rodziców dla dzieci, niskie kompetencje społeczne, łatwy dostęp i powszechność przebywania w świecie wirtualnym czy chęć dostępu do środków zmieniających świadomość.

Celem GBG jest wzmacnianie czynników chroniących przed zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego, a w tym przed uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnymi. GBG jest strategią zarządzania zachowaniem uczniów, opartą na pracy klasy w małych grupach tak, aby ułatwić dzieciom dobre funkcjonowanie w roli uczniów oraz przestrzegać zasad zachowania obowiązujących w szkole, takich jak np. siedzenie w ławce, koncentracja uwagi czy doprowadzanie zaczętego zadania do końca.

W grze biorą udział wszystkie dzieci, podzielone na równoliczne grupy. W każdej grupie jest taka sama liczba chłopców i dziewczynek, dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze, mających trudności w nauce, nieśmiałych albo izolowanych społecznie. Przed rozpoczęciem nauczyciel wyjaśnia zasady zachowania obowiązujące w jej trakcie. Za przekroczenie którejkolwiek z zasad przez jedną osobę w grupie, grupa traci punkt. Jeżeli w trakcie gry grupa straci nie więcej niż 4 punkty wtedy wszyscy jej członkowie dostają nagrodę. Nauczyciel wplata Grę w normalne lekcje. Taka konstrukcja sprawia, że dla powodzenia programu kluczowe znaczenie ma dobre przygotowanie nauczycieli.

 

Kolejnym z dofinansowanych projektów w latach 2021-2023 będzie kontynuowany projekt złożony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej na zadanie dotyczące kompleksowego wsparcia osób zadłużonych, u których problem zadłużenia powiązany jest ze współwystępującym problemem uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków w oparciu o dostosowaną indywidualnie do potrzeb pomoc psychologiczną i prawną ukierunkowaną na wyjście z zadłużenia i podjęcie terapii uzależnień.

Zadanie polega na świadczeniu kompleksowych usług wsparcia Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 8, kierowanych do osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem ze względu na trudną sytuację ekonomiczną. Zadanie kierowane jest zarówno do młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, konsumentów oraz osób starszych. Kompleksowe wsparcie będzie prowadzone zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym, oraz w procesie upadłości konsumenckiej. Projekt zakłada udzielenie wsparcia 320. odbiorcom bezpośrednim oraz 50. członkom ich rodzin i osób bliskich, 9000. odbiorcom pośrednim i 20. pracownikom GKRPA.

Oprac. AO

Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze