PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Gdańsk podpisał Samorządową Kartę dla Kultury. Dołączył do innych miast Polski
Gdańsk podpisał Samorządową Kartę dla Kultury. Dołączył do innych miast Polski
W wtorek, 19 czerwca, w Oliwskim Ratuszu Kultury odbyło się spotkanie Gdańskiej Rady Kultury. Wyjątkowe - podczas wydarzenia prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz podpisał Samorządową Kartę dla Kultury - zbiór reguł współdziałania ludzi kultury z władzami samorządowymi. "Kultura przywraca ludziom wiarę we własne siły" - czytamy w Karcie.
IMG_2138
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Samorządowa Karta do Kultury to zbiór reguł współdziałania animatorów kultury z lokalnymi władzami samorządowymi. Politycy, urzędnicy, animatorzy, edukatorzy, artyści oraz menedżerowie kultury deklarują w niej wspólną pracę na rzecz tworzenia i realizacji polityk publicznych w środowisku lokalnym.

Inicjatywa przyszła z Poznania. Jako pierwszy, Kartę podpisał prezydent Poznania, który zaprosił do udziału włodarzy innych miast Polski. We wtorek, 19 czerwca, 2018 r. do tego grona dołączył Gdańsk.

IMG_2134
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Dokument w 10. punktach zawiera wzajemne zobowiązania, które obie strony powinny wypełniać. Brzmią następująco:

1. Kultura nadaje sens procesowi rozwoju miast, wsi i regionów, a animacja i edukacja kulturowa budują kompetencje do aktywnego uczestnictwa w tym procesie.

2. Kultura jest polem odkrywania przez każdego z nas własnego potencjału i doświadczania osobistej sprawczości - kultura przywraca ludziom wiarę we własne siły.

IMG_2135
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

3. Kultura to przestrzeń partycypacji nas wszystkich: ludzi współtworzących społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicząc w kulturze, kształtujemy życie społeczne i tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia.

4. Kultura jest dobrem wspólnym, nie może być zawłaszczana ani reglamentowana przez żadną ideologię.

5. Kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą.

IMG_2136
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

6. Kultura to obszar dialogu z własnym dziedzictwem, w całej jego złożoności. To odkrywanie pozytywnych i negatywnych wątków w naszych dziejach oraz dbałość o dziedzictwo własne, a także „osierocone”.

7. Kultura jest drogą do budowania tożsamości, zakorzenienia i poszanowania dziedzictwa. Jednak zakorzenić się można tylko w prawdzie.

8. Kultura szuka równowagi pomiędzy wspólnotowością i przestrzenią indywidualnego buntu w imię konstytucyjnych zasad wolności twórczej i wolności korzystania z jej dóbr.

IMG_2139
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

9. Kultura przynosi odpowiedzi na potrzeby, ale jest też polem dialogu i sporu, wytwarzania wciąż nowych oczekiwań, pytań i szans rozwoju.

10. Autonomia instytucji kultury i zasada suwerenności twórczej długofalowo służą rozwojowi kultury i dobru społeczności. Panujące w samorządowych instytucjach kultury warunki pracy powinny być wzorem uczciwego i równego traktowania pracowników i pracownic.

IMG_2140
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze
Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze