PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego? Historycy zapraszają na konferencję
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego? Historycy zapraszają na konferencję
„Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. W poszukiwaniu genius loci miasta” - to tytuł dwudniowej konferencji historycznej, która odbędzie się w Gdańsku, na Wydziale Historycznym UG, w piątek i sobotę (30 listopada - 1 grudnia 2018 r.) Wydarzenie jest przeznaczone dla studentów, historyków i wszystkich sympatyków naszego miasta. Wstęp wolny.
IMG_9531_755x503 (1).JPG
fot. Gdańsk.pl


Ciekawe wydarzenie nie tylko dla historyków zorganizowali przedstawiciele Naukowego Koła Historyków Uniwersytetu Gdańskiego, oraz studenci i doktoranci Wydziału Historycznego i Instytutu Historii UG. Zaproszeni przez nich goście - ponad 30. badaczy historii Gdańska z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - podczas dwudniowej konferencji „Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. W poszukiwaniu genius loci miasta” zaprezentują wyniki swoich badań i analiz.

Tytuł konferencji nie jest wyrazem megalomanii - to cytat z Napoleona Bonaparte. Jeśli więc nawet dziś Gdańsk nie jest kluczem do wszystkiego, to według cesarza Francuzów był, jeszcze na początku XIX wieku.

Jakie tematy zostaną poruszone? Można powiedzieć, że właściwie każdy aspekt, historycy przedstawią bowiem zarówno zagadnienia związane z gospodarką i polityką, jak filozofią, religią, rzemiosłem i sztuką, skupiając się na okresach od wczesnego średniowiecza, poprzez II wojną światową i okres powojenny, aż po czasy współczesne.

Pośród kilkudziesięciu tematów znajdą się m.in. historia klasztoru cystersów w Oliwie, Gdańsk w początkach XVII wieku w relacjach węgierskiego szlachcica Mártona Csombora, znaczenie filozofii wolnomularskiej dla społeczeństwa gdańskiego, sytuacja Polaków w Gdańsku po II wojnie światowej, a także zwyczaje związane ze spożywaniem Goldwassera.

Historycy przypomną także sylwetki ważnych dla miasta, a jednak w większości dziś już nieco zapomnianych postaci: XIII-wiecznego księcia gdańskiego Warcisława II, XVI-wiecznego burmistrza miasta Konstantyna Ferbera, XVII-wiecznego złotnika Petera von der Rennena, filozofa Artura Schopenhauera i urodzonego w Gdańsku Moszego Landaua, który prowadził proces sądowy zbrodniarza niemieckiego Adolfa Eichmanna.

Tematem konferencji będzie również działalność gdańskich instytucji edukacyjnych i organizacji społecznych - Instytutu Bałtyckiego, Towarzystwa Przyrodniczego, Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego i Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W ramach konferencji swoje zbiory zaprezentuje Archiwum Państwowe w Gdańsku.

Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia, w siedzibie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55). Wstęp wolny.Program konferencji „Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. W poszukiwaniu genius loci miasta”:


PIĄTEK, 30 LISTOPADA

11:30 - Inauguracja konferencji
Aula 1.46


11:45-14:30 Panel I - Ekspercki Aula 1.46
prowadzący Prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński
Prof. Błażej Śliwiński
"Gdańsk wczesnośredniowieczny"
Prof. Beata Możejko
"Gdańsk w II połowie XV wieku - wyzwania i zagrożenie"
Prof. Edmund Kizik
"Czy Gdańsk nowożytny był korporacyjnym magnatem?"
Prof. UG dr hab. Sławomir Kościelak
"W poszukiwaniu utraconej jednorodności »genius loci«. Konflikty wyznaniowe w XVI-XVIII wieku
w Gdańsku"


15:00-16:30 Panel II - Archiwistyczny
moderator: Mgr Rafał Kamiński
Mgr Janina Strehlau (APG), Mgr Marcin Kurr (APG)
"Archiwum Państwowe w Gdańsku kluczem do badań nad historią Gdańska"
Dr Marcin Swobodziński (APG)
„Źródła do dziejów bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego (1696-1697) w zasobie Archiwum Państwowego w
Gdańsku”


Panel III
s.2.13
moderator: Mgr Waldemar Borzestowski
-16:30-17:00 Mgr Aleksandra Zuzanna Fijałkowska (UG) - „Miasto od środka czyli po co nam badania
archeologiczne”
-17:00-17:30 Mgr Marta Wołyńska (UG) - „Wytwórczość rzemieślnicza na terenie Wiadrowni w Gdańsku
w kontekście odkrytych narzędzi do obróbki drewna”
-17:30-18:00 Kacper Panek (UG) - „Działalność Konstantyna Ferbera w XVI wiecznym Gdańsku”SOBOTA, 1 GRUDNIA

Panel I s. 2.13
moderator: Mgr Mateusz Szuba
- 10:30-11:00 Mgr Adam Lubocki (UG) - „Obronność XVII-wiecznego Gdańska w świetle relacji Mártona Csombora”
- 11:00-11:30 Mgr Aron Fodor (UJ), Mgr Adam Lubocki (UG) - „Gdańsk azylem dla władców - książę siedmiogrodzki
Franciszek Rakoczy II w Gdańsku”
- 11:30-12:00 Patryk Toczyński (UG) - „Genius Loci - Królewskiej Doliny w Gdańsku”


- 12:00-12:30 Przerwa


Panel II s. 2.13
moderator: Mgr Adam Lubocki
- 12:30-13:00 Mgr Mariusz Bizewski (UG) - „Polityczna stosunki Pomorza Wschodniego i Danii na przełomie XII/XIII w.
- próba ujęcia”
-13:00-13:30 Mgr Mateusz Szuba (UG) - „Upadek księcia gdańskiego Warcisława II jako przejaw rywalizacji
o Gdańsk w l. 1269-1272”
- 13:30-14:00 Sebastian Wysokowicz (UG) - „Wieś Zaspa w świetle zachowanych źródeł kartograficznych. Próba
rekonstrukcji przestrzennej”


-14:00-14:30 przerwa


Panel III s. 2.13
moderator: Mgr Marta Wołyńska
-14:30-15:00 Mgr Bartosz Poświata (UG) - „Kiedyś niemiecki, teraz nasz: Gdańsk w publicystyce Instytutu Bałtyckiego
w latach 1945-1950”
- 15:00-15:30 Lic. Marcin Rozmarynowski (UG) - „Wielcy i sławni, czyli życie i osiągnięcia wybranych nauczycieli oraz
wychowanków Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego (1558-1817)"
- 15:30-16:00 Mgr Agnieszka Pierz (UG) - „70 lat działalności VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Gdańsku”
- 16:30-17:00 Lic. Kinga Alina Langowska (UG) - „Tempora et cultura. Historia i działalność naukowa gdańskiego
Towarzystwa Przyrodniczego w latach 1743-1945”
-17:00-17:30 Mgr Piotr Budzyński (UŁ) - „Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego jako jeden z wiodących
uczestników programu badań epigraficznych. Omówienie w kontekście ogólnopolskim”
-17:30-18:00 Mgr Waldemar Borzestowski (UG), Anna Siekierska (UG) - „Powstanie i pierwsze lata działalności
Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku”


Panel I s.2.14
moderator: Mgr Agnieszka Pierz
- 10:00-10:30 Mgr Wojciech Mościbrodzki (WSB) - „Gdańsk – miasto wolności myślenia. O roli i znaczeniu filozofii
wolnomularskiej dla społeczeństwa gdańskiego”
- 10:30-11:00 Mgr Radosław Kubus (UG) - „Łamanie kołem i inne kary cielesne wykonywane w Gdańsku
i okolicach w I połowie XIX wieku „
- 11:00-11:30 Mgr Bożena Ronowska (UG) - „Ona też tam była! Cytaty z zeznań czarownicy”
- 11:30-12:00 Marek Skurski (UG) - „Europejskie źródła filozofii Artura Schopenhauera. Próba nowego spojrzenia”
- 12:00-12:30 Mgr Waldemar Borzestowski (UG) - „O piciu Goldwassera w różnych okolicznościach”


-12:30-13:00 Przerwa


Panel II s. 2.14
moderator: Lic. Marcin Rozmarynowski
- 13:00-13:30 Mgr Kamil Anduła (UMK) - „Taktyczne aspekty zastosowania broni pancernej na Pomorzu Gdańskim w
marcu 1945 r.”
- 13:30-14:00 Mgr Tomasz E. Bielecki (UG) - „Obywatele Wolnego Miasta Gdańska w Waffen SS - studium przypadku”
- 14:00-14:30 Damian Piątkowski (UG) - „Walki i upadek Gdańska w 1945 roku w świetle wspomnień Hansa
Schäuflera „Pantery nad Wisłą”


-14:30-15:00 Przerwa


Panel III s. 2.14
moderator: Mgr Mateusz Szuba
- 15:00-15:30 Mgr Dariusz Olejniczak (UG) - „Repatrianci w Gdańsku – między instytucją, a samodzielnością”
- 15:30-16:00 Mgr Szymon Pietrzykowski (UAM) - „Mosze Landau – gdańszczanin, który sądził Eichmanna”
- 16:00-16:30 Mgr Rafał Kamiński (UG) - „By zachować dla następnych pokoleń – pamięć o obronie
i obrońcach Westerplatte w czasach PRL i współcześnie”
- 16:30-17:00 Mgr Paulina Piotrowska (UMK) - „O dwóch wyjątkowych zleceniach złotnika Petera von der Rennena
(1631-1669) na wykonanie relikwiarzy trumiennych - ogólna charakterystyka gdańskiego ośrodka złotniczego w
okresie nowożytnym”


oprac. AOwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl