Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańscy naukowcy coraz silniejsi. Współpraca popłaca

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej postanowili połączyć siły. Skutkiem tego postanowienia są dwa konsorcja: „Matematyka i fizyka Pomorza” oraz „Gdańska chemia akademicka”. Ułatwią starania o fundusze na badania naukowe, pozwolą rozszerzyć ofertę dydaktyczną.

Gdańscy naukowcy coraz silniejsi. Współpraca popłaca
A
A
data publikacji: 02 stycznia 2016 r.

Konsorcjum UG i PG powstało 16 grudnia 2015 r. Umowę podpisali (od lewej): prodziekan ds. współpracy i rozwoju WFTiMS PG prof. Ryszard Barczyński oraz prof. Piotr Bojarski, dziekan WFMI UG.
Konsorcjum UG i PG powstało 16 grudnia 2015 r. Umowę podpisali (od lewej): prodziekan ds. współpracy i rozwoju WFTiMS PG prof. Ryszard Barczyński oraz prof. Piotr Bojarski, dziekan WFMI UG.
Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

 

Naukowców z wydziałów: Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego (WMFI) oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (WFTiMS) łączyło wiele, jeszcze zanim ich dziekani złożyli podpisy pod umową dotyczącą współpracy. Oba wydziały kilkakrotnie wspólnie zdobywały granty z Narodowego Centrum Nauki czy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i popierały nawzajem swoje aplikacje. Są też wspólne publikacje. Dwie z nich, będące efektem wspólnych badań fizyków z UG i PG, są najczęściej cytowanymi pracami na obu wydziałach i na obu uczelniach w ogóle. Mowa o dwóch artykułach naukowych z dziedziny informacji kwantowej autorstwa profesorów Horodeckich. Profesorowie Ryszard i Michał Horodeccy oraz dr Karol Horodecki pracują na UG, prof. Paweł Horodecki na PG. Każda z obu prac była cytowana w literaturze światowej blisko dwa tysiące razy!

Trudno powiedzieć, ile „międzyuczelnianych artykułów” powstało na przestrzeni lat, ale prof. Piotr Bojarski, dziekan WMFI UG, jest przekonany, że liczba jest trzycyfrowa. Sam ma w dorobku naukowym blisko 30 publikacji przygotowanych we współpracy z pracownikami wydziału politechniki.

 

Po co naukowcom konsorcjum?

Sformalizowana współpraca ma zwiększyć skuteczność starań o środki na finansowanie badań. Wiele instytucji w Polsce, dysponujących pieniędzmi na naukę, za taką współpracę „ponad podziałami” przyznaje dodatkowe punkty.

W najbliższych planach gdańskich matematyków i fizyków jest także przygotowanie projektów nakierowanych na współpracę z gospodarką.

Dzięki umowie międzywydziałowej poszczególni naukowcy będą mieć ułatwiony dostęp do aparatury badawczej na obu uczelniach, poszerzając w ten sposób swoje możliwości.

Oba wydziały poszerzą również swoją ofertę dydaktyczną. Dotąd współpraca ograniczała się do umożliwienia kilku najlepszym studentom czy doktorantom udziału w wykładach na obu uczelniach. Teraz może powstać wspólny kierunek studiów magisterskich z zakresu fizyki, na którym będą wykładać najlepsi nauczyciele z obu jednostek. Niewykluczone jest także powołanie międzywydziałowych studiów doktoranckich. Doktoranci będą mieć promotora z jednej i współpromotora z drugiej uczelni.

– W moim przekonaniu w Polsce będzie coraz więcej tego typu umów międzyuczelnianych i o ile będą oparte na prawdziwej oddolnej współpracy i dążeniu do poprawy jakości pracy na uczelniach, to należy im kibicować – uważa prof. Piotr Bojarski. – Kiedy nasze rozmowy z Politechniką Gdańską już się rozpoczęły, to przebiegły szybko i sprawnie. Możemy jedynie żałować, że tak późno zabraliśmy się poważnie za tę sprawę.

Chemicy już pracują razem. Na zdjęciu jeden z budynków Wydziału Chemicznego PG.
Chemicy już pracują razem. Na zdjęciu jeden z budynków Wydziału Chemicznego PG.
Jerzy Pinkas

 

Chemicy przetarli szlaki

O blisko pół roku szybsi byli gdańscy chemicy. Konsorcjum „Gdańska chemia akademicka” powstało w lipcu 2015 r. Założenia umowy zawartej między dziekanami wydziałów: Chemii UG i Chemicznego PG, są podobne, jak w przypadku „Matematyki i fizyki dla Pomorza”.

Chemicy dodatkowo zamierzają podjąć działania o przyznanie ich konsorcjum statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Ośrodki wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki, powoływane na podstawie konkursu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytucje o takim statusie w ciągu pięciu lat otrzymują do 50 mln zł dodatkowego finansowania. Mogą je przeznaczyć m.in. na rozwój kadry naukowej.

– Nasz wydział starał się uzyskać status ośrodka wiodącego w ubiegłym roku – mówi dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski, prodziekan Wydziału Chemicznego PG ds. studiów. – Niestety, wyprzedziły nas konsorcja z Krakowa i Poznania. Występując wspólnie z Wydziałem Chemii UG, będziemy mieli nieporównywalnie większe szanse.

Tymczasem konsorcjum przygotowuje się do Forum Młodych Chemików, które odbędzie się we wrześniu 2016 r. Przyjadą wówczas do Gdańska najlepsi w zakresie chemii uczniowie szkół średnich z całej Polski (uczestnicy, finaliści i laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej).

Siedziba Wydziału Chemii UG.
Siedziba Wydziału Chemii UG.
Jerzy Pinkas


-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora