PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańscy nauczyciele: czym jest ten zawód?

Gdańscy nauczyciele: czym jest ten zawód?
Ponad 130 gdańskich nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów zostało wyróżnionych z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Troje z nich - uhonorowanych medalem Komisji Edukacji Narodowej - pytamy, czym jest w dzisiejszych czasach praca, którą wykonują. Po prostu „przekazywaniem wiedzy” czy wciąż obywatelską misją?

Na zdjęciu: dyr. Mirosław Sreberski wśród 34 innych uhonorowanych medalem KEN. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, w ECS. 18 osób dostało nagrody pomorskiego kuratora oświaty. Aż 81 pracowników oświaty otrzymało nagrody prezydenta miasta Gdańska.
Na zdjęciu: dyr. Mirosław Sreberski wśród 34 innych uhonorowanych medalem KEN. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, w ECS. 18 osób dostało nagrody pomorskiego kuratora oświaty. Aż 81 pracowników oświaty otrzymało nagrody prezydenta miasta Gdańska.
Archiwum

Magdalena Łebek, nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Gdańsku Wrzeszczu:

Pracuję w mojej szkole od 31 lat. Uczę historii i wiedzy o społeczeństwie. Jestem też terapeutą pedagogicznym. Od dziecka lubiłam pomagać słabszym, pokrzywdzonym i cierpiącym. Kocham ludzi, jestem otwarta na ich problemy, nie potrafię przejść obojętnie obok kogoś, kto potrzebuje pomocy.

Moim uczniom przekazuję wiedzę, która jest im potrzebna do zrozumienia świata i aktywnego udziału w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym. Na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie rozwijamy takie umiejętności jak czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisanie, aktywne słuchanie, pracę w grupie. Uczę ich szacunku do historii Polski, dla patriotów i bohaterów narodowych. Natomiast poprzez organizowanie dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych staram się rozwijać zainteresowania uczniów, wdrażać ich do aktywnego stylu życia, uczę współdziałania i samodzielności. Propaguję turystykę i zdrowy styl życia.

Chodzimy również do teatru, opery, kina, muzeów, na koncerty muzyki pop i poważnej. To rozbudza zainteresowania kulturą, uczy szacunku dla twórców kultury i efektów ich pracy. Staram się też zawsze przekazywać moim podopiecznym, jak ważna jest tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka.

Natomiast ja uczę się od moich uczniów radości życia - autentycznego wyrażania uczuć i potrzeb, cieszenia się chwilą (ważne jest to co tu i teraz), szczerości bezpośredniości w relacjach. Mówią na przykład: „ten pan bez włosów”, „ta gruba pani” - nie po to, by kogoś urazić, ale aby stwierdzić fakt. Dzięki nim wiem też, co to łatwość wybaczania.

W mojej pracy najważniejsze jest głębokie zainteresowanie uczniem i traktowanie go tak, by czuł się pełnowartościowym człowiekiem. Bardzo istotne jest też wyrobienie w uczniu niepełnosprawnym pełnego poczucia własnej wartości i godności, aby nie czuł się gorszy od innych i miał przekonanie, że jest zdolny do podejmowania dojrzałych decyzji.

Mam ogromną satysfakcję, gdy uczeń po skończeniu szkoły nie zapomina o mnie, zaprasza na ślub, przychodzi do szkoły pochwalić się dzieckiem, swoim życiem rodzinnym, pracą. Absolwenci często zwracają się do nas po pomoc, bo wiedzą, że zawsze można na nas liczyć.

Marzę, by szkoły specjalne przetrwały jak najdłużej, by zaprzestano dyskusji o pełnej integracji szkolnej, gdyż z doświadczenia naszych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie przychodzących do nas z klas integracyjnych wiem, że się czują gorsi, słabsi, nie uczestniczą w pełni w życiu szkoły. To przykre, ale nie daje się im szansy na pokazanie umiejętności i zdolności, które każdy z nich posiada, tylko trzeba je zobaczyć i wyzwolić. I my w swojej pracy to robimy.

 

Mirosław Sreberski, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku:

Z Zespołem Szkół Samochodowych jestem związany od wielu lat, od dziewięciu pełnię tu funkcję dyrektora. Wiele się w tym czasie zmieniło: współczesne samochody są wprost naszpikowane elektroniką - kiedy ja uczyłem się zawodu, elektroniczne było co najwyżej radio, przynajmniej w pojazdach rodzimej produkcji... Mamy nową podstawę programową, egzaminy zewnętrzne, nowoczesne pracownie i warsztaty. Liczba uczniów jest taka jak przed laty i waha się pomiędzy 550 a 650 osób, z czego tylko 10 to dziewczyny, które odważnie postanowiły sfeminizować ten zawód. Muszę przyznać, że nieźle sobie radzą.
Cieszę się, że moja szkoła jest dobrze wyposażona, choć oczywiście, jak każdy dyrektor, chciałbym mieć dla moich uczniów jeszcze więcej nowoczesnego sprzętu. Na instalację czekają trzy podnośniki samochodowe - są konieczne, żeby przeprowadzić egzaminy zawodowe w nowej formule. Za sprawą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej jesteśmy skomputeryzowani, korzystamy z e-dziennika. Wkrótce planujemy uruchomić kursy na prawo jazdy dla uczniów: plac manewrowy jest już gotowy, trzy skody czekają na kursantów. Wiedzę i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu zewnętrznego na prawo jazdy nasi uczniowie będą zatem zdobywać w ramach zajęć szkolnych. Od tego roku szkolnego szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o zawód: mechanik motocyklowy.
Jak każdy dyrektor cieszę się też z sukcesów moich uczniów: stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla jednego z nich, pierwszego miejsca w XXI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej, gdzie w tym roku zwyciężyliśmy pokonując konkurentów z całej Polski. Równie ważnym powodem do dumy jest dla mnie zaangażowanie uczniów w akcję krwiodawstwa, skuteczne promowanie tej idei, za co regularnie dostajemy wyróżnienia. W ciągu minionych lat uczniowie i nauczyciele oddali chyba cysternę krwi!
Uczę od wielu lat i wszystkim moim uczniom powtarzam: jeśli chcecie dobrze funkcjonować w zawodzie, dyplom wam nie wystarczy, musicie się stale dokształcać, poszerzać swoją wiedzę. Chyba mnie słuchają, bo na zjazdach absolwentów pojawia się wielu moich uczniów, którzy dobrze radzą sobie na rynku pracy. Niektórzy przysyłają do naszej szkoły swoje dzieci. Dla nauczyciela to największy powód do radości!

Genowefa Augustyniak, nauczycielka w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku:

W ZSGH w Gdańsku pracuję od 1985, w tym roku mam jubileusz 30-lecia. Jestem też absolwentką tej szkoły: Technikum Gastronomicznego. Uczę zawodowych przedmiotów gastronomicznych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Staram się zawsze łączyć  teorię z praktyką i solidnie przygotować uczniów do pracy w zawodzie kucharza, kelnera, technika żywienia i usług gastronomicznych. 

Najwięcej satysfakcji daje mi wspomaganie rozwoju ucznia, wspieranie jego aktywności i pomoc w pokonywaniu trudności, a także nieustanny rozwój osobisty, ciągłe doskonalenie się i podnoszenie swoich kompetencji. Największa satysfakcja z wykonywanej pracy jest wówczas, kiedy 100% uczniów zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, kiedy zdobywają nagrody, indeksy i wyróżnienia w konkursach kulinarnych i olimpiadach. Cieszę się bardzo, gdy absolwenci szkoły osiągają sukcesy w pracy zawodowej, stają się mistrzami w branży, a swoją wiedzą i doświadczeniem chcą się dzielić i przeprowadzają pokazy czy szkolenia dla uczniów i nauczycieli.

W pracy zawodowej osiągnęłam już wiele, stoję przed ostatnim szczeblem awansu zawodowego nauczycieli i marzę, by przed emeryturą osiągnąć również satysfakcję finansową i móc spełniać osobiste marzenia.

Lista gdańskich nauczycieli nagrodzonych Medalem KEN 

Ireneusz

KOWALUK

Prezes

Firmy „SATEL” (na wniosek ZSŁ)

Joanna

ADAMKIEWICZ

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20

Barbara

ALBERCKA

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8

Genowefa

AUGUSTYNIAK

nauczyciel

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Krystyna

BARYŚ

pedagog

Szkoła Podstawowa Nr 15

Joanna

CABAN

nauczyciel

Gimnazjum Nr 29

Beata

ĆWIKLIŃSKA

nauczyciel

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Małgorzata

GINTER

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12

Joanna Maria

GRABIŃSKA

nauczyciel

I Liceum Ogólnokształcące

Edyta

GRODZKA

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20

Katarzyna

HILBRYCHT

nauczyciel

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Joanna

HUBICKA

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20

Maria

JULKE

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 81

Katarzyna

KŁOSOWSKA

doradca zawodowy

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33

Maria Jolanta

KNITTER

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 85

Anna

LISTEWNIK

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12

Agnieszka

LIŚKIEWICZ

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12

Piotr

LUDWICHOWSKI

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 81

Magdalena

ŁEBEK

nauczyciel

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1

Marzena

MAJEROWSKA

dyrektor

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Agata

MAKSIMIUK

nauczyciel

Gimnazjum Nr 29

Jacek

MIELEWCZYK

dyrektor

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26

Bożena Barbara

MOCIEWICZ

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 69

Małgorzata

MROCZKOWSKA

wicedyrektor

III Liceum Ogólnokształcące

Grażyna

OLESIUK

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20

Jolanta Wacława

OLĘDZKA

nauczyciel

Bursa Gdańska

Bogumiła

PILECKA

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 81

Krystyna

SKRZECZKOWSKA

nauczyciel

III Liceum Ogólnokształcące

Mirosław

SREBERSKI

dyrektor

Zespół Szkół Samochodowych

Beata

STAJNKE

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20

Katarzyna

STRYJEK

pedagog

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33

Iwona

TOR

dyrektor

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5

Agnieszka

TRUSZYŃSKA

nauczyciel

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Jarosław Tadeusz

ZAPOROWICZ

nauczyciel

I Liceum Ogólnokształcące

Lista gdańskich nauczycieli wyróżnionych Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty 

Tadeusz

Chądzyński

wicedyrektor

VIII Liceum Ogólnokształcące

Jarosław Wojciech

Drzeżdżon

nauczyciel

V Liceum Ogólnokształcące

Ariel

Fijoł

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33

Anna

Gołębiewska

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 8

Katarzyna Iwona

Kędzioł

nauczyciel

Pałac Młodzieży

Agnieszka

Kłopotowska

nauczyciel

Gimnazjum Nr 29

Elżbieta

Kozłowska

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 57

Małgorzata

Leśniewicz

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20

Piotr

Ludwichowski

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 81

Mariusz Stanisław

Łobacz

nauczyciel

Ogólnokształcące Szkoły Sportowe

Danuta Teresa

Małkiewicz

wicedyrektor

II Liceum Ogólnokształcące

Lidia Anita

Mamos

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12

Mirosława

Mazan

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 85

Urszula

Młynarczyk

nauczyciel

Gimnazjum Nr 25

Joanna Małgorzata

Ropelewska

nauczyciel

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8

Małgorzata Anita

Smul

nauczyciel

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1

Monika

Sztolpa

psycholog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7

Agnieszka

Tomasik

nauczyciel

V Liceum Ogólnokształcące

Lista gdańskich nauczycieli wyróżnionych Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska

Józef

Alijew

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 16

Jolanta

Bednarz

nauczyciel

Gimnazjum Nr 25

Monika

Bieńkowska

nauczyciel

Państwowe Szkoły Budownictwa

Wiesława

Blezień

nauczyciel

Przedszkole Nr 86

Beata

Buczyńska

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 81

Joanna

Caban

nauczyciel

Gimnazjum Nr 29

Hanna

Cyganiuk

nauczyciel

Przedszkole Nr 43

Bożena

Czyżewska

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13

Przemysław

Daszyński

nauczyciel

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących

Beata

Dąbrowska-Zych

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 16

Anna

Deptuła

nauczyciel

Przedszkole Nr 64

Anna

Drapella

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 2

Barbara

Dudzińska

dyrektor

Przedszkole Nr 59

Zofia

Dziekońska

nauczyciel

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Anna

Glapińska

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 23

Monika

Gliniecka

nauczyciel

Ogólnokształcące Szkoły Sportowe

Światosława

Głowacka-Brzeska

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 52

Monika

Gołubiew-Konieczna

dyrektor

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7

Aniela

Hamera

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 81

Lucyna

Hasse

dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 50

Aleksandra

Jandzio

wicedyrektor

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9

Elżbieta

Januszewska

dyrektor

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Michał

Jarocki

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 86

Monika

Kapela

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25

Jolanta

Karolonek

dyrektor

Przedszkole Nr 62

Izabela

Karpiczenko

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8

Mirela

Kęska

nauczyciel

Przedszkole Nr 22

Iwona

Klein

dyrektor

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33

Anita

Kminikowska

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 17

Katarzyna

Konderak

nauczyciel

Przedszkole Nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Bożena

Kondratiuk

dyrektor

XX Liceum Ogólnokształcące

Paulina

Kuklińska

nauczyciel

Szkoła Muzyczna I Stopnia

Elżbieta

Kunca

nauczyciel

Przedszkole Nr 28

Anna

Listewnik

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12

Stanisława

Lomperta

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi

Iwona

Makurat

dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 76

Urszula

Malicka

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 55

Anna

Mańkowska

dyrektor

Gimnazjum Nr 20

Grażyna

Marjańska

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 82

Jolanta

Mielencka

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 80

Agnieszka

Mitoraj-Hebel

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 44

Rafał

Mokrzycki

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 8

Beata

Mont

nauczyciel

Zespół Szkół Morskich

Anna

Mudlaff

dyrektor

Przedszkole Nr 63

Irena

Naumowicz

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 39

Lucyna

Niewiadomska

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 42

Aleksandra

Olczyk

nauczyciel

I Liceum Ogólnokształcące

Agata

Olko-Girjat

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 12

Marcin

Osijewski

nauczyciel

XX Liceum Ogólnokształcące

Alicja

Partyka

nauczyciel

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10

Beata

Pastuszko

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 2

Violetta

Piasecka

nauczyciel

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5

Barbara

Pieczka

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 47

Elżbieta

Pozorska

nauczyciel

Przedszkole Nr 58

Beata

Przekop

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 76

Marzena

Raczkowska

nauczyciel

Przedszkole Nr 54

Elżbieta

Radomska

wicedyrektor

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 2

Anna

Radziwiłko

wicedyrektor

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Lucyna

Raszkowska-Chmura

nauczyciel

Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27

Iwona

Renkiewicz

nauczyciel

Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych

Beata

Roda-Mielczarek

nauczyciel

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2

Ewa

Romasz

dyrektor

Przedszkole Nr 75

Hanna

Sankowska-Soroko

nauczyciel

Gimnazjum Nr 8

Mirosław

Schulfer

nauczyciel

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2

Grażyna

Sekieta

nauczyciel

Przedszkole Nr 17

Marzena

Sękowska

nauczyciel

Przedszkole Nr 23

Izabela

Siwiak

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 24

Sebastian

Szcześniak

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 z klasami sportowymi

Hanna

Szkodo

dyrektor

Zespół Szkół Morskich

Grażyna

Szturo

nauczyciel

Przedszkole Nr 15

Marzena

Sztygar

dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 80

Ewa

Szymska

dyrektor

XV Liceum Ogólnokształcące

Joanna

Świeboda

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 4

Monika

Świerkowska-Peplińska

nauczyciel

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Beata

Tomaszewska

nauczyciel

Przedszkole Nr 77 dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Magdalena

Tyszer

wicedyrektor

Zespół Szkół Łączności

Sławomir

Waszak

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 z klasami sportowymi

Ewa

Wrosz

nauczyciel

Gimnazjum Nr 26

Anna

Wróblewska

nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 79

Marzanna

Ziółkowska

dyrektor

Przedszkole Nr 4

Małgorzata

Żak

nauczyciel

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6