Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gaudeamus Igitur, czyli co słychać w nowym roku akademickim na gdańskich uczelniach

Rok akademicki 2018/19 rozpoczął się w tym roku punktualnie z pierwszym dniem października. Jak przebiegła rekrutacja i jakimi inwestycjami chwali się sześć gdańskich uczelni publicznych?

Gaudeamus Igitur, czyli co słychać w nowym roku akademickim na gdańskich uczelniach
A
A
data publikacji: 06 października 2018 r.
Sala Teatralna budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbyła się 1 października. Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała i nowi studenci podczas immatrykulacji
Sala Teatralna budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbyła się 1 października. Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała i nowi studenci podczas immatrykulacji
Mateusz Ochocki / KFP

Uniwersytet Gdański

Na największej uczelni Pomorza studia w roku akademickim 2018/19 rozpocznie 10 tys. osób. W sumie na 11 wydziałach, 78 kierunkach studiów licencjackich i magisterskich oraz 20 kierunkach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim uczyć się będzie ponad 28 tys. osób.

W roku akademickim 2018/19 Uniwersytet uruchomił dwa nowe kierunki studiów: Genetyka i biologia eksperymentalna oraz Ochrona zasobów przyrodniczych.

Na pierwszy rok studiów na UG przyjęto 303 obcokrajowców w ramach pełnego cyklu nauki. 209 spośród nich studiować będzie bezpłatnie, na zasadach takich jak obywatele Polscy (np. z Kartą Polaka, obywatele UE). Pozostali jako stypendyści polskiego rządu i innych programów stypendialnych, np.: Program dla Polonii, Program im. Konstantego Kalinowskiego, Programu Młodzi Naukowcy, Fundacji Wyszehradzkiej, także nie będą płacić za możliwość nauki na UG. Najwięcej osób z wyżej wymienionych grup przyjechało z Białorusi – 133 i Ukrainy – 33. Wśród nich są także studenci z Niemiec, Litwy, Wielkiej Brytanii, Uzbekistanu, Korei Południowej i Słowacji. Najchętniej wybierane przez tę grupę  kierunki to międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, ekonomia i biotechnologia.

Pozostali studenci zagraniczni z I roku (94 osoby) będą studiować odpłatnie w ramach pełnego cyklu studiów (tzw. studenci komercyjni). Za naukę na gdańskiej uczelni zapłacą obywatele: Rosji, Ukrainy, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Chin, Malawi, Etiopii, Uzbekistanu, Bangladeszu, Maroko, Jordanii, Indii, Afganistanu, Kirgistanu, Nepalu, Białorusi oraz Iraku.

Studenci ci najchętniej wybierali specjalność International Business (studia w języku angielskim) na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Semestr lub rok nauki na Uniwersytecie spędzi kolejnych 174 studentów zagranicznych w ramach europejskiego programu wymiany międzyuczelnianej Erasmus+. W tej grupie najwięcej będzie Hiszpanów, Włochów, Francuzów i Niemców. Wśród “erasmusów” w tym roku najpopularniejsza jest ekonomia, na drugim miejscu są kierunki na wydziałach: Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych, a dalej na wydziałach Chemii, Zarządzania, Geografii i Oceanografii, Historycznym, Filologicznym i Biotechnologia.

Ogólna liczba studentów zagranicznych, którzy uczą się w tym roku akademickim na UG nie jest jeszcze ostateczna, rekrutacja jest w toku. W ubiegłym roku łącznie w murach uczelni studiowały 433 osoby z zagranicy w ramach pełnego cyklu studiów (odpłatnie i nie), 214 w ramach programu Erasmus+ oraz 55 doktorantów.

Oceanograf - statek badawczy Uniwersytetu Gdańskiego
Oceanograf - statek badawczy Uniwersytetu Gdańskiego, to także jedna z nowszych inwestycji uczelni
Mateusz Ochocki/KFP

Na kampusie UG w Oliwie trwa rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o nowy gmach dla Instytutu Informatyki (planowane zakończenie to druga połowa 2019 r.).

Z początkiem roku akademickiego do użytku oddane zostanie Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej UG. Do dyspozycji pracowników i studentów będą m.in: studio telewizyjne z wirtualną scenografią i reżyserką, trzy stanowiska do montażu materiałów filmowych oraz dwa newsroomy wyposażone w komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Uczelnia w tym roku inwestuje także w domy studenckie. DS nr 4 przy ul. Polanki przeszedł już modernizację i zostanie oddany do użytku w październiku. Na początku 2019 r. otwarte zostanie tu przedszkole dla 30 dzieci. DS nr 9 w Sopocie zostanie wyremontowany i rozbudowany (kończą się prace projektowe, przygotowane jest postępowanie przetargowe).

Uczelnia planuje budowę centrum sportowego na terenie kampusu w Oliwie. Powstaną m.in.: cztery sale sportowe, siłownia, ścianka wspinaczkowa, cztery boiska, korty oraz bieżnia. W drugim etapie inwestycji - basen. Projekt ujęty jest w “Planie Wieloletnim do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” Ministerstwa Sportu i Turystyki. UG ubiega się także o dofinansowanie budowy z dotacji celowej z budżetu państwa.

Warto przypomnieć, że od czerwca 2018 r. społeczność uczelni i mieszkańcy Trójmiasta korzystać mogą z przestrzeni EkoParku UG im. Macieja Płażyńskiego na terenie oliwskiego kampusu.

Otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego
Otwarcie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego
Mateusz Ochocki/KFP

Politechnika Gdańska

W murach Politechniki Gdańskiej, na dziewięciu wydziałach i 67 kierunkach studiów (I  i II stopnia), studiować będzie w sumie 18 tys. 250 osób, w tym blisko 4,5 tys. na pierwszym roku. Nad doktoratem na PG pracuje ok. 600 osób, w tym 125 na pierwszym roku studiów doktoranckich.

Najwięcej studentów na gdańskiej uczelni technicznej jest na kierunku budownictwo (w sumie ok. 2200) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Jeśli chodzi o studentów zagranicznych, rekrutacja jest jeszcze w toku i PG póki co nie podaje statystyk.

Gościem uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/19 na Politechnice Gdańskiej był Jerzy Buzek. Były premier RP otrzymał w prezencie statuetkę przedstawiającą Alegorię Nauki. Figura ta wieńczy wieżę Gmachu Głównego PG
Gościem uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/19 na Politechnice Gdańskiej był Jerzy Buzek. Były premier RP otrzymał w prezencie statuetkę przedstawiającą Alegorię Nauki. Figura ta wieńczy wieżę Gmachu Głównego PG
Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

We wrześniu br. PG oddała do użytku zmodernizowaną część zabytkowego Gmachu Głównego: Auditorium Maximum. Powstała tu dwupoziomowa przestrzeń przeznaczona dla studentów, wyposażona w wygodne kanapy, stoły z okablowaniem i system oświetleniowy. W jednej z sal powstało laboratorium z 28 stanowiskami (wkrótce staną tu komputery z procesorami ósmej generacji i specjalistyczne urządzenia pomiarowe). Będą tu prowadzone zajęcia głównie dla studentów kierunków związanych z fizyką (m.in inżynieria materiałowa, nanotechnologia).

Zmodernizowane Auditorium Maximum w Gmachu Głównym PG
Zmodernizowane Auditorium Maximum w Gmachu Głównym PG
Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Od pół roku działa także wyremontowana i przebudowana przez uczelnię “Eureka”, czyli hotel położony w Sopocie przy plaży (przy ul. Emilii Plater). Jest w nim 40 pokoi dla 76 gości, sala konferencyjna na 100 osób oraz restauracja. Zabytkowy budynek należy do uczelni od 2012 r., przed remontem funkcjonowało tu centrum rehabilitacyjno - szkoleniowe. “Eureką” zarządza spółka powołana przez PG (ze 100.proc. udziałem uczelni).

`Eureka` Politechniki Gdańskiej w Sopocie
`Eureka` Politechniki Gdańskiej w Sopocie
Materiały PG

Politechnika prowadzi obecnie remont i przebudowę zabytkowego budynku “Hydromechanika” sąsiadującego z Gmachem Głównym. Powstanie tu centrum badań interdyscyplinarnych GUT MediaLab, muzeum techniki, galeria sztuki, mediateka z księgarnią, salon prasowy oraz kawiarnia z salą klubową. Zaplanowano także strefy przeznaczone dla studentów, pracowników i organizacji akademickich PG oraz miejsce spotkań świata nauki i biznesu. Termin zakończenia robót to styczeń 2020 r.

Gdański Uniwersytet Medyczny z lotu ptaka
Gdański Uniwersytet Medyczny z lotu ptaka
Materiały GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny

Naukę na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na pierwszym roku, na 15 kierunkach studiów rozpocznie blisko 1600 osób. W sumie na GUMed studiuje ok. 6 tys. osób.

W ramach English Division studia na pierwszym roku dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów (te ostatnie - po raz pierwszy po angielsku) rozpocznie ponad 250 studentów zagranicznych z różnych części świata – Iranu, Indii, Rwandy, Zimbabwe, Syrii, Kamerunu i Nigerii. W sumie na anglojęzycznych studiach odpłatnych GUMed uczy się ponad 850 obcokrajowców.

Najliczniejszy kierunek studiów na gdańskiej uczelni medycznej to kierunek lekarski (łącznie studiuje tu 1783 osób).

Będzie to drugi rok akademicki, podczas którego studenci GUMed doskonalić będą umiejętności praktyczne w Centrum Symulacji Medycznej (CSM). Dzięki nowoczesnej aparaturze symulacyjnej CSM przyszli lekarze i pielęgniarki korzystają z nowej formy nauczania, czyli interdyscyplinarnych zajęć dydaktycznych. W CSM mogą także obserwować konsekwencje podjętych decyzji dla “pacjenta”. W centrum jest 12 sal ”tematycznych” np.: blok operacyjny, sala intensywnej terapii, sala porodowa.

Kilka tygodni temu uczelnia oddała do użytku Centrum Sportu GUMed dla studentów i pracowników. W tym samym czasie zakończy się także pierwszy etap budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

Immatrykulacja studentów na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Immatrykulacja studentów na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Materiały GUMed

GUMed i Uniwersytet w szwedzkiej Uppsali otrzymają blisko 40 mln zł na utworzenie nowego ośrodka naukowego specjalizującego się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób. Jednostka powstanie dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Uczelnia uzyskała także pieniądze na utworzenie Pracowni Symulacji Kardiologicznej. Pracownia poprawi jakość specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie kursów wykraczających poza program specjalizacji. W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 900 osób (m.in. lekarzy, rezydentów, stażystów, lekarzy odbywających specjalizację). Partnerem projektu jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

Wyzwaniem inwestycyjnym dla GUMed w tym roku akademickim będzie budowa nowego Centrum Stomatologicznego. Przygotowany jest projekt budowlany i wykonawczy, a władze uczelni starają się pozyskać środki na realizację zamierzeń.

Inauguracja roku akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w Hali Leszka Blanika. Pokazy gimnastyczne
Inauguracja roku akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w Hali Leszka Blanika. Pokazy gimnastyczne
Maciej Kosycarz/KFP

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku rekrutacja jest jeszcze w toku, w pierwszym tygodniu października studentów pierwszego roku na wszystkich kierunkach stacjonarnych było 731. Na wszystkich latach studiów uczyć się tu będzie w sumie nieco ponad 2 tys. osób.

Najliczniejszy kierunek studiów na AWFiS to wychowanie fizyczne (277 osób na pierwszym roku), kolejny to turystyka i rekreacja ( 213 “pierwszaków”).

Wśród studiujących na I roku będzie 49 cudzoziemców, którzy najchętniej studiują na dwóch najliczniejszych kierunkach Akademii. Nowoprzyjętych obcokrajowców jest znacznie więcej niż było ich dotąd - dość powiedzieć, że na drugim i wyższych latach studiów uczy się tu w sumie 19 studentów z zagranicy.

W Akademii kształci się także 56 doktorantów (z czego 16 na I roku).

Uczelnia zainaugurowała rok akademicki 4 października, w nowej Hali Gimnastycznej Leszka Blanika, która przeznaczona jest głównie do uprawiania gimnastyki sportowej, akrobatyki, tańca i fitnessu. Jednocześnie może tu trenować 120 osób.

Tegoroczne egzaminy wstępne na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku
Tegoroczne egzaminy wstępne na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku
Fb ASP

Akademia Sztuk Pięknych

W uczelnianych ławach tej gdańskiej uczelni artystycznej zasiądzie po raz pierwszy 292 dwóch studentów. W sumie w Akademii Sztuk Pięknych studiować będzie w tym roku ponad 800 osób, w tym na studiach doktoranckich 55.

Najwięcej osób na gdańskiej ASP studiuje na kierunku Grafika - na wszystkich latach nauki jest 169 studentów stacjonarnych i 48 niestacjonarnych. Nowością w tym roku akademickim jest możliwość nauki na specjalności fotografia (studia II stopnia, kierunek Intermedia).

W ramach programu unijnego Erasmus+, naukę na Akademii podejmą 32 osoby (blisko połowa na kierunku grafika). Piętnastu studentów obcokrajowców (z Białorusi i Ukrainy) rozpocznie naukę w pełnym cyklu kształcenia. Ich ulubione kierunki to Grafika i Malarstwo.

PATIO - przestrzeń dla działań kulturalnych w ASP w Gdańsku. Uroczyste otwarcie w styczniu 2018 r.
PATIO - przestrzeń dla działań kulturalnych w ASP w Gdańsku. Uroczyste otwarcie w styczniu 2018 r.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W bieżącym roku zakończy się pierwszy etap renowacji elewacji Małej Zbrojowni (siedziba Wydziału Rzeźby ASP). Trwa także remont górnej części murów Wielkiej Zbrojowni. W styczniu br. uczelnia otworzyła nową przestrzeń - Patio, która łączy Wielką Zbrojownię, dobudowane do niej pod koniec lat 60. skrzydło i XV-wieczną Basztę Słomianą, zaadaptowaną na potrzeby uczelni. Patio dedykowane jest wydarzeniom kulturalnym i choć mieści się w sercu Akademii, jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Akademia Muzyczna

W Akademii Muzycznej na pierwszym roku studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich jest w tym roku 248 osób. W sumie na uczelni uczy się blisko 800 studentów i doktorantów.

Gdańska Akademia od lat odpłatnie kształci studentów z Chin. W tym roku 13 Chińczyków rozpocznie przygodę z nauką w Gdańsku na roku wstępnym (tzw. rok “0”), a 18 osób w sumie będzie studiować na I roku licencjatu, studiów magisterskich lub doktoranckich. Na wszystkich latach uczy się 87 chińskich studentów. Pozostali studenci zagraniczni - 25 osób, pochodzi z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy, przy czym najwięcej jest Białorusinów. Obcokrajowcy najczęściej wybierają kierunek Instrumentalistyka.

Akademia Muzyczna w Gdańsku. Ubiegłoroczne warsztaty kompozytorskie z Krzysztofem Knitlem
Akademia Muzyczna w Gdańsku. Ubiegłoroczne warsztaty kompozytorskie z Krzysztofem Knitlem
Krzysztof Mystkowski/KFP

Nie zabraknie także studenckich gości z programu Erasmus+.  W semestrze zimowym w Gdańsku studiować będzie 10 takich osób z: Turcji (5), Włoch (3), Chorwacji (1) oraz Serbii (1).

Najwięcej studentów wszystkich etapów studiów kształci się na kierunku Instrumentalistyka (327 osoby). Akademia nie wprowadziła nowych kierunków do swojej oferty dydaktycznej, jednak od tego roku pojawi się nowy przedmiot obowiązujący na wszystkich wydziałach “Budowanie marki osobistej w karierze artystycznej”. Jego wprowadzenie jest wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez studentów.

Pod koniec 2017 r. zakończyły się kompleksowa termomodernizacja budynku czerwonego Akademii Muzycznej (budynek A). W ramach projektu "Realizacja działalności artystycznej z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczelnia kupiła nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy do Sali Koncertowej w budynku żółtym (czyli B) - w drugim z dwóch gmachów przy ul. Łąkowej 1-2 będących siedzibą Akademii.

Koncert inaugurujący rok akademicki w Akademii Muzycznej. Ten odbył się dwa lata temu, ale także w tym roku Akademia zaprosiła całe gdańskie środowisko akademickie na podobne wydarzenie
Koncert inaugurujący rok akademicki w Akademii Muzycznej. Ten odbył się dwa lata temu, ale także w tym roku Akademia zaprosiła całe gdańskie środowisko akademickie na podobne wydarzenie
Krzysztof Mystkowski/KFP

Co ciekawe, uczelnia muzyczna jest w trakcie wdrażania nowego systemu identyfikacji wizualnej. Nowy wizerunek zostanie premierowo zaprezentowany podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 już we wtorek, 9 października.

W planach inwestycyjnych na najbliższe lata jest budowa Akademickiego Centrum Muzyki na terenie kampusu przy Łąkowej.

-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora