PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gala Wielkiego Maratonu Czytelniczego w Gdańsku. LISTA laureatów i wyróżnionych

Gala Wielkiego Maratonu Czytelniczego w Gdańsku. LISTA laureatów i wyróżnionych
Tegoroczny Wielki Maraton Czytelniczy był naprawdę wielki i po raz pierwszy ogólnopolski - w kolejnej edycji konkursu w 2017/2018 roku wzięło udział 6211 uczniów i 710 nauczycieli i bibliotekarzy z pięciu województw (511 szkół). Podczas dzisiejszej uroczystości gali WMC nagrody wręczono 250 laureatom, 347 finalistom i 487 wyróżnionym. Razem były to 1084 nagrody ufundowane przez Miasto Gdańsk.

Tysiące czytelników doskonałych w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
Tysiące czytelników doskonałych w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Do Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w środę, 13 czerwca 2018 roku na galę zakończenia tegorocznej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego zjechało tysiące uczniów w całej Polski.

Wielki Maraton Czytelniczy, jak to się zaczęło 

Historia maratonu sięga 2009 roku, kiedy Agata Markiewicz-Babło, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 i nauczycielka j. polskiego zaprosiła Ewę Niechwiedowicz, polonistkę z I Zespołu Szkół STO w Gdańsku i Małgorzatę Niechwiedowicz, też polonistkę ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku do współpracy przy tworzeniu formuły konkursu czytelniczego trwającego cały rok. Miał to być, jak proponowała pani Agata, Wielki Maraton Czytelniczy pod hasłem „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Frajda z czytania - gdy człowiek ma ją już w młodym wieku, na pewno zostanie z nim na całe życie
Frajda z czytania - gdy człowiek ma ją już w młodym wieku, na pewno zostanie z nim na całe życie
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Trzy polonistki połączyły swoje dotychczasowe doświadczenia i nowe pomysły w jedną spójną koncepcję opartą na następujących zasadach:

  • w każdym roku szkolnym odbywa się kolejna edycja konkursu,
  • lista lektur obejmuje 8 różnorodnych pozycji wybieranych na dany rok przez współautorki Maratonu,
  • zgłoszone do konkursu szkoły otrzymują co miesiąc tytuł lektury, z której w następnym
  • miesiącu uczniowie piszą test, test składa się z pytań o różnej formule ( pytania zamknięte, otwarte, prawda-fałsz rozsypanki wyrazowe, schematy, plan itd.) ,
  • każdy uczestnik może uzyskać po 8 etapach maksymalnie 160 pkt,
  • testy przesyłane są elektronicznie, co umożliwia udział nieograniczonej liczby uczestników, a etapy konkursu mogą być przeprowadzane przez szkolnych opiekunów konkursu w placówkach do niego zgłoszonych,
  • do konkursu można przystąpić na każdym etapie i brać udział w etapach wybranych przez uczestników.


Podstawówki, potem gimnazja, w końcu szkoły ponadgimnazjalne

Już od pierwszej edycji do zespołu WMC dołączył Zbigniew Walczak, kierownik Filii Gdańskiej WiMBP im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Tak powstał zespół organizatorów WMC złożony z osób reprezentujących cztery różne instytucje - do dzisiaj w tym samym składzie.

W ciągu dwóch lat konkurs dla klas IV-VI, którego koordynatorem została pani Agata, nabierał rozpędu. W roku 2011 formuła została poszerzona o szkoły gimnazjalne - koordynatorem WMC „W lustrze książki” jest pani Ewa Niechwiedowicz, a lista lektur została poszerzona o esej, reportaż i biografię. W 2012 roku grupa zaproszonych do udziału w konkursie uczniów poszerzyła się o klasy II-III szkoły podstawowej - tak powstała formuła konkursu dla najmłodszych „Spotkacie nowych przyjaciół”, koordynatorem którego jest pani Małgorzata Niechwiedowicz. Wśród tych najmłodszych znaleźli się także pierwszoklasiści, którzy potrafią i lubią czytać.

Wobec rosnącej liczby uczestników, którzy kończyli kolejne etapy edukacji organizatorzy podjęli decyzję o uruchomieniu od 2015 roku edycji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Na literackim szlaku”, którego koordynatorem jest pan Zbigniew Walczak.

Kolejnym edycjom WMC towarzyszą spotkania z autorami organizowane w Filii Gdańskiej WiMBP przy ul. Mariackiej w Gdańsku.

- Maraton czytelniczy daje młodym ludziom satysfakcję z poznawania lektury, rozwija wyobraźnię, uczy po prostu radości życia, ale też daje solidne podstawy do dalszego, twórczego uczestnictwa w kulturze - uważa Agata Markiewicz-Babło. - Widzimy to po naszej dziewięcioletniej działalności. Świadczy też o tym nie tylko rosnąca ilość uczestników, ale także ich zaangażowanie i wytrwałość, bo wielu z nich od lat jest z nami.

Lista nagrodzonych uczniów 

Wyniki III edycji WMC Na literackim szlaku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (1) (616.65 KB)
Wyniki VI edycji WMC dla Najmłodszych Spotkacie Nowych Przyjaciół dla uczniów klas II - III szkół podstawowych (1.12 MB)
Wyniki VII edycji WMC W lustrze książki_ dla uczniów klas VII szkół (546.78 KB)
Wyniki IX edycji WMC Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych (421.07 KB)

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl