PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Fundusz Inicjatyw Wolontariackich - wsparcie finansowe na realizację jesiennych pomysłów

Fundusz Inicjatyw Wolontariackich - wsparcie finansowe na realizację jesiennych pomysłów
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza do składania wniosków na wsparcie realizacji różnorodnych przedsięwzięć w ramach “Funduszu Inicjatyw Wolontariackich”. Dokumenty można składać do 6 października.

Dodatkowe wsparcie finansowe - do wykorzystania jesienią `2017 r.
Dodatkowe wsparcie finansowe - do wykorzystania jesienią `2017 r.
fotolia.com

W ramach Funduszu mieszkańcy Gdańska mogą pozyskać dofinansowanie na wsparcie realizacji projektów wolontariackich, realizowanych przy organizacji lub instytucji (np. szkoła), w której działają jako wolontariusze. O dofinansowanie mogą ubiegać się także grupy nieformalne, działające niezależnie od organizacji pozarządowych, a także zupełni debiutanci w dziedzinie wolontariatu (także niepełnoletni) - wystarczy mieć pomysł i zebrać przynajmniej czteroosobową grupę inicjatorów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację dowolnej inicjatywy wolontariackiej lub też na wsparcie samej grupy wolontariuszy (np. zorganizowanie szkolenia czy zakup materiałów, które są niezbędne w jej działaniach). Zaproponowany we wniosku pomysł powinien zostać zrealizowany w okresie od 16 października do 19 listopada 2017 r. Na wsparcie liczyć może dziesięć projektów, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 zł.

- Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że taka kwota pozwala na zrealizowanie bardzo fajnych inicjatyw, a nawet miesięcznego cyklu spotkań - mówi Natalia Meszko z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które dysponuje Funduszem.

W jaki sposób można wziąć udział w konkursie o środki z Funduszu Inicjatyw Wolontariackich?

Krok 1: Odwiedź stronę: www.tydzienwolontariatu.pl i zapoznaj się z regulaminem konkursu. Znajdziesz tam również wniosek konkursowy i inne niezbędne informacje.

Krok 2: Znajdź grupę min. 4 osób, z którymi stworzysz grupę inicjatorów projektu/inicjatywy

Krok 3: Opiszcie swój pomysł na inicjatywę we wniosku konkursowym.

Krok 4: Złóżcie wniosek (tylko osobiście) w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Przyjmowane będą do dnia 6 października do godz. 17 w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (plac Solidarności 1, Gdańsk, III piętro, pok. 3.28).


Masz pytania? Napisz: kontakt@tydzienwolontariatu.pl


Autorzy inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie, o ich realizacji opowiedzą w czasie Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu, który odbędzie się między 2 a 8 grudnia 2017 r. Tydzień ten wybrano nieprzypadkowo, ponieważ 5 grudnia wolontariusze na całym świecie obchodzą swoje święto. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku i miasto Gdańsk w partnerstwie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i firmami przygotowują z tej okazji bogaty program wydarzeń.

- Chcemy, żeby w tym czasie jak najwięcej gdańszczanek i gdańszczan dowiedziało się czym jest wolontariat, jak zróżnicowany może być obszar działań wolontariuszy oraz jak i dlaczego warto się w ten sposób angażować - tłumaczy Natalia Meszko.

Organizatorzy obiecują, że już jesienią na stronie internetowej Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu pojawią się informacje o wielu ciekawych inicjatywach i kilku konkursach, które wprowadzą gdańskie środowisko wolontariuszy w wyjątkowy grudniowy tydzień.oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl