PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ewa Łętowska, Włodzimierz Wróbel, Dorota Zabłudowska w debacie online o sądownictwie

Ewa Łętowska, Włodzimierz Wróbel, Dorota Zabłudowska w debacie online o sądownictwie
Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza na debatę "Wygaszanie państwa prawa". Udział wezmą prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Włodzimierz Piotr Wróbel i sędzia Dorota Zabłudowska. Transmisja na FB Europejskiego Centrum Solidarności oraz na www.gdansk.pl we wtorek, 26 stycznia, od godz. 17.00. Dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Zajadło.
W debacie udział wezmą (od lewej): prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Włodzimierz Piotr Wróbel i sędzia Dorota Zabłudowska
W debacie udział wezmą (od lewej): prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Włodzimierz Piotr Wróbel i sędzia Dorota Zabłudowska
fot. Maciej Kosycarz/KFP / YouTube UJ / FB Dorota Zabłudowska

 

W imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego na dyskusję online zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń.

W zaproszeniu czytamy:

Państwo prawa to takie, w którym obowiązujące prawo ma pozycję nadrzędną, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje prawa i wolności.

Po transformacji ustrojowej już Sejm kontraktowy, ustawą z 29 grudnia 1989 roku, znowelizował artykuł pierwszy Konstytucji PRL, zapisując: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Co więcej, obowiązująca Konstytucja z 1997 roku powiela to postanowienie w art. 2, a w art. 7 przywołuje zasadę legalizmu: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

Do najważniejszych elementów państwa prawa należy zaliczyć:

 • nadrzędny charakter konstytucji i opierających się na niej ustaw
 • trójpodział władz
 • niezależną władzę sądowniczą sprawowaną przez niezawisłych sędziów
 • prawo do sądu
 • ochronę praw i wolności obywatelskich
 • świecki charakter państwa
 • samorządność
 • sądową kontrolę aktów administracyjnych
 • odpowiedzialność cywilnoprawną funkcjonariuszy państwowych za działania bezprawne.

Czy dzisiaj żyjemy w państwie prawa?

 

Transmisja online na żywo we wtorek, 26 stycznia na fb.com/ecsgdansk, fb.com/gdanskpl oraz na www.gdansk.pl.


Goście debaty:

prof. dr hab. Ewa Łętowska - pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, członek rzeczywisty PAN i członek czynny PAU

prof. dr hab. Włodzimierz Piotr Wróbel - sędzia Sądu Najwyższego, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dorota Zabłudowska - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Widownię reprezentują:

 • Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
 • Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Moderator

 • prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent PAN i PAU

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl