PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Europejskie Centrum Solidarności docenione w Europie

Europejskie Centrum Solidarności docenione w Europie
Do laureatów nagrody komisji kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przyznawanej od 1977 roku, dołączyło Europejskie Centrum Solidarności, które otrzymało to wyróżnienie na rok 2016.

Europejskie Centrum Solidarności docenione za łączenie historii z życiem teraźniejszym i kultury z demokracją.
Europejskie Centrum Solidarności docenione za łączenie historii z życiem teraźniejszym i kultury z demokracją.
Grzegorz Mehring

Gdańska instytucja została wybrana 4 grudnia 2015 r. w Paryżu z krótkiej listy trzech kandydatów. Nagroda jest przyznawana placówkom wnoszącym znaczący wkład w objaśnianie i promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Według przedstawicielki jurorów Vesny Marjanović, ECS jest fascynującym przykładem instytucji kultury promującej wolność i solidarność. Organizowane przez gdańskie centrum wydarzenia i jego program czynią z ECS-u forum współczesnej Europy.

– Centrum łączy historię z życiem teraźniejszym i stanowi bezpośredni łącznik pomiędzy kulturą i demokracją – mówi serbska posłanka. – Dwadzieścia pięć lat po upadku muru berlińskiego Europa zaczyna znowu myśleć o budowie nowych murów. W tej rzeczywistości Europejskie Centrum Solidarności tworzy silne zaplecze dla organizacji działających na rzecz dobra wspólnego, wolności i praw człowieka.

Nagroda zostanie wręczona w kwietniu 2016 r. podczas sesji plenarnej zgromadzenia Rady Europy.

Wśród laureatów są m.in. MuCEM – Muzeum Cywilizacji Europejskiej i Śródziemnomorskiej w Marsylii (2015), Muzeum Kultury Bizantyjskiej w Salonikach (2005) i Muzeum Striełka w Krasnojarsku (1998).

 

Więcej na stronie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy