PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Europejska Stolica Wolontariatu - reprezentacja Gdańska w Berlinie

Europejska Stolica Wolontariatu - reprezentacja Gdańska w Berlinie
Włochy, Niemcy, Norwegia czy Polska, to tylko niektóre z państw, które 13 i 14 września wzięły udział w Wizycie Studyjnej w Berlinie. Została ona zorganizowana przez Europejskie Centrum Wolontariatu w celu wymiany doświadczeń oraz inspirowania siebie nawzajem w temacie wolontariatu i zaangażowania społecznego.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Sześć uśmiechniętych osób stoi pod ścianą. Na ścianie napis i logo Unii Europejskiej
Od lewej: Szymon Knitter z Regionalnego Centrum Wolontariatu, Sawsan Chebli - sekretarz stanu landu Berlin, Monika Chabior - zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Martyna Kowacka - koordynatorka przygotowań Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022, Dorota Wojciechowska z Referatu Spraw Zagranicznych Biura Prezydenta, Damian Kuźmiński z Wydziału Rozwoju Społecznego
fot. UMG

 

W wydarzeniu wzięła udział 5-osobowa reprezentacja z Gdańska: Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Damian Kuźmiński z Wydziału Rozwoju Społecznego, Dorota Wojciechowska z Referatu Spraw Zagranicznych Biura Prezydenta, Martyna Kowacka koordynatorka przygotowań Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022 oraz Szymon Knitter z Regionalnego Centrum Wolontariatu.

- Przyjechaliśmy tu po to, żeby sprawdzić, na ile plany wypracowane przez Gdańską Radę ds. Rozwoju Wolontariatu wpisują się w ogólne trendy wolontariatu w Europie. Z pewnością nasze plany dobrze odpowiadają celom programu Europejskiej Stolicy Wolontariatu, wiemy, co chcemy rozwijać i czym możemy inspirować innych. Równocześnie zaskakujące było bardzo szerokie potratowanie wolontariatu w kontekście tworzenia społeczeństwa demokratycznego, w sposób włączający działalność obywatelską i inicjatywy aktywistek i aktywistów. Teraz wracamy do Gdańska, aby dopracować nasz plan i przygotować go do prezentacji i wdrożenia - podsumowuje Monika Chabior.

Wydarzenie otworzyła pani Sawsan Chebli, sekretarz stanu odpowiedzialna za temat zaangażowania obywatelskiego oraz sprawy międzynarodowe w Berlinie, który jest tegoroczną Europejską Stolicą Wolontariatu. Podczas wystąpienia zwróciła uwagę na fakt, że wolontariat umacnia demokrację i że demokracja potrzebuje wolontariuszy. Podkreśliła także, że wnosi on wiele do społeczeństwa i bardzo je umacnia.

Podczas pierwszego dnia wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kilkoma przykładami konkretnych działań, które podejmowane są w Berlinie, przyjrzeć się jak działa ogród społeczny „Prinzessinnengarten”, odwiedzić dom dla uchodźców i imigrantów „Refugio Berlin” czy zobaczyć, jak działają domy sąsiedzkie w jednej z berlińskich dzielnic.

14 września odbyła się konferencja „Szerzenie wartości europejskich w trakcie wolontariatu”, podczas której uczestniczki i uczestnicy mieli okazję poznać aktywności realizowane w innych krajach. W jej trakcie Szymon Knitter z Regionalnego Centrum Wolontariatu opowiedział o Gdańskim Tygodniu Wolontariatu. Na zakończenie konferencji Monika Chabior przedstawiła zebranym, jak wyglądają przygotowania Gdańska oraz plany, które mają być realizowane podczas Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022.

Cała wizyta była elementem przygotowań do jak najlepszego wykorzystania możliwości, które niesie za sobą Europejska Stolica Wolontariatu Gdańsk 2022. 5-osobowa delegacja Gdańska, na czele z Moniką Chabior, brała udział w przygotowanym programie, aby zebrać inspiracje, wymienić się doświadczeniami z uczestnikami z innych krajów i jak najlepiej zaplanować działania, które będą podejmowane w Gdańsku w 2022 roku.

Europejska Stolica Wolontariatu Gdańsk 2022

W Gdańsku od zawsze zaangażowanie mieszkańców w wolontariat we wszystkich obszarach życia społecznego było jednym z najwyższych w skali kraju, co zostało dostrzeżone na arenie międzynarodowej, przyznaniem tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Tytuł ten przyznawany jest od 2013 roku przez Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV). W 2020 roku zapadła decyzja, że w 2022 roku to właśnie Gdańsk będzie Europejską Stolicą Wolontariatu.

Tytuł jest z jednej strony wyróżnieniem za dotychczasowe działania w zakresie wolontariatu, ale także motywacją do dalszego rozwoju. Jest to impuls do dalszych działań w obszarze wolontariatu w mieście. Gdańsk jest gotowy, by promować kulturę wolontariatu i swoimi inicjatywami inspirować innych.

Miasto od lat wspiera wolontariuszy i inicjatywy obywatelskie. Zapewnia stałe finansowanie aktywności wolontariackich i prowadzenie Regionalnego Centrum Wolontariatu. Co roku odbywa się Gdański Tydzień Wolontariatu i to w Gdańsku powstała pierwsza w Polsce aplikacja mobilna do pośrednictwa wolontariatu WolontariApp. Według badań satysfakcji życia mieszkańców Gdańska ponad 60% mieszkańców deklaruje swój udział w wolontariacie.