Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Egzamin gimnazjalny 2017: ponad 3 tys. uczniów zdaje go w Gdańsku

To najważniejszy sprawdzian w życiu gimnazjalistów - trzydniowy egzamin zakończy trzyletni etap edukacji, a od jego wyników zależeć może późniejsza ścieżka kariery. W Gdańsku podejdzie do niego ponad 3 tys. uczniów z 60 gimnazjów. Z myślą o nich i ich rodzicach przygotowaliśmy najważniejsze informacje: daty egzaminów z poszczególnych przedmiotów, terminy dodatkowe i przebieg egzaminu.

Egzamin gimnazjalny 2017: ponad 3 tys. uczniów zdaje go w Gdańsku
A
A
data publikacji: 18 kwietnia 2017 r.
W środę 19 kwietnia 2017 r. uczniowie w całej Polsce przystąpią do egzaminu gimnazjalnego
W środę 19 kwietnia 2017 r. uczniowie w całej Polsce przystąpią do egzaminu gimnazjalnego
Wojtek Jakubowski/KFP


Egzamin gimnazjalny 2017 dla uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych, w całej Polsce rozpocznie się tego samego dnia - w środę 19 kwietnia. Składać się będzie z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego.

Zadania egzaminacyjne sprawdzą wiedzę i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej dla gimnazjów, mogą też odnosić się do treści z zakresu danego przedmiotu, ujętych w podstawie programowej dla tego przedmiotu na drugi etap edukacyjny (obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej).

Harmonogram egzaminów

Pierwszego dnia - w środę 19 kwietnia, o godz. 9, uczniowie napiszą część humanistyczną z historii i wiedzy o społeczeństwie, następnie, po przerwie, o godz. 11 przystąpią do drugiej części poświęconej językowi polskiemu.

W czwartek 20 kwietnia odbędzie się egzamin z części matematyczno-przyrodniczej - o godz. 9 z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), a o godz. 11 z matematyki.

W piątek 21 kwietnia uczniowie zmierzą się z językiem obcym nowożytnym - o godz. 9 na poziomie podstawowym (ta część jest obowiązkowa dla wszystkich) oraz o godz. 11 na poziomie rozszerzonym (część obowiązkowa ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej).

Dla każdego z egzaminów zaplanowano także termin dodatkowy. Mogą do niego przystąpić ci, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. W czwartek 1 czerwca odbędzie się część humanistyczna, w piątek czerwca część matematyczno-przyrodnicza, a w poniedziałek 5 czerwca część poświęcona językowi obcemu nowożytnemu. Godziny pozostają bez zmian.

To warto wiedzieć

Arkusze egzaminacyjne z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, z zakresu przedmiotów
przyrodniczych oraz z egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym zawierają tylko zadania zamknięte, natomiast zestawy egzaminacyjne z zakresu języka polskiego, z zakresu matematyki oraz z egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte.

WAŻNE! Na każdy egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Wyniki zostaną ogłoszone 16 czerwca 2017 r.

Uczniowie są przygotowani

W tym roku w Gdańsku do egzaminu gimnazjalnego przystąpi 3712 uczniów klas trzecich z 60 gimnazjów. To o jedno gimnazjum mniej niż w ubiegłym roku, ale o prawie 200 uczniów więcej - w 2016 roku temu najważniejszemu pierwszemu sprawdzianowi wiedzy i umiejętności zostało poddanych 3540 gimnazjalistów.

- Myślę, że nasi uczniowie są dobrze przygotowani - mówi Anna Mrotek, dyrektor Gimnazjum nr 25 w Gdańsku
- Myślę, że nasi uczniowie są dobrze przygotowani - mówi Anna Mrotek, dyrektor Gimnazjum nr 25 w Gdańsku
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

- W naszej szkole 140 uczniów przystąpi do egzaminu - mówi Anna Mrotek, dyrektor Gimnazjum nr 25 w Gdańsku. - Szkoła jest przygotowana, już przed świętami wszystko zostało sprawdzone, a w środę rano startujemy. Arkusze egzaminacyjne przyjeżdżają codziennie przed każdym egzaminem.

Choć, jak podkreśla dyrektorka, taki egzamin to ogromny stres dla ucznia, wierzy, że sobie poradzą. - Od samego początku nauki, przez trzy lata byli przygotowywani przez nas do tych egzaminów. Pisali testy diagnozujące, egzaminy próbne w warunkach egzaminacyjnych, rozwiązywali arkusze egzaminacyjne, więc to nie jest dla nich nowa sytuacja. Myślę, że nasi uczniowie są dobrze przygotowani, a stres, który im towarzyszy będzie stresem motywującym - dodaje Anna Mrotek.

Z powodu reformy edukacji i związanej z nią likwidacją gimnazjów, tegoroczny egzamin będzie jednym z ostatnich.

-
Agata Olszewska (0)
www.gdansk.pl
agata.olszewska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Agata Olszewska (0)
www.gdansk.pl
agata.olszewska@gdansk.pl
więcej tekstów autora