PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dzisiaj losowanie numerów Budżetu Obywatelskiego 2022 - oglądaj naszą transmisję

Dzisiaj losowanie numerów Budżetu Obywatelskiego 2022 - oglądaj naszą transmisję
Zakwalifikowanych jest 387 projektów - losowanie dla nich numerów jest potrzebne po to, by konkretne projekty mogli poprzeć mieszkańcy w głosowaniu, które zaplanowane jest na 4-18 października. Poniżej podajemy szczegółowe informacje na temat BO2022, pokazujemy też przykład z dzielnicy Łostowice-Ujeścisko, że projekty do kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego warto zgłaszać, ponieważ przynoszą one wymierne efekty.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przy ul. Porębskiego powstaną miejsca postojowe
Przy ul. Porębskiego powstaną miejsca postojowe - właśnie dzięki aktywności mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

 

Losowanie numerów projektów BO2022 rozpocznie się dzisiaj, punktualnie o godz. 12. Jego wynikiem będzie kolejność ułożenia projektów na listach do głosowania.

Do głosowania zakwalifikowanych jest 387 projektów. 

Na tę liczbę składa się:

 •  116 projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego (w tym 97 dzielnicowych i 19 ogólnomiejskich)
 •  271 projektów Budżetu Obywatelskiego (w tym 238 dzielnicowych i 33 ogólnomiejskie)

 

 Ogółem w tracie całego procesu BO2022 674 projektów pozostało w systemie elektronicznym i było ocenianych (część projektów wnioskodawcy wycofali lub połączyli z innymi).

 • 99 projektów zostało odrzuconych formalnie (przyczyny to m.in. brak wersji papierowej wniosku, brak oświadczeń właścicieli terenów o zgodzie na realizację projektu na  terenie niegminnym, brak wskazanej lokalizacji)
 • 188 projektów zostało ocenionych negatywnie w trakcie weryfikacji.

Najczęstsze przyczyny ocen negatywnych to brak zgodności projektów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zbyt małe środki w BO na realizację zamierzeń wnioskodawców, brak możliwości realizacji projektów z uwagi na niezgodności z obowiązującymi przepisami, miejsca wskazane do realizacji to tereny przeznaczone do sprzedaży lub innych inwestycji.

 

HARMONOGRAM BO2022:

 • 20 września losowanie numerów projektów
 • 4–18 października GŁOSOWANIE
 • do 25 października ogłoszenie wyników głosowania

Wybrane w głosowaniu projektu zostaną przekazane do realizacji na lata 2022/0223, a jeszcze w październiku rozpocznie się ewaluacja BO i przygotowania do kolejnej, dziesiątej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego.

 

Zobacz, jak Budżet Obywatelski "zadziałał" na Ujeścisku-Łostowicach

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła przetarg na realizację zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 2020 pod hasłem "Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę". W jego ramach mieszkańcy dzielnicy zaproponowali niewielkie, ale ułatwiające życie codzienne, inwestycje w sześciu różnych lokalizacjach.

Projekt zakłada budowę miejsc postojowych przy ul. Bergiela, Przemyskiej oraz przy ul. Porębskiego wraz z budową chodnika i przejścia dla pieszych. Przy ul. Cedrowej zaproponowano powstanie placu zabaw (obecnie, na zielonym terenie, znajduje się niewiele urządzeń dedykowanych najmłodszym). Na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 stanie elektroniczna tablica z pomiarem prędkości oraz stojak na 15 rowerów. Podobny stojak zyska Szkoła Podstawowa nr 86. Natomiast Szkoła Podstawowa i Przedszkole "Olimpijczyk" zostaną doposażone w nowy sprzęt rekreacyjny oraz stojak na 30 rowerów. Zaplanowano także doświetlenie przejścia dla pieszych oraz chodnika przy ul. Wieżyckiej. W pobliżu Szkoły "Olimpijczyk" staną tablice z pomiarem prędkości, podobne do tych, które funkcjonują już w innych rejonach Gdańska.

 

Zieleniec przy ul. Cedrowej stanie się atrakcyjniejszy dla najmłodszych mieszkańców
Zieleniec przy ul. Cedrowej stanie się atrakcyjniejszy dla najmłodszych mieszkańców
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

DRMG zakończyło przetarg na realizację tego projektu. Na ten cel zabezpieczono łącznie 517 tys. złotych, ale zamówienie zostało podzielone na dwie części. Na każdą z nich wpłynęły po dwie oferty:

„Budowa miejsc postojowych – ul. Bergiela, ul. Porębskiego, ul. Przemyska w Gdańsku”

 1. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 564 005,97 zł

 2. Saferoad Kabex Sp. z o. o. - 332 735,16 zł

Dostawa i montaż wiaty na stojaki rowerowe na ul. Człuchowskiej oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Wieżyckiej w Gdańsku

 1. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 125 460,00 zł

 2. Saferoad Kabex Sp. z o. o. - 109 649,27 zł

Obecnie trwa analiza propozycji oferentów pod kątem formalno-prawnym Po podpisaniu umowy prace powinny zakończyć się w ciągu 10 tygodni.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl