PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dzieła sztuki współczesnej poszukiwane - nabór trwa do 15 września

Dzieła sztuki współczesnej poszukiwane - nabór trwa do 15 września
Rozpoczął się nabór dzieł sztuki, które dołączą do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Artyści mogą zgłaszać swoje prace w otwartym konkursie. Wnioski w systemie Witkac należy składać do 15 września. Zakupione dzieła zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku i będzie można je oglądać w Nowym Muzeum Sztuki NOMUS.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie ilustracyjne, wernisaż wystawy „NOMUS. Kolekcja w budowie” odbył się w Zielonej Bramie latem 2019 roku
Zdjęcie ilustracyjne, wernisaż wystawy „NOMUS. Kolekcja w budowie” odbył się w Zielonej Bramie latem 2019 roku
Fot. Przemek Szalecki/www.gdansk.pl

 

Z wnioskiem o zakup dzieła sztuki przez Miasto, może wystąpić podmiot prawny, osoba prawna lub fizyczna. Wnioskodawca może złożyć ofertę na zakup maksymalnie dwóch dzieł sztuki. W przypadku, gdy dzieło jest zbiorem/cyklem prac, można wnioskować o zakup tylko jednego zbioru lub cyklu.

 

Jak się zgłosić?

Wnioski należy składać do 15 września 2021 roku, po raz pierwszy za pośrednictwem systemu Witkac, wybierając w menu nabór na Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumentację fotograficzną dzieła, a w przypadku dzieł przestrzennych - kilka fotografii ukazujących dzieło z każdej strony, przedłożoną w postaci zapisu cyfrowego,
  • gdy przedmiotem wniosku jest zakup prac wideo/audio, lub których częścią składową jest zapis filmowy/dźwiękowy, konieczne jest przedstawienie kopii (demo) całego filmu/nagrania w postaci zapisu cyfrowego, lub przedstawienie uzasadnienia, jeśli przedstawienie zapisu filmowego/dźwiękowego nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub prawnych. W przypadku plików o dużej wadze dopuszcza się możliwość pobrania lub odtworzenia pracy wideo/audio z Internetu bądź innej wskazanej bazy danych, gdzie dzieło jest udostępnione do wglądu,
  • zaleca się także przygotowanie prezentacji dzieła sztuki w formie jednej prezentacji (zapisanej w PDF), pliki nie mogą być dołączane do Elektronicznego Formularza w postaci skompresowanej.

Po złożeniu wniosku w systemie Witkac i wygenerowaniu potwierdzenia należy niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru, złożyć dokumenty w Urzędzie Miejskim. 

 

Potwierdzenie złożenia wniosku można złożyć:

  • używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
  • dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
  1. ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,
  2. ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  3. ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,
  • przesyłając dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem “Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska”.

 

Główne kryteria wyboru

Komisja rozpatrując wnioski o zakup weźmie w szczególności pod uwagę dzieła sztuki współczesnej z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, które zostały stworzone przez twórców/artystów będących postaciami znaczącymi dla środowiska twórczego Gdańska. Komisja bierze pod uwagę także czy proponowane dzieło posiada walory kulturotwórcze odnoszące się do wartości, z którymi utożsamia się Gdańsk, w szczególności nawiązującymi do idei wolności, solidarności, równości i otwartości. Istotne będzie także czy dzieło posiada znaczenie dla założeń Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.Program Zakupu Dzieł Sztuki

Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny 2023 Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Są to działania o długofalowym charakterze mającym na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z zastosowaniem wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. 

Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma jednocześnie powodować zwiększenie udziału obywateli w kulturze oraz mocniejsze zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku z uwzględnieniem charakteru miasta, które tworzy kolekcję, jego historii, tradycji i tożsamości.

Zakupione w ramach Programu dzieła sztuki, które zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku, powinny stać się nowoczesnymi narzędziami dialogu i edukacji oraz podnosić kompetencje w percepcji sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych, jak również przyczynić się do stymulowania kreatywności, rozwoju przemysłów kultury i oferty turystycznej w Gdańsku.

Docelowo nabyte przez Gminę Miasta Gdańska prace będą pokazywane w Nowym Muzeum Sztuki NOMUS, tworzonym w oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ul. Jaracza 14 w Gdańsku

Pełny regulamin konkursu wraz ze składem komisji dokonującej wyboru.

oprac. IB

 

Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze