PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Blisko 80 mln złotych na działalność organizacji pozarządowych w 2021 roku

Blisko 80 mln złotych na działalność organizacji pozarządowych w 2021 roku
O tym jak w 2021 roku będzie wyglądać współpraca NGO-sów z Miastem Gdańsk rozmawiano w poniedziałek, 11 stycznia, podczas plenarnego spotkania gdańskich organizacji pozarządowych z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. Wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 80 gdańskich organizacji. Spotkanie odbyło się w formule online.
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas spotkania online z przedstawicielami gdańskich organizacji pozarządowych
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas spotkania online z przedstawicielami gdańskich organizacji pozarządowych
fot. UMG

 

– Za nami bardzo trudny dla wszystkich rok, dlatego tym większe kieruję podziękowania dla wszystkich Państwa za wytrwałość w realizacji swoich zadań oraz włączenie się w przeciwdziałanie skutkom pandemii też przez realizację zadań w tzw. "trybie covidowym" – zwróciła się do przedstawicieli gdańskich środowisk pozarządowych Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – W naszym budżecie na rok 2021 mamy niemal 80 milionów złotych przeznaczonych na przeróżne zadania zlecane organizacjom pozarządowym. Wielokrotnie powtarzam, że wierzę w zasadę współodpowiedzialności. Uważam, że zadania, które mogą być realizowane przez podmioty będące najbliżej środowisk lokalnych, należy zlecać właśnie organizacjom społecznym.

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały główne założenia współpracy na rok 2021. Najważniejsze sfery współpracy wraz z kwotami, jakie będą przeznaczone na działania to:

  • rozwój społeczny - 4,31 mln zł
  • wsparcie społeczne - 50,97 mln zł
  • działania w zakresie kultury - 6,63 mln zł
  • działania realizowane w ramach zdrowia i sportu - 9,96 mln zdrowie, 4,74 mln sport

Łącznie w 2021 roku zaplanowano zlecić organizacjom pozarządowym zadania na kwotę 79,63 mln zł.

Celami strategicznymi wskazanymi na najbliższe lata są:

  • aktywni obywatele i obywatelki - silne organizacje pozarządowe
  • przyjazne sąsiedztwa - animacja środowisk lokalnych
  • wysoka jakość usług publicznych - partnerstwo z organizacjami i grupami aktywnych obywateli


Podczas spotkania był również czas na wymianę doświadczeń oraz pracę warsztatową w grupach. O współpracy z Miastem z perspektywy społecznika opowiedziała Aneta Baczyńska-Rostkowska, prezeska stowarzyszenia „INNe jest piękne”, ubiegłoroczna laureatka nagrody im. L. Bądkowskiego w kategorii Społecznik Roku.

Ile NGO-sów jest w naszym mieście?

Na koniec roku 2019 na terenie Gdańska zarejestrowanych było 1 386 stowarzyszeń oraz 823 fundacje, w tym 590 organizacji to stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe, w których zawiera się 109 uczniowskich klubów sportowych oraz 31 związków sportowych.

Dane dowodzą, że najpopularniejszą formą są nadal stowarzyszenia - 51%, fundacje - 30%. i stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe - 19%. 207 z tych organizacji ma status pożytku publicznego.

Najwięcej organizacji działa w obszarze szeroko pojętej integracji społecznej oraz edukacji, sportu i kultury. Ponad jedna piąta (23%) gdańskich organizacji określiło swoją misję jako edukacyjną, popularyzatorską (skierowaną najczęściej do dzieci i młodzieży – również niepełnosprawnej – oraz do dorosłych – również starszych i niepełnosprawnych), 21% definiuje ją jako upowszechnianie sportu i rekreacji, ponad 17% badanych organizacji zdefiniowało swoją misję jako działania na rzecz osób biednych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem, potrzebujących.