PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dwóch wykonawców ubiega się o dokończenie szklenia rotundy w Parku Oliwskim

Dwóch wykonawców ubiega się o dokończenie szklenia rotundy w Parku Oliwskim
W czwartek, 9 października, otwarte zostały oferty w przetargu na oszklenie rotundy w Parku Oliwskim. Prace te pozwolą na dokończenie budowy obiektu, w którym znajduje się 180-letni daktylowiec. Miasto na ten cel przeznaczyło 8,6 mln zł.
Palmiarnia przed rozpoczęciem realizacji zadania
Palmiarnia przed rozpoczęciem realizacji zadania
fot. DRMG

 

O dokończenie szklenia rotundy ubiegają się dwie firmy. Firma WGsystem Paweł Jedlecki z Gorlic, która wyceniła prace na kwotę 8,5 mln zł oraz firma Glass Space sp. z o.o. z Warszawy, która złożyła ofertę w wysokości 9,49 mln zł. Teraz złożone przez wykonawcę dokumenty zostaną sprawdzone i jeśli będą zgodne z określonymi w postępowaniu wymaganiami podpisana zostanie umowa na realizację robót. Zakończenie prac nastąpi po 9 miesiącach od daty podpisania umowy.

- Jeśli wykonawca dopełni wszystkich formalności, podpisanie umowy nastąpi pod koniec października, natomiast przekazanie placu budowy możliwe będzie na początku listopada - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.


Palma pod opieką

W trakcie realizacji rotundy zmianie uległ projekt jej konstrukcji, a co za tym idzie zmieniła się także technologia wykonania oszklenia. Z uwagi na specyfikę prac uznano, że szklenie rotundy wykonane zostanie przez firmę wyspecjalizowaną w tej dziedzinie i umowa z dotychczasowym wykonawcą została rozwiązana. W trakcie przerwy realizacyjnej oraz podczas prowadzenia prac związanych ze szkleniem rotundy, nadzór botanika nad roślinnością znajdującą się w obiekcie jest kontynuowany. Po rozwiązaniu umowy z wykonawcą konstrukcji rotundy, zawarto umowę na pielęgnację roślinności, do mementu podpisania umowy z wykonawcą szklenia. Następnie zapewnienie właściwych warunków roślinności należeć będzie do wykonawcy szklenia.


Co zmieni się w Parku Oliwskim?

Jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć III etap rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków palmiarni, związany z przebudową Oranżerii. Prace, oprócz zabezpieczenia zabytkowego budynku przed degradacją i poprawą stanu technicznego, wyeksponują jego wartości kulturowe. Oranżeria zostanie przebudowana również, by móc jeszcze lepiej wyeksponować znajdujące się w niej rośliny. W tym celu renowację przejdą nadproża. Pojawią się także nowe okna. W obiekcie znajdować się będzie przestrzeń przeznaczona na kawiarnię oraz pomieszczenie, które może zostać wykorzystane na sale konferencyjną lub dydaktyczną. Co ważne, to z oranżerii będziemy w przyszłości przechodzić do rotundy, w której znajduje się palma. Przetarg na przebudowę oranżerii ogłoszony zostanie w listopadzie tego roku, a realizacja prac przewidziana jest do końca 2020 r.

 

Agnieszka ZakrzackaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Agnieszka Zakrzacka - najnowsze
Agnieszka ZakrzackaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Agnieszka Zakrzacka - najnowsze