Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dwie rodziny wspierające pomagają gdańszczanom. MOPR czeka na chętnych

Pomoc zyska mama opiekująca się niepełnosprawną córką i samotny ojciec. W codziennych obowiązkach pomogą im dwie gdańszczanki. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku pozyskał je do współpracy w ramach projektu rodziny wspierające. Kto dołączy?

Dwie rodziny wspierające pomagają gdańszczanom. MOPR czeka na chętnych
A
A
data publikacji: 09 października 2017 r.

Wspólny spacer, wyprawa do parku, pomoc w lekcjach, rady dotyczące domowego budżetu - tak chętni gdańszczanie w ramach projektu rodzin wspierających mogą pomagać innym rodzicom
Wspólny spacer, wyprawa do parku, pomoc w lekcjach, rady dotyczące domowego budżetu - tak chętni gdańszczanie w ramach projektu rodzin wspierających mogą pomagać innym rodzicom
Fot. Fotolia.com

Rodziny wspierające to świeży projekt MOPRu, który polega na pozyskiwaniu rodzin (także "pojedynczych" sąsiadów czy znajomych, którzy chcą lub już pomagają innym tylko nieformalnie) które zadeklarują wspieranie mniej zaradnych rodziców - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w ich codziennych obowiązkach.

- Do współpracy udało nam się właśnie pozyskać dwie empatyczne, pełne zaangażowania społecznego mieszkanki Gdańska - mówi Sylwia Ressel rzecznik gdańskiego MOPR. - Na mocy porozumień zawartych z Ośrodkiem, już jako rodziny wspierające, panie pomagać będą zaprzyjaźnionym rodzicom, którzy z różnych przyczyn gorzej radzą sobie z życiowymi wyzwaniami, głównie z wychowaniem dzieci. Jedna z gdańszczanek wesprze mamę opiekującą się niepełnosprawną córką, druga samotnego ojca.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej podpisują z MOPR umowę, określającą m.in. termin i zakres świadczenia pomocy potrzebującej rodzinie z dziećmi oraz inne, ważne szczegóły współpracy. Warunek jest jeden - zainteresowani wspierać mają gdańszczan ze swego najbliższego otoczenia, mniej zaradnych, borykających się z problemami wychowawczymi. Uzyskanie takiego statusu da nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy, ale wiąże się np. ze zwrotem niektórych kosztów, poniesionych przy opiece nad dzieckiem.

Na mocy umowy MOPR może m.in. pokryć koszty poniesione przez osobę wspierającą, związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem, np. zakupu biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki. Zwrot dotyczy też np. nabycia książek, zabawek czy niezbędnych środków higienicznych dla malucha. W przypadku jednego dziecka MOPR może zwrócić – do 350 złotych miesięcznie, jeśli dzieci pod opieką jest więcej – do 450 złotych miesięcznie.

Rodzina wspierająca przy pełnieniu funkcji współpracuje także z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny.

- To bardzo ciekawe rozwiązanie – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Można bardzo efektywnie pomagać np. potrzebującym sąsiadom z dziećmi, współpracując jednocześnie z instytucją pomocy społecznej. To może dać wyłącznie pozytywny efekt. Wszystkie strony uzyskują pewność co do statusu, realnych potrzeb oraz możliwości. 

Gdański MOPR nadal poszukuje osób, które jako sąsiedzi czy znajomi rodziców mających problemy z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci - chciałyby im skutecznie pomagać. Informacji o uzyskaniu statusu rodziny wspierającej udziela p. Elżbieta Omiecińska, tel. 58 347 82 85 lub kom. 797 909 118, MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Szczegóły także w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach – adresy dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl

-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl