Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Prezydent proponuje 95 proc. zniżki za uwłaszczenie użytkowania wieczystego

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa, na mocy której prawo użytkowania wieczystego zostanie przekształcone w prawo własności. Osoby zainteresowane przekształceniem prawa do gruntu, na którym stoi ich mieszkanie, muszą uiścić tzw. opłatę przekształceniową. Prezydent Gdańska proponuje 95 procentową zniżkę za jednorazową opłatę.

Prezydent proponuje 95 proc. zniżki za uwłaszczenie użytkowania wieczystego
A
A
data publikacji: 13 listopada 2018 r.
Od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste zostanie przekształcone w prawo własności - ale tylko w przypadku gruntów z zabudową mieszkaniową
Od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste zostanie przekształcone w prawo własności - ale tylko w przypadku gruntów z zabudową mieszkaniową
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Zgodnie z ustawą kwota ta ma wynosić 20-krotność opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r. Można ją spłacać przez 20 lat, ale można też wnieść opłatę jednorazowo, i w tym przypadku ustawa przewiduje udzielenie bonifikaty.

Na grudniową sesję Rady Miasta Gdańska trafi więc projekt uchwały w sprawie wprowadzenia bonifikaty właśnie dla tzw. opłaty przekształceniowej. Wyniesie ona aż 95 proc.

Możliwość przekształcenia w prawo własności wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Uprawnionych do skorzystania z tego prawa jest w Gdańsku około 36 tys. osób. Znajduje się tu około 6,4 tys. miejskich działek będących w użytkowaniu wieczystym.

- Proponuję bonifikatę w wysokości 95 proc., a więc taką zniżkę, która do tej pory obowiązywała przy innych przekształceniach, chociażby spółdzielczego prawa użytkowania wieczystego. Kierując się zasadą równości utrwalamy bonifikatę wynoszącą właśnie 95 proc. Za jedyne 5 proc. realnej wartości użytkowania wieczystego będzie można przekształcić je na własność – tłumaczy prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

Do tej pory wspomniane 36 tys. osób wnosiło każdego roku roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. Jej wysokość była co kilka lat waloryzowana ze względu na wzrost wartości nieruchomości w naszym mieście.

- Z chwilą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność właściciel lokalu mieszkalnego będzie płacił tylko podatek od nieruchomości, czyli za mieszkanie oraz cząstkę gruntu, który zajmuje jego mieszkanie – zaznacza prezydent Adamowicz.

Do tej pory, jeżeli nieruchomość znajdowała się na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym, jej właściciel płacił za tę "cząstkę" gruntu opłatę, która była relatywnie wyższa od samego podatku.


Co ważne, bonifikata obejmuje jedynie grunty, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Zniżka nie obejmie nieruchomości przeznaczonych na cele gospodarcze.

- Tutaj decydują pełne prawa rynkowe - podkreśla prezydent Gdańska.

Dyrektor Wydziału Skarbu w gdańskim magistracie, Tomasz Lechowicz, przypomina, że przyjęta przez rząd ustawa ma służyć rozwiązaniu problemów prawnych związanych z takim przekształceniem - ma ona ułatwić uzyskanie prawa własności wszystkim zainteresowanym osobom.

- Projekt uchwały mówi o 95 proc. bonifikacie od opłaty, którą dotychczasowy użytkownik wieczysty będzie musiał uiścić po uzyskaniu informacji od miasta, że jego prawo stało się prawem własności. To ważny element, bo nie chodzi o sytuację, że1 stycznia 2019 r. wszyscy wystąpią do nas o to, że chcą już korzystać z tej bonifikaty. Mówimy o takiej sytuacji, że w stosunku do danego użytkownika wieczystego nadejdzie informacja o tym, że jego prawo do gruntu stało się prawem własności – zaznacza dyrektor Lechowicz.

To, dlaczego miasto proponuje 95 proc. upust, wyjaśniał podczas wtorkowej konferencji prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (po środku), dyrektor Wydziału Skarbu Tomasz Lechowicz ( z prawej) oraz Roland Dudziuk, także z Wydziału Skarbu
To, dlaczego miasto proponuje 95 proc. upust, wyjaśniał podczas wtorkowej konferencji prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (po środku), dyrektor Wydziału Skarbu Tomasz Lechowicz ( z prawej) oraz Roland Dudziuk, także z Wydziału Skarbu
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Bonifikata od opłaty jednorazowej przysługiwać będzie:

- osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym

- właścicielowi gruntu, który nie ma zaległości w opłatach wobec gminy w stosunku do gruntu objętego przekształceniem

- użytkownikowi wieczystemu, który wniesie opłatę jednorazową, a nie rozłożoną w ratach na 20 lat

Grunt, objęty zniżką, musi być własnością Gminy Miasta Gdańska, a znajdować na nim może się zabudowa mieszkaniowa.


Prezydent Paweł Adamowicz nie ukrywa, że przyznanie takiej bonifikaty, a przede wszystkim przekształcenie prawa z użytkowania wieczystego w prawo własności, oznacza uszczerbek w dochodach miasta. Według szacunków będzie to około 3,5 mln złotych rocznie.

- W ten sposób kończymy w Gdańsku cykl uwłaszczania mieszkańców, który rozpoczął się w 1990 r. Wówczas mieszkania, będące dotąd własnością Skarbu Państwa, stały się własnością komunalną - przypomina prezydent Adamowicz.

Głosowanie nad uchwałą, która zostanie przedłożona Radzie Miasta przez prezydenta Gdańska, odbędzie się w grudniu 2018 r.

Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora