PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dolne Miasto. Wymiana instalacji podziemnych i remont ulic w ramach rewitalizacji

Dolne Miasto. Wymiana instalacji podziemnych i remont ulic w ramach rewitalizacji
Na ul. Polnej i Wierzbowej trwają prace związane z przebudową instalacji podziemnych. Kiedy wymieniona zostanie m.in kanalizacja deszczowa i sieci sanitarne, wówczas ułożona zostanie nowa nawierzchnia obu jezdni. Prace powinny zakończyć się latem.
Zanim wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, zmodernizować trzeba infrastrukturę podziemną
Zanim wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, zmodernizować trzeba infrastrukturę podziemną
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Roboty w ramach rewitalizacji tej części Gdańska rozpoczęły się w lutym br. Obie ulice zostały zamknięte na całej długości. Objazdy zorganizowano ul. Zieloną i ul. Przyokopową. Taka organizacja ruchu utrzyma się do czerwca br.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną w sumie trzy ulice: Przyokopowa (niecałe 200 m), Polna (ok. 80 m) i Wierzbowa (ok. 80 m). Zgodnie z umową, wymieniona zostanie nawierzchnia dróg i chodników przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu znajdującej się tam historycznej kostki kamiennej. We wszystkich lokalizacjach pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i elementy tzw. małej architektury. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców także po zmroku zamontowane zostaną kamery monitoringu. Przebudowane zostaną także sieci podziemne: kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, wodociągowa, sanitarna i gazowa. Powstaną również miejsca postojowe.

 

W związku z tym, że wszystkie trzy ulice sąsiadują ze sobą, by móc zapewnić płynny ruch pieszy i kołowy, na trzeciej ulicy - Przyokopowej - ciężki sprzęt pojawi się dopiero, kiedy roboty zostaną ukończone na wspomnianych dwóch.

Wykonawcą prac jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska. Koszt inwestycji wyniesie blisko 4,3 mln złotych. 

Planowany termin zakończenia umowy to sierpień 2021 r. Termin ten może jednak ulec przesunięciu ze względu na pandemię COVID-19.
Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl