Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

MOPR zachęca: Pomóż i dołącz do gdańskich rodzin wspierających

Gdańszczanka wspiera mamę opiekującą się niepełnosprawną córką, druga samotnego ojca. Na razie trzy rodziny w Gdańsku zdecydowały się zostać tzw. rodzinami wspierającymi pomagającymi rodzicom gorzej radzącym sobie z życiowymi wyzwaniami. MOPR zachęca: dołącz do rodzin wspierających i pomóż innym!

MOPR zachęca: Pomóż i dołącz do gdańskich rodzin wspierających
A
A
data publikacji: 02 lutego 2018 r.

Wspólny spacer, wyprawa do kina, pomoc w lekcjach na tym polega opieka rodziny wspierającej
Wspólny spacer, wyprawa do kina, pomoc w lekcjach na tym polega opieka rodziny wspierającej
Fot. Pixabay

Rodzina wspierająca to projekt gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który ruszył w październiku 2017 roku. Chodzi w nim o pozyskiwanie osób: rodzin ale też "pojedynczych" sąsiadów czy znajomych, którzy chcą pomagać lub już pomagają, ale nieformalnie podopiecznym MOPR.

Chętni do pełnienia funkcji rodziny wspierającej podpisują z MOPR umowę, określającą m.in. termin i zakres świadczenia pomocy potrzebującej rodzinie z dziećmi oraz inne, ważne szczegóły współpracy.

- Warunek jest jeden: zainteresowani mają wspierać gdańskie rodziny lub samotnych rodziców z dziećmi będące klientami ośrodka - mówi Sylwia Ressel rzecznik MOPR w Gdańsku. - Rodziny ze swego najbliższego otoczenia, mniej zaradne, mające trudności wychowawcze. Podpisana umowa może być sformalizowaniem udzielanej już pomocy, to też zwrot niektórych kosztów poniesionych przy opiece nad dziećmi.

Na mocy umowy MOPR może m.in. pokryć koszty związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem, np. zakupu biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki. Zwrot dotyczy też np. nabycia książek, zabawek czy niezbędnych środków higienicznych dla malucha. W przypadku jednego dziecka MOPR może zwrócić – do 350 złotych miesięcznie, jeśli dzieci pod opieką jest więcej – do 450 złotych miesięcznie. Rodzina wspierająca może liczyć na współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny.

Od października 2017 roku gdański MOPR pozyskał do współpracy trzy rodziny wspierające. To np. jedna z gdańszczanek, która wspiera mamę opiekującą się niepełnosprawną córką, kolejna - samotnego ojca. Bawią się z małymi podopiecznymi, organizują im czas wolny, wycieczki, wyjścia do kina i na spacer. Pomagają rodzicom w wypełnianiu codziennych obowiązków.

Gdański MOPR nadal poszukuje osób, które - jako sąsiedzi, czy znajomi rodziców mających problemy z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci - chciałyby im skutecznie pomagać (lub już to robią, tylko nieformalnie). Kwestię statusu r.w. reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 roku.

Informacji o uzyskaniu statusu rodziny wspierającej udziela p. Elżbieta Omiecińska, tel. 58 347 82 85 lub kom. 797 909 118, MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Szczegóły także u pracowników w Centrach Pracy Socjalnej, w dzielnicach – adresy dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl  

-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl