Kłopot z utrzymaniem mieszkania? Pomoc Miasta na wyciągnięcie ręki

Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Nie czekaj, aż Twoje mieszkanie będzie zadłużone - przypominają pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń. Warto sprawdzić czy możemy skorzystać z dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego i obniżki czynszu.

Kłopot z utrzymaniem mieszkania? Pomoc Miasta na wyciągnięcie ręki
A
A
data publikacji: 10 kwietnia 2018 r.
Miasto Gdańsk stara się prowadzić wiele inicjatyw antyzadłużeniowych. Autokar i stanowisko informacyjne przy Urzędzie Miejskim w Gdańsku w ramach Dnia bez Długów w 2015 roku
Miasto Gdańsk stara się prowadzić wiele inicjatyw antyzadłużeniowych. Autokar i stanowisko informacyjne przy Urzędzie Miejskim w Gdańsku w ramach Dnia bez Długów w 2015 roku
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


- To nie jest pomoc socjalna, pomoc dla ubogich, jak stereotypowo o tego rodzaju wsparciu myśli jeszcze wiele osób - mówi Arletta Wolińska kierownik Działu Pomocy Mieszkaniowej Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Dodatek mieszkaniowy, dopłata do rachunków za energię czy w końcu obniżka czynszu to pomoc, którą miasto oferuje mieszkańcom także o średnich dochodach. Warto sprawdzić czy spełniamy warunki do uzyskania takiej pomocy. I bardzo ważna informacja - to nie jest pomoc tylko dla lokatorów mieszkań komunalnych, ale dla wszystkich, nawet dla osób które wynajmują mieszkania.  

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania są dla wielu gdańskich rodzin problemem. Zaległości w opłatach czynszu rachunków wpychają wiele osób w spiralę zadłużenia, z której później ciężko wyjść. GCS przypomina, że są możliwości pomocy nie tylko dla osób już zadłużonych czynszowo, ale przede wszystkim takich, które dzięki temu wsparciu finansowemu w zadłużenie nie popadną. 

Dodatek do mieszkań komunalnych, spółdzielczych, nawet ...prywatnych

O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się niezależnie od tego, czy mieszka się w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym czy prywatnym. Ważny jest dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. O pomoc w formie dodatku mieszkaniowego mogą zwracać się osoby już czynszowo zadłużone.

– Osoba, która ma zadłużony lokal, może także wystąpić o dodatek mieszkaniowy, a jeśli spełni kryteria, będzie mogła skorzystać z tego świadczenia - mówi Renata Stokrocka z Działu Pomocy Mieszkaniowej Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Po przyznaniu dodatku mieszkaniowego trzeba jednak pamiętać o bieżącym regulowaniu opłat. W przeciwnym razie wypłata dodatku zostanie wstrzymana.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest maksymalnie na pół roku. Po upływie tego okresu trzeba złożyć wniosek na kolejny okres.

- Mamy “stałych” klientów, którzy co pół roku składają nowe wnioski na dodatek mieszkaniowy, pilnują tego - dodaje Arletta Wolińska. - Bo choć miesięcznie może to nie są duże kwoty, w skali półrocznej to są już pieniądze, o które warto się postarać, około 250 zł.

W 2017 roku do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło 9293 wniosków, 8,7 tys. z nich rozpatrzono pozytywnie.

Rachunki za prąd mniejsze dzięki dodatkowi energetycznemu

Kolejna możliwość pomocy, o którą możemy się starać, to zryczałtowany dodatek energetyczny. Taki dodatek jest częściową rekompensatą kosztów, które mieszkaniec ponosi płacąc za energię elektryczną. I znów, aby skorzystać z tego dodatku, należy posiadać prawo do dodatku mieszkaniowego i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Kolejny krok to złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami.

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą o prawie energetycznym odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Rok temu do GCS wpłynęło 3973 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, przyznano go 3553 wnioskodawcom.


Obniżka dochodowa czynszu dla mieszkańców lokali komunalnych

Kolejną formą wsparcia w ponoszeniu opłat związanych z utrzymaniem mieszkania jest obniżka dochodowa.

– To jest pomoc, o którą mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska i osoby zajmujące te lokale bez tytułu prawnego - tłumaczy Arletta Wolińska. - Obniżka dochodowa dotyczy tylko czynszu, nie dotyczy opłat takich jak opłata za energię elektryczną, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, odbiór odpadów i nieczystości ciekłych. W 2017 roku wpłyneły 2736 wnioski, które ostatecznie rozpatruje Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Wysokość obniżki dochodowej uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym najemcy. Obniżka dochodowa przyznawana jest na rok, ale jeśli wnioskodawca potwierdzi, że niski dochód jest nadal taki sam, jest możliwość wydłużenia tego okresu. Trzeba jednak znów złożyć wniosek i deklarację o dochodach.

- Obecnie mamy mniej wniosków o tego rodzaju pomoc - dodaje kierownik Wolińska. - To tendencja utrzymująca się w całej Polsce, prawdopodobnie więcej gospodarstw ma większe dochody, wiele rodzin odczuło poprawę sytuacji finansowej. 

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora