Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Demonstracje w rocznicę Porozumień Sierpniowych. KOD i Solidarność razem na placu Solidarności

31 sierpnia 2017 roku, w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, na placu Solidarności w Gdańsku odbędą się dwa zgromadzenia: Komitetu Obrony Demokracji i NSZZ “Solidarność”. Prezydent Gdańska apeluje od organizatorów o świętowanie "z należytą godnością, w spokoju, bez akcentów konfrontacyjnych. - Jestem przekonany, że spadkobiercy dziedzictwa Solidarności będą w stanie dzielić plac Solidarności, to ważne dla wszystkich Polaków miejsce, z innymi pokojowo nastawionymi rodakami - pisze Paweł Adamowicz.

Demonstracje w rocznicę Porozumień Sierpniowych. KOD i Solidarność razem na placu Solidarności
A
A
data publikacji: 18 sierpnia 2017 r.

 36 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, sierpien 2017 roku. Delegacje składają kwiaty pod historyczną bramą Stoczni Gdańskiej
36 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, sierpien 2017 roku. Delegacje składają kwiaty pod historyczną bramą Stoczni Gdańskiej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

List prezydenta Gdańska to reakcja na korespondencję nadesłaną przez wiceprzewodniczących Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, Tadeusza Majchrowicza i Romana Kuzimskiego. Władze Solidarności są mocno zaniepokojone faktem, że Urząd Miejski w Gdańsku wydał zgodę na organizację zgromadzenia publicznego w rocznicę obchodów Sierpnia'80 nie tylko Solidarności, ale również Komitetowi Obrony Demokracji. Jak napisali szefowie ZR "S", wyrażenie zgody na dwa zgromadzenia "może doprowadzić do nieprzewidzianych wydarzeń".

W odpowiedzi prezydent Gdańska, punkt po punkcie, wyjaśnia okoliczności i powody podjęcia takiej decyzji. 

Prezydent pisze:

Pierwsze w kolejności dostarczono zawiadomienie KOD. W dniu 1.08.2017 o godzinie 00:14, za pomocą poczty elektronicznej wpłynęło do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prawidłowo wypełnione zgłoszenie o organizacji zgromadzenia publicznego na placu Solidarności i terenie przyległym. Zawiadomienie zawierało również informacje na temat planowanej trasy przemarszu.

Drugie w kolejności wpłynęło zawiadomienie NSSZ „Solidarność” – dnia 1.08.2017 o godzinie 14:19. Zawiadomienie złożone zostało w kancelarii podawczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku i dotyczyło organizacji zgromadzenia z trasą przejścia: Kościół Św. Brygidy – plac Solidarności. 

Jednak wniosek NSZZ „Solidarność” złożono z brakami formalnymi: bez numeru identyfikacyjnego PESEL przewodniczącego zgromadzenia, a ponadto na nieaktualnym formularzu, z nieaktualnymi podstawami prawnymi. Tym samym został naruszony art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, który wymaga podania w zawiadomieniu nr PESEL lub rodzaju i numeru dokumentu tożsamości, jeśli zgłaszający numeru PESEL nie posiada. W tej sytuacji poproszono wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentów.

Kolejne - już prawidłowo wypełnione zawiadomienie - przedstawiciele Solidarności złożyli 3 sierpnia 2017 roku w kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku. I tę datę urzędnicy przyjęli jako datę prawidłowo złożonego wniosku. Zgodnie z powyższym, pierwszeństwo organizacji zgromadzenia przysługuje pierwszemu z wnioskodawców.

Mimo tego - biorąc pod uwagę fakt, że oba zgromadzenia publiczne zostały zgłoszone zgodnie z prawem - gdański magistrat nie zamierza podejmować jakichkolwiek działań czy ograniczeń wobec obu zgromadzeń: ani wobec pierwszego zgłaszającego, tj. KOD-u, jak też drugiego w kolejności, czyli NSZZ Solidarność. Z rozpoznania przeprowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku wynika, że na chwilę obecną nie ma czynników zagrażających przeprowadzeniu któregokolwiek ze zgłoszonych zgromadzeń.

W związku z tym, prezydent Paweł Adamowicz apeluje:

Naszym wspólnym obowiązkiem jest takie kształtowanie debaty publicznej, aby spotkania osób prezentujących różne stanowiska, mające inne poglądy na otaczającą nas rzeczywistość, w tym również w przestrzeni publicznej, były formułowane i artykułowane w myśl zasady tolerancji, pluralizmu i otwartego dialogu. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o cywilizowany poziom formy społecznego dyskursu. Po spełnieniu tego postulatu nic nie stoi na przeszkodzie, aby dwie grupy rodaków, dla których demokracja, szacunek dla bliźniego stanowią wartość największą, spokojnie i w wyważony sposób prezentowały swoje stanowiska." - napisał do przedstawicieli obu zgromadzeń Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. 

Prezydent wyraża nadzieję, że spadkobiercy dziedzictwa Solidarności będą w stanie dzielić Plac Solidarności z innymi pokojowo nastawionymi rodakami. 

Tereny stoczniowe zbyt często były świadkiem tragicznych chwil w naszej historii. Jesteśmy na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, że obywatele naszego kraju powinni być w stanie, jak Państwo słusznie zauważyli „z należytą godnością, w spokoju, bez akcentów konfrontacyjnych demonstrować, mówiąc o bliskich ich sercu wartościach".

-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl