Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dane miejskie - Amerykanie wiedzą, jak zrobić z nich użytek

Do Gdańska przyjechali eksperci amerykańskiej inicjatywy What Works Cities, którzy doradzają miastom, w jaki sposób dobrze wykorzystywać i udostępniać gromadzone w magistratach dane. Amerykanie pomogą kierownictwu miasta i urzędnikom wypracować plan działania dla Gdańska.

Dane miejskie - Amerykanie wiedzą, jak zrobić z nich użytek
A
A
data publikacji: 06 maja 2016 r.

Eksperci What Works Cities, którzy prowadzili warsztaty w gdańskim magistracie, od l.: Katherine Klosek, Carter Hewgley i Lena Geraghty.
Eksperci What Works Cities, którzy prowadzili warsztaty w gdańskim magistracie, od l.: Katherine Klosek, Carter Hewgley i Lena Geraghty.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W miastach codziennie “produkowane” są niezliczone ilości danych dotyczących m.in. finansów, transportu czy edukacji. Umiejętne gromadzenie i wykorzystywanie tych zasobów oraz udostępnianie ich mieszkańcom to dzisiaj klucz do sukcesu dla każdego nowoczesnego miasta na świecie.

- Dobre zarządzanie danymi pozwala nie tylko usprawnić zarządzanie miejskim organizmem i rozwiązywać problemy, ale także angażować mieszkańców we wspólne podejmowanie decyzji - podkreślają eksperci amerykańskiej inicjatywy What Works Cities.

Jej pomysłodawcą jest Michael Bloomberg, były burmistrz Nowego Jorku i przedsiębiorca, założyciel organizacji Bloomberg Philantrophies, który zaprosił do współpracy ekspertów od nowoczesnego zarządzania miastami z Center for Government Excellence (GovEx), instytucji działającej przy John Hopkins University.

W ciągu niespełna roku działania GovEx, w ramach What Works Cities, objął swoim doradztwem 30 miast w Stanach Zjednoczonych (140 czeka w kolejce!). Teraz do inicjatywy zaproszony został Gdańsk - jako pierwszy w pilotażowym projekcie w Europie (później Amerykanie odwiedzą jeszcze Florencję i Wilno). Propozycja przystąpienia do What Works Cities pojawiła się dzięki dotychczasowej aktywności miasta na polu upubliczniania danych (prowadzony od dwóch lat projekt Otwarty Gdańsk). 

Uczestnikami warsztatów byli prezydent i jego zastępcy, a także przedstawiciele poszczególnych wydziałów UMG, w tym ich dyrektorzy.
Uczestnikami warsztatów byli prezydent i jego zastępcy, a także przedstawiciele poszczególnych wydziałów UMG, w tym ich dyrektorzy.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W trakcie dwudniowych warsztatów pod kierunkiem specjalistów zza oceanu (5-6 maja 2016 r.) kierownictwo Gdańska i dyrektorzy wydziałów magistratu pracują nad określeniem planu działań (jak można lepiej korzystać z gromadzonych już danych i w jaki sposób uzupełniać zasoby). Amerykanie doradzają również, jakie narzędzia informatyczne i formy udostępniania danych dla mieszkańców najlepiej sprawdzają się w praktyce.

- Pierwszy krok na drodze do sukcesu Gdańsk ma już za sobą. Podjął zobowiązanie, że chce zarządzać swoimi danymi i zaczął je upubliczniać - mówi Katherine Klosek z GovEx. - Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie są priorytety na najbliższy czas i cele, które miasto chciałoby osiągnąć.

- Musimy usystematyzować gromadzone w urzędzie dane, żebyśmy mogli do nich sięgać on-line, przez 24 godziny na dobę, i patrzeć na nie w różnych kontekstach - odpowiada prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Powinny być zbierane w sposób umożliwiający nam porównanie z innymi miastami, już nie tylko w Polsce, ale także w Europie Zachodniej. Do końca grudnia 2018 r. powstać powinna ogólnodostępna “hurtownia danych”,dzięki której Gdańsk stanie się miastem jeszcze bardziej transparentnym, a jego obywatele bez przeszkód będą mogli dowiedzieć się wielu rzeczy, bez konieczności pisania e-maili do prezydenta w ramach dostępu do informacji publicznej.

Prezydent zwrócił uwagę na to, że gdańszczanie często nie wiedzą, do jakich informacji w ramach Otwartego Gdańska już teraz mają dostęp. Jako przykład podał internetowy rejestr wydatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który uruchomiono w styczniu 2015 r.

- Codziennie pokazujemy mieszkańcom na co są przeznaczane pieniądze z budżetu miasta. Wydaje się, że to bardzo cenne informacje, ale wciąż niewiele osób korzysta z tego narzędzia - podkreślił. - Musimy się zastanowić nad tym, jakich sposobów promocji użyć, by o udostępnianiu naszych danych wiedziała jak największa grupa gdańszczan.

Na pierwszym planie Barbara Szymańska, dyrektor Biura Informatyki UMG - specjalistów IT z magistratu z pewnością czeka dużo pracy w związku z udostępnianiem danych gdańszczanom.
Na pierwszym planie Barbara Szymańska, dyrektor Biura Informatyki UMG - specjalistów IT z magistratu z pewnością czeka dużo pracy w związku z udostępnianiem danych gdańszczanom.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Obecność Gdańska w inicjatywie What Works Cities to więcej niż cenne dwudniowe warsztaty z ekspertami GovEx i możliwość dalszych konsultacji z ich strony. Przystępując do projektu nasze miasto uzyskało dostęp do platformy komunikacji z pozostałymi uczestnikami, a co za tym idzie otwarto przed nim możliwość poznania najlepszych, funkcjonujących już praktyk w zakresie wykorzystania miejskich danych.

Warto podkreślić, że współpraca z amerykańską inicjatywą jest dla Gdańska bezpłatna, wszystkie koszty pokrywa bowiem Bloomberg Philantrophies.
 

-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora