PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Czym palisz w piecu? Uważaj, bo możesz dostać mandat lub mieć sprawę w sądzie

Czym palisz w piecu? Uważaj, bo możesz dostać mandat lub mieć sprawę w sądzie
Straż Miejska wraca do pobierania próbek z pieców. Analiza składu chemicznego popiołu rozstrzygnie, czy ich właściciele używają odpadów jako opału. To najskuteczniejszy sposób na walkę z tymi, którzy notorycznie zatruwają powietrze. Podczas ostatniej kontroli 7 z 10 właścicieli domów, zostało ukaranych przez sąd grzywnami.

Strażnicy Miejscy wraz z rzeczoznawcą powołanym przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego rozpoczęli w połowie stycznia inspekcje pieców. Pierwsze próbki popiołu zostały pobrane na jednej z prywatnych gdańskich posesji. Kolejne kontrole już wkrótce.

Sprawdzone zostaną piece znajdujące się w nieruchomościach, które najczęściej pojawiają się w zgłoszeniach przekazywanych przez mieszkańców na alarmowy numer 986. Pobrane próbki trafią do specjalistycznego laboratorium. Analiza zebranego materiału wykaże, czy w piecach były spalane odpady.

- Dalsze czynności wobec właściciela pieca będą zależeć od wyniku otrzymanego z laboratorium. Jeśli okaże się, że spalał odpady, skierujemy do sądu wniosek o ukaranie - mówi Dorota Gwizdalska, inspektor ds. środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku.

Pod koniec poprzedniego sezonu grzewczego podobne kontrole zostały przeprowadzone w dziesięciu domach. W siedmiu z nich stwierdzono w popiele podejrzane substancje. Ich obecność świadczyła o tym, że do pieca wrzucano także odpady. Właścicieli wszystkich siedmiu posesji sąd ukarał grzywnami.


Czytaj więcej: 
Palenie w piecach. Po kontroli: aż 70 procent z wnioskami do sądu


Od 1 października 2017 r. do dziś (poniedziałek, 22 stycznia) na alarmowy numer 986 wpłynęło 357 zgłoszeń, dotyczących podejrzenia spalania odpadów w niewłaściwy sposób. W tym samym czasie na podstawie art. 191 ustawy o odpadach strażnicy miejscy nałożyli 29 mandatów (łączna kwota: 2430 złotych). W 35 przypadkach poprzestali na pouczeniach. 


Art. 191 ustawy o odpadach: Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Strażnik miejski jest uprawniony do wypisania mandatu w wysokości od 20 do 500 złotych. 


GROŹNE SKUTKI SPALANIA ODPADÓW:

 • PYŁY Z METALAMI CIĘŻKIMI POWODUJĄ ZAGROŻENIE BIAŁACZKĄ
 • TLENKI AZOTU PODRAŻNIAJĄ I USZKADZAJĄ PŁUCA
 • TLENEK WĘGLA WIĄŻE CZERWONE CIAŁKA KRWI I UTRUDNIA TRANSPORT TLENU W ORGANIZMIE
 • DWUTLENEK SIARKI POWODUJE TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU
 • CHLOROWODÓR TWORZY Z PARĄ WODNĄ SILNIE ŻRĄCY KWAS SOLNY
 • CYJANOWODÓR TWORZY Z PARĄ WODNĄ KWAS PRUSKI I BLOKUJE NIEODWRACALNIE ODDYCHANIE TKANKOWE
 • DIOKSYNY I FURANY POWODUJĄ NOWOTWORY WĄTROBY I PŁUC, USZKADZAJĄ PŁODY, STRUKTURĘ KODU GENETYCZNEGO ORAZ MAJĄ DZIAŁANIE ALERGICZNE

NIE WOLNO SPALAĆ:

 • ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, BUTELEK, POJEMNIKÓW ORAZ TOREB FOLIOWYCH
 • ZUŻYTYCH OPON I INNYCH ODPADÓW Z GUMY
 • ODZIEŻY, OBUWIA
 • ELEMENTÓW DREWNIANYCH POKRYTYCH LAKIEREM LUB IMPREGNOWANYCH
 • SZTUCZNEJ SKÓRY
 • OPAKOWAŃ PO FARBACH, LAKIERACH
 • OPAKOWAŃ PO ROZPUSZCZALNIKACH LUB ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN
 • PAPIERU BIELONEGO ZWIĄZKAMI CHLORU Z NADRUKIEM FARB KOLOROWYCHoprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl