PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Czwartek, 30 maja - XI sesja Rady Miasta Gdańska. PORZĄDEK OBRAD

Czwartek, 30 maja - XI sesja Rady Miasta Gdańska. PORZĄDEK OBRAD
Apel w sprawie Pola Bitwy Westerplatte, zasady i tryb nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, kwestie dotyczące budżetu Miasta oraz planów zagospodarowania przestrzennego - to główne punkty XI sesji Rady Miasta Gdańska, która rozpocznie się o godz. 9.00. Transmisja na żywo na portalu gdansk.pl.
W czwartek, 30 maja, obrady XI sesji Rady Miasta Gdańska
W czwartek, 30 maja, obrady XI sesji Rady Miasta Gdańska
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

XI sesja Rady Miasta Gdańska zaplanowana jest na czwartek, 30 maja, na godz. 9.00.

W programie przewidziany jest apel w sprawie projektu ustawy przewidującej wywłaszczenia Pola Bitwy Westerplatte. Chodzi o przejęcie przez administrację rządową terenu podlegającemu Miastu, na którym m.in mieści się jedna z placówek Muzeum Gdańska - Wartownia nr 1. Sprawa ta budzi gorące dyskusje w Gdańsku i w Polsce, można więc spodziewać się też dyskusji radnych. Miejscy radni pochylą się również nad uchwałą w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Podczas obrad omawiane mają być również ważne kwestie dotyczące zmian w budżecie Miasta czy też sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nie zabraknie też z pewnością ważnych komentarzy i podsumowań związanych z niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Co o najbliższej sesji RMG mówili radni - ZOBACZ WIDEOCZAT


XI sesja Rady Miasta Gdańska będzie transmitowana na portalu www.gdansk.pl. Początek o godz. 9.00. 

 

PORZĄDEK OBRAD

Obrady XI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym porządkiem:

1. Sprawy regulaminowe
otwarcie sesji.

2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Apel w sprawie projektu ustawy przewidującej wywłaszczenie Pola Bitwy na Westerplatte.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Cezary Śpiewak – Dowbór – Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

5. Uchwały:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 199);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok (druk 200);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica Szklana Huta w mieście Gdańsku (druk 205);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego w mieście Gdańsku
(druk 172);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina w mieście Gdańsku
(druk 173);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek w mieście Gdańsku (druk 174);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Małe Rejon ulic Szczecińskiej i Słupskiej w mieście Gdańsku (druk 178);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna - Kuźnia Wodna w mieście Gdańsku (druk 179);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska - centrum Świbna II w mieście Gdańsku (druk 180);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha między węzłem Obwodnicy Południowej a ulicą Gościnna w mieście Gdańsku (druk 175);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11) w sprawie zmiany statutu Hevelianum (druk 167);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Alan Aleksandrowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Paweł Golak - Dyrektor Hevelianum

12) w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (druk 207);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Wszystko dla Gdańska
Katarzyna Czerniewska – Klub Wszystko dla Gdańska

13) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 (druk 184);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

14) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska
(druk 176);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

15) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk 177);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

16) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innym form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
(druk 182);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

17) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego (druk 183);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 201);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

19) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 202);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

20) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 203);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

21) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 204);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

22) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014 – 2018 (druk 206);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

23) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych (druk 181 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Kacper Płażyński - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

24) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości ze Swissmed Opieka Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku (druk 198);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

25) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 185);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

26) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 186);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

27) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 187);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

28) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 188);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

29) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 189);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

30) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 190);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

31) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 191);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

32) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 192);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

33) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 193);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

34) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 194);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

35) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 195);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

36) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 196);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

37) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 197);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

6. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

7. Wnioski, oświadczenia osobiste.

8. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.