PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Cztery oferty na budowę oranżerii w Parku Oliwskim

Cztery oferty na budowę oranżerii w Parku Oliwskim
W przetargu na przebudowę oranżerii znajdującą się w Parku Oliwskim wpłynęły cztery oferty. Najniższa z nich opiewa na niecałe 8 mln zł. Na realizację zadania zabezpieczono 9,2 mln złotych. Planowane zakończenie prac to 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

 

Kompleks palmiarni w Parku Oliwskim składa się z 4 budynków: rotundy, oranżerii, szklarni i budynku socjalno-technicznego. Budowa zaplecza socjalnego już się zakończyła, a prace w rotundzie koncentrują się na szkleniu obiektu. Aby przebudowa palmiarni była kompletna niezbędne jest także przeprowadzenie prac związanych z przebudową oranżerii, która stanowić będzie III etap modernizacji.

Realizacja inwestycji planowana jest na 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

W dniu 4 czerwca poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 9,2 mln złotych. Wpłynęły cztery oferty:

  • WGsystem Sp. z o.o. - 10 410 720,00 zł
  • B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 9 388 995,90 zł
  • P.B.E. ELBUD GDAŃSK S.A. - 8 047 890,00 zł
  • KAMARO Spółka z o.o. Sp.k. - 7 950 000,00 zł

Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym.


Nowa oranżeria

- Oranżeria zostanie przebudowana, by móc jeszcze lepiej wyeksponować znajdujące się w niej rośliny - wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

W obiekcie znajdować się będzie pomieszczenie, które może zostać wykorzystane jako sala konferencyjna lub dydaktyczna. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, zostanie zamontowana winda.

Oprócz budowy oranżerii, w zakresie zadania znalazły się roboty sanitarne, elektryczne i instalacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz sterowania klimatem w budynku rotundy, w której znajduje się palma.


Równocześnie z pracami w oranżerii prowadzone będą prace przy szkleniu rotundy, w której znajduje się daktylowiec. 4 listopada podpisano umowę na dokończenie szklenia palmiarni w Parku Oliwskim. Dotychczas oszklono połowę przęseł. Dzięki tzw. konsolom każda z szyb montowana jest odrębnie i pracuje niezależnie, co w przypadku ewentualnego uszkodzenia szyby daje możliwość jej bezinwazyjnej wymiany. Z uwagi na ilość szyb partie szkła dostarczane są na budowę w mniejszych pakietach i aby nie uległy uszkodzeniu montowane są od razu po dostarczeniu na plac budowy. Zgodnie z umową prace w rotundzie powinny zakończyć się w sierpniu br. Koszt inwestycji to 12 mln złotych.

W ubiegłym roku zakończyły się prace związane z wykonaniem budynku socjalno-technicznego, będącego II etapem rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków palmiarni. Oprócz zaplecza socjalnego, w budynku znajduje się węzeł ciepła, niezbędny do utrzymania odpowiedniej temperatury w palmiarni. Koszt prac wyniósł ok. 3,5 mln zł.

 

Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze
Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze