PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego na węźle Toruńska

Czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego na węźle Toruńska
Rozpoczyna się kolejny etap prac dotyczący rozbudowy układu drogowego dla inwestycji Forum Gdańsk. Od piątku, 11 sierpnia, rano zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Okopowej, Toruńskiej i Trakt Św. Wojciecha.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Czwartek, 10 sierpnia, skrzyżowanie ulic Toruńska, Okopowa i Trakt św. Wojciecha

W ciągu 6 tygodni wykonany zostanie docelowy układ drogowy na środku skrzyżowania. Powstanie także dodatkowy lewoskręt z ul. Trakt Św. Wojciecha w ul. Nowe Podwale Grodzkie. Roboty realizowane będą w dwóch etapach. 

I etap realizowany będzie 5 tygodni. W tym czasie:

  • wyjazd z ul. Toruńskiej będzie możliwy wyłącznie w kierunku Centrum (po obu pasach jezdni ul. Toruńskiej pojedziemy tylko w prawo). 
  • objazd do ul. Trakt Św. Wojciecha (w stronę Oruni) będzie odbywał się ulicami Okopową, Podwalem Przedmiejskim 
  • na skrzyżowaniu z ul. Chmielną będzie można zawrócić na Podwale Przedmiejskie i dalej lewoskrętem w ul. Okopową i Trakt Św. Wojciecha
  • dodatkowym rozwiązaniem dojazdu z ul. Toruńskiej do Traktu św. Wojciecha będzie przejazd ul. Żabi Kruk do Podwala Przedmiejskiego, zawrócenie na skrzyżowaniu z ul. Chmielną i wówczas dalej lewoskrętem w ul. Okopową do Traktu św. Wojciecha.
  • wyjazd z ul. Okopowej od strony Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego będzie możliwy tylko w kierunku Centrum. Objazd do ul. Trakt Św. Wojciecha będzie dobywał się analogicznie jak objazd dla pojazdów wyjeżdżających z ul. Toruńskiej
  • wyłączony zostanie przejazd z ul. Okopowej (z Centrum) do ul. Toruńskiej. Objazd do ul. Toruńskiej będzie odbywał się ulicami Okopową – Augustyńskiego - Rzeźnicką
  • przejazd z Traktu Św. Wojciecha do Okopowej w kierunku Centrum oraz z Centrum przez Okopową do Traktu Św. Wojciecha pozostają bez zmian


Dzień przed wprowadzeniem zmian, przygotowane były już znaki drogowe

II etap realizowany będzie 4 dni. W tym czasie:

  • podczas układania warstw bitumicznych na środku skrzyżowania, dodatkowo zostanie wyłączona możliwość przejazdu ul. Okopową (z Centrum) w kierunku do Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego 
  • objazd będzie odbywał się z Centrum ulicami: Okopową – Podwale Przedmiejskie – Żabi Kruk, od strony al. Armii Krajowej ulicami: Podwale Przedmiejskie – Żabi Kruk
  • objazd od strony Warszawy/Elbląga ulicami Podwale Przedmiejskie, zawrócenie na Węźle Unii Europejskiej, w Podwale Przedmiejskie i w Żabi Kruk


Prace na tym odcinku potrwają około 6 tygodni



oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl