PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Coraz bliżej nowych terenów rekreacyjnych przy lasach Trójmiejskiego Parku Krajoobrazowego

Coraz bliżej nowych terenów rekreacyjnych przy lasach Trójmiejskiego Parku Krajoobrazowego
Miasto przystąpiło do realizacji Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty zagospodarowania pięciu wejść.

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Zgodnie z zakresem i podziałem zadań określonych w porozumieniu zawartym 7 maja 2016 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska, Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Gdańsku i Dyrektorem Pomorskiego Zarządu Parków Krajobrazowych w Słupsku, Miasto Gdańsk przystąpiło do zagospodarowania 6 wejść do lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 

Będzie strefa buforowa w gdańskich lasach


W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty zagospodarowania pięciu wybranych wejść:

  • Oliwa - ul. Abrahama (3)
  • Dwór VII - Michałowskiego (4)
  • Strzyża - ul. Ludowa (6)
  • Niedźwiednik - ul. Niedźwiednik (7)
  • Leśna Góra (8)


Wejścia do zagospodarowania w 2017 roku

Po ich akceptacji przez strony porozumienia i Rady Dzielnic, Miasto przystąpi do realizacji. Wejście do lasu Matemblewo - ul. Potokowa (10), które jest już w części zagospodarowane, zostanie uzupełnione o brakujące elementy wyposażenia wskazane w wyżej wymienionym opracowaniu. Szczegóły dostępne są na stronie brg.gda.pl.


Koncepcja była szeroko konsultowana społecznie w latach 2015-2016. Głównym jej założeniem jest poszerzenie wachlarza możliwych form rekreacji w otoczeniu przyrody. Zrealizowanie strefy buforowej pomiędzy terenami zurbanizowanymi a leśnymi stworzy mieszkańcom ciekawą ofertę spędzania czasu w strefie granicznej lasu, przy jednoczesnej ochronie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

Wszystkie wejścia wskazane do strefy buforowej w przyszłości powiązane będą szlakiem pieszo-rowerowym „Droga do Radości”.


Czytaj także:

Biegasz? Za trzy lata będziesz biegać dwa razy więcej!

Nowe tereny rekreacyjne w sąsiedztwie lasów

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze