Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Codziennie pamiętajmy o prawach człowieka - apeluje Gdańska Rada ds. Równego Traktowania [TREŚĆ APELU]

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, pierwszy dokument dotyczący praw człowieka przyjęty przez społeczność międzynarodową. 10 grudnia 2016 r. Gdańska Rada ds. Równego Traktowania zaprosiła gdańszczan do dyskusji, w jaki sposób powinniśmy dbać o respektowanie tych praw w naszym mieście i przedstawiła swój apel do gdańszczanek i gdańszczan.

Codziennie pamiętajmy o prawach człowieka - apeluje Gdańska Rada ds. Równego Traktowania [TREŚĆ APELU]
A
A
data publikacji: 10 grudnia 2016 r.

Rada czyta apel (od l.): Anna Strzałkowska, Tomasz Snarski, Ewa Kamińska, Joanna Orłowska, Krzysztof Bajdan, Zofia Lisiecka, Anna Miler i (gościnnie) Piotr Olech - zca dyr. Wydziału Rozwoju Społecznego UMG
Rada czyta apel (od l.): Anna Strzałkowska, Tomasz Snarski, Ewa Kamińska, Joanna Orłowska, Krzysztof Bajdan, Zofia Lisiecka, Anna Miler i (gościnnie) Piotr Olech - zca dyr. Wydziału Rozwoju Społecznego UMG
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gdańska Rada ds. Równego Traktowania powstała we wrześniu 2016 r. - jest to pierwsza taka miejska rada w Polsce. Tworzy ją siedemnaście osób reprezentujących różnorodne instytucje i organizacje pozarządowe. Jej zadaniem jest monitorowanie wszelkich przejawów dyskryminacji w naszy mieście Rada wielokrotnie obradowała już we własnym gronie, 10 grudnia (w sobotę) w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się pierwsze spotkanie otwarte dla gdańszczanek i gdańszczan. Na zaproszenie odpowiedzieli głównie młodzi ludzie (sala była naprawdę szczelnie wypełniona), w tym m.in. uczniowie gdańskiego XV Liceum Ogólnokształcącego ze szkolnego koła prawniczego.

Spotkanie otworzyła dwójka współprzewodniczących rady: Piotr Kowalczuk – z-ca prezydenta Gdańska oraz Anna Strzałkowska, przedstawicielka Tolerado Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT.

- Rada to nasza gdańska agora, w ramach której zastanawiamy się co należy zrobić, żeby nasze miasto było przyjazne dla każdego mieszkańca – powiedział Piotr Kowalczuk. - Dzisiejsze otwarte wydarzenie, na pewno nie ostatnie tego typu, zorganizowaliśmy by nadać pewien kierunek naszym działaniom. I rzecz najważniejsza: w rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ podkreślić chcemy, że Gdańsk jest miastem praw człowieka, niezależnie od tego, czy taki czy inny rząd Polski wypowiadał będzie przyjęte wcześniej przez Polskę konwencje.

Anna Strzałkowska dodała: - Mój udział w radzie i dzisiejsze spotkanie wynika z marzenia, żeby Gdańsk stał się miastem, w którym stajemy się najlepszą wersją samych siebie. Pomóżcie nam to zrobić, poznajcie nas, dajcie radzie wskazówki do pracy, bo jesteśmy do niej gotowi – zachęcała Strzałkowska.

Współprzewodniczący Rady: Piotr Kowalczuk - z-ca prezydenta Gdańska oraz Anna Strzałkowska z Tolerado Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT
Współprzewodniczący Rady: Piotr Kowalczuk - z-ca prezydenta Gdańska oraz Anna Strzałkowska z Tolerado Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Tomasz Snarski, adwokat i nauczyciel akademicki należący do Rady, przypomniał kulisy powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: - Potrzebna była by ludzkość mogła odbić się od dna totalnej dehumanizacji, którą nastąpiła w latach II wojny światowej - mówił Tomasz Snarski. - Deklaracja ONZ to był początek podejścia do praw człowieka jako do idei prawnej. Wcześniej wystarczył koncept moralny. Zdrowo rozumujący ludzie nie zakładali, że będzie można te prawa tak drastycznie podeptać. Zdecydowano więc skodyfikować je, żeby nikt już więcej nie miał wątpliwości czym są. To był akt kreacyjny, który miał zmienić świat na lepsze.

Podkreślił również, że późniejsze doświadczenia pokazały, że nawet najlepsze skodyfikowane prawa nie są w stanie zastąpić ludzkich postaw, edukacji i wychowania.

- Prawo to narzędzie pomocnicze, dbajmy więc o naszą świadomość, o własne, rozsądne, dobrze ukształtowane sumienie i przekonanie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i godność niezależnie od tego kim jest i gdzie jest - to jest nasze zadanie na dziś – podsumował Tomasz Snarski.

Tomasz Snarski, adwokat z Rady, w płomiennej mowie o niedoskonałości prawa i potrzebie ludzkiej wrażliwości
Tomasz Snarski, adwokat z Rady, w płomiennej mowie o niedoskonałości prawa i potrzebie ludzkiej wrażliwości
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Następnie członkowie Rady odczytali wspólnie treść apelu Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

”W dniu 10 grudnia corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, z tej okazji apelujemy o pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony praw człowieka oraz podjęcie refleksji w jaki sposób możemy i powinniśmy wspólnie dbać o ich respektowanie. Przypominamy, że prawa człowieka to sprawa istotna nie tylko przy okazji rozmaitych rocznic lecz przede wszystkim w codziennym życiu, w którym nierzadko niestety spotykamy z ich naruszeniami.

Ochronę praw człowieka zapewniają rozmaite mechanizmy prawne, jednakże równie ważna jest postawa reprezentowana przez każdą i każdego z nas w zwykłych międzyludzkich relacjach. Wierzymy, że niezależnie od tego kim jesteśmy i jakie wyznajemy poglądy, wszystkich nas łączy przekonanie, że godność każdego człowieka jest przyrodzona i niezbywalna. Chociaż możemy różnić się co do szczegółów i zakresu koniecznej ochrony praw człowieka, wyrażamy nadzieję, że warto gromadzić się wokół tej łączącej wszystkich ludzi idei, troszcząc się o wzajemne zrozumienie i współpracę. Jesteśmy przekonani, że szczególne znaczenie w zakresie ochrony praw człowieka ma zasada równości i niedyskryminacji.

Dlatego przypominamy, że zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy wobec prawa są równi oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt też nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn.

W 2016 roku po raz pierwszy w historii naszego miasta została powołana Gdańska Rada ds. Równego Traktowania. Pragniemy zapewnić, że uczynimy co w naszej mocy by poczynić postępy w realizacji zasady równego traktowania i przeciwdziałać zjawiskom dyskryminacji. Zachęcamy do zgłaszania wszystkich problemów związanych z naruszeniem zasady równości i przypadkami dyskryminacji. Zadbajmy wspólnie o to by Gdańsk był miastem praw człowieka.”

W młodych gdańszczanach nadzieja - na zaproszenie rady odpowiedziało głównie młode pokolenie naszego miasta
W młodych gdańszczanach nadzieja - na zaproszenie rady odpowiedziało głównie młode pokolenie naszego miasta
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Po części oficjalnej odbyły się dwa warsztaty.

Podczas pierwszych każdy mógł zapisać swoje marzenia/wyobrażenia o Gdańsku - mieście równego traktowania, wolnym od dyskryminacji. Zapiski mają być inspiracją do dalszej pracy rady.

Drugie warsztaty pod hasłem “Co się dzieje między ludźmi? Jak zrozumieć innych i cieszyć się naszymi różnicami” poprowadziła Anna Strzałkowska.

-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora