PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

"Co z tą gospodarką" - dziś debata z udziałem Aleksandry Dulkiewicz, Mieczysława Struka, Jerzego Hausnera, Sławomira Łobody

"Co z tą gospodarką" - dziś debata z udziałem Aleksandry Dulkiewicz, Mieczysława Struka, Jerzego Hausnera, Sławomira Łobody
Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza we wtorek, 18 maja, na debatę online - "Co z tą gospodarką". Udział wezmą prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prof. Jerzy Hausner i Sławomir Łoboda - wiceprezes zarządu LPP. Moderacja prof. Dariusz Filar. Transmisja m.in. na gdansk.pl od godz. 17.00.
Debata odbywać się będzie w Europejskim Centrum Solidarności
Debata odbywać się będzie w Europejskim Centrum Solidarności
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

W imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego na debatę zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, autor poniższego wprowadzenia.

CO Z TĄ GOSPODARKĄ?

Kryzys, jaki wywołała pandemia COVID-19, stanowi wyzwanie dla całej gospodarki – globalnej, regionalnej, gminnej, krajowej. A w konsekwencji dla gospodarek domowych milionów ludzi.


Skutki tego kryzysu są w poszczególnych sektorach czy przedsiębiorstwach różne, zależą od wielu czynników, m.in. od tego, czy jest możliwe dostosowanie produkcji do zakłóceń w łańcuchach dostaw, czy wytwarzane usługi i produkty mają zbyt w trakcie pandemii, czy praca może przejść w tryb zdalny... W tak głębokim kryzysie bardzo ważne jest, aby wsparcie otrzymały nie tylko sektory o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, lecz – co jeszcze ważniejsze – aby chronić miejsca pracy i pracowników.


Czy to nam się udało?


Obok doraźnych wyzwań wynikających z pandemii przed polską gospodarką piętrzą się wyzwania o charakterze długofalowym. Dane pokazują, że obecny system emerytalny w Polsce zmierza do zapaści. Udział zaawansowanych technologii jest niski, tak w produkcji, jak i w eksporcie, a poziom inwestycji nie wskazuje, by nadchodziła w tym zakresie poprawa. Niestabilność prawa i otoczenia biznesowego nie stwarza warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Ogromnym problemem staje się przestarzały system energetyczny, oparty na węglu kamiennym i brunatnym. Skoncentrowanie polityki gospodarczej na transferach socjalnych i konsumpcji odbywa się kosztem rosnącego zadłużenia państwa. Czy dalsze transfery socjalne i obietnice prezydenta Andrzeja Dudy będą mogły być realizowane?


A co z małymi i mikroprzedsiębiorstwami? Czy one już bankrutują?


Podczas najbliższej debaty Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego, w gronie ekonomistów, samorządowców oraz przedsiębiorców, będziemy dyskutowali na temat perspektyw polskiej gospodarki. Serdecznie zapraszam na debatę.

 

Debata "Co z tą gospodarką" odbędzie się we wtorek, 18 maja. Transmisja na facebook.com/ecsgdansk, www.gdansk.pl, ecs.gda.pl. Początek o godz. 17.00.


Zaproszeni goście:

  • Aleksandra Dulkiewicz -samorządowiec, prezydent Gdańska
  • prof. Jerzy Hausner - ekonomista, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, projektu promującego ekonomię opartą na wartościach społecznych
  • Sławomir Łoboda - wiceprezes zarządu LPP, prezes Rady Fundacji Hospicyjnej
  • Mieczysław Struk - samorządowiec, marszałek województwa pomorskiego

Widownię reprezentować będą:

  • Patrycja Błaszkowska - studentka biologii medycznej, Uniwersytet Gdański oraz zdrowia środowiskowego i BHP, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Adam Sobina - student ekonomii, Uniwersytet Gdański

Moderator:

  • prof. Dariusz Filar - ekonomista, Uniwersytet Gdański, były członek Rady Polityki Pieniężnej