Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Co rodzina może zrobić dla rodziny? Gdańsk to wie

Rodzina dobrze radząca sobie w życiu pomaga innej, która ma kłopoty. W opiece nad dzieckiem, w drobnym remoncie i dużych problemach życiowych. Wyjątkowy projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku "Rodzina Rodzinie" już przynosi efekty.

Co rodzina może zrobić dla rodziny? Gdańsk to wie
A
A
data publikacji: 25 czerwca 2016 r.

Inauguracja projektu
Inauguracja projektu
Materiały prasowe MOPR

- Pani Maria sama wychowuje dziecko, jest w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej - ­mówi Katarzyna Gonia, koordynator projektu "Rodzina Rodzinie". - W ramach naszego projektu udało się "połączyć" ją z wolontriuszką, która zgłosiła chęć pomocy. Efekty już są, wolontariuszka pomaga w opiece nad dzieckiem, razem spędzają czas, rozmawiają. Na razie mamy 20 rodzin gotowych do współpracy. Szukamy kolejnych chętnych.
 

Niestandardowa pomoc 

Projekt "Rodzina Rodzinie" działa od kilku miesięcy w ramach wolontariatu Miasta Gdańska, oficjalnie ruszył 24 czerwca 2016 roku. Pomysłodawcą rodzinnego wolontariatu jest Paweł Adamowicz prezydent Gdańska. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR podejmuje się też zadań związanych z całościowym wsparciem rodziny. Przykładem ostatni projekt, który w niestandardowy sposób wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Nowe przedsięwzięcie jest realizowane w czterech obszarach: wolontariatu rodzinnego „Rodzina Rodzinie”, wsparcia wychowanków pomocy zastępczej w wejściu w dorosłe życie „Wsparcie na starcie w dorosłość”, pomocy dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji i odnalezieniu pasji i zainteresowań „Pogotowie lekcyjne” i „Pomoc osobom starszym i z niepełnosprawnością”.

- Projekt "Rodzina Rodzinie" to wyjątkowa forma wsparcia rodzin - uważa Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. -­ Wolontariusze wnoszą nowe pomysły i świeże spojrzenie na rozwiązywania problemów społecznych. Ich praca jest uzupełnieniem i urozmaiceniem pracy socjalnej.
 

Dwie rodziny to już wsparcie

- Staramy się, żeby rodziny coś łączyło: dzieci w podobnym wieku, bliskość zamieszkania ­- mówi Katarzyna Gonia. -­ Zanim dojdzie do spotkania dwóch rodzin, mamy kilka wspólnych spotkań z wolontariuszami, opowiadamy o problemach, w których można pomóc. Wszystko jest dobrowolne, obie strony uczestniczą w projekcie, bo chcą. Potem rodziny zaczynają się spotykać, cały czas jesteśmy obok, ze strony MOPRu rodziny wspiera psycholog, koordynator projektu i pracownik ośrodka.

Pani Monika pomaga samotnej mamie z dzieckiem, informacje o projekcie "Rodzina Rodzinie" znalazła na stronie ośrodka.

- Ustaliłyśmy razem, w czym mogę pomóc - mówi Monika z Gdańska. - Odbieram raz lub dwa razy w tygodniu dziecko pani, której pomagam, wychodzimy razem na spacery, rozmawiamy o problemach. Ta pomoc nie zabiera mi zbyt dużo czasu, ona ma wsparcie, ja poczucie że robię coś dobrego, sensownego. Zresztą nie tylko to, obie jesteśmy spoza Gdańska, rozmawiamy o tym, jak to jest być "słoikiem".

Nie ma określonego terminu trwania rodzinnej współpracy, pomoc może trwać rok albo i kilka lat, a rodziny same napiszą scenariusz. Koordynatorzy liczą się z tym, że niektóre mogą się wycofać, dojdą nowe. 


Wyszukiwarka ofert dla wolontariuszy

- Z naszych doświadczeń wynika, że osoby zainteresowane niesieniem pomocy szukają ofert blisko miejsca zamieszkania -­ dodaje Katarzyna Gonia. -­ Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uruchomiliśmy na stronie internetowej www.mopr.gda.pl/wolontariat bazę ofert dla wolontariuszy. W bazie znajdują się informacje na temat rodziny, takie jak: liczba dzieci w rodzinie, zainteresowania, potrzeby, a także nazwa dzielnicy.

Osoby gotowe do pomocy w ramach projektu "Rodzina Rodzinie" mogą skontaktować się z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdansku.

Kontakt: Katarzyna Gonia, tel. (58) 342 31 77, e­mail: wolontariat@mopr.gda.pl-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora