PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Co robić w trakcie powodzi, jak się zachowywać? Poradnik dla mieszkańców
Co robić w trakcie powodzi, jak się zachowywać? Poradnik dla mieszkańców
- Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko - mówi bryg. Marian Hinca, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. - Oprócz bezpośredniego zagrożenia utonięciem, należy liczyć się z narażeniem na choroby zakaźne, brakiem prądu, wody i kanalizacji - ostrzega strażak i radzi, jak zachować się w sytuacji zagrożenia powodzią, a także co robić, gdy ta już nadejdzie.

W lipcu 2016 r. groźna ulewa nawiedziła Gdańsk, powodując m.in. paraliż komunikacyjny
W lipcu 2016 r. groźna ulewa nawiedziła Gdańsk, powodując m.in. paraliż komunikacyjny
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Agata Olszewska: Kiedy możemy mówić o powodzi?

Bryg. Marian Hinca: - Powodzią nazywamy zalanie przez wodę terenów nadbrzeżnych, wzdłuż koryta rzeki lub brzegu morza, na skutek wezbrania wód. Przyczyną powodzi/wezbrań są obfite i długotrwałe opady deszczu, nagły spływ wód z topniejących śniegów wiosną lub sztormy. Wezbrania powodują również (w okresie zimowym i wczesnowiosennym) zatory śryżu i kry lodowej na rzekach.

Kiedy ogłasza się alarm powodziowy?

- Alarm powodziowy ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody w ciekach wodnych osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód. Alarmy są wprowadzane dla ściśle określonych rejonów, wobec czego należy sprawdzać komunikaty ostrzegawcze.

Co on oznacza dla mieszkańców? Co powinni zrobić, kiedy ogłoszony zostaje alarm?

- Najważniejszym w takich okolicznościach to działać zdecydowanie w obliczu zmieniających się warunków atmosferycznych i zagrożeń. W pierwszej kolejności należy zorientować się gdzie znajdują się wszystkie bliskie nam osoby i nasłuchiwać komunikatów z lokalnych mediów, Centrum Zarządzania Kryzysowego i służb.

Przypuśćmy, że dochodzi do powodzi, przed którą ostrzegano. W jaki sposób mieszkańcy powinni się zachować?

- Przede wszystkim powinni zastosować się do poleceń służb ratowniczych, które w skoordynowany sposób prowadzą niezbędną ewakuację lub dostarczanie żywności. Niezależnie od tego powinni wiedzieć, że pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko. Oprócz bezpośredniego zagrożenia utonięciem, należy liczyć się z narażeniem na choroby zakaźne, brakiem prądu, wody i kanalizacji. W razie konieczności otrzymanie pomocy medycznej na czas może okazać się niemożliwe. Decydując się na pozostanie na terenie zagrożonym, nie należy kierować się potrzebą ochrony dobytku. Teren zostanie zabezpieczony przez właściwe służby. 

A więc ewakuacja. Co można zabrać ze sobą podczas ewakuacji?

- Opuszczając dom należy zabrać najważniejsze rzeczy: niezbędne leki używane przez domowników, ważne dokumenty, kosztowności, pieniądze, telefon komórkowy itp., przy czym bagaż nie może przekraczać 50 kg. W przypadku nakazu opuszczenia domu, należy zrobić to natychmiast. Dzieciom znajdującym się pod opieką należy przypiąć do ubrań karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów. Następnie zarejestrować się w punkcie ewidencyjnym: w ten sposób łatwiej odnajdzie cię rodzina. Opuszczając dom należy także upewnić się, że instalacje elektryczne i gazowe są wyłączone.

Kiedy można wrócić do mieszkania lub domu, który został zalany?

- Należy słuchać komunikatów radiowych i telewizyjnych. Zalecamy, aby jak najdłużej pozostać poza zasięgiem wód powodziowych i zatorów lodowych. Nie wracać do domu dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady.

Gdzie mieszkańcy zagrożeni powodzią mogą szukać pomocy?

- Kiedy podniesiony poziom wód zagraża naszemu życiu lub zdrowiu albo mieniu, należy zgłaszać to do Straży Pożarnej pod numer 998 lub na numer alarmowy 112.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które opracowało ogólnodostępne poradniki: Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze
Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze