Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Centrum rozrywki w Letnicy? Ma powstać w ciągu 6 lat - trwa już konkurs na wybór inwestora

Letnica - część Gdańska, która jeszcze 10 lat temu nie cieszyła się dobrą sławą - dziś przyciąga turystów stadionem, polskich i zagranicznych przedsiębiorców gmachem Amberexpo, a nowych mieszkańców inwestycjami rewitalizacyjnymi. Już za kilka lat będzie miała kolejny atut: nowoczesne centrum rozrywki. Takie ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie "bursztynowego" Stadionu Energa Gdańsk.

Centrum rozrywki w Letnicy? Ma powstać w ciągu 6 lat - trwa już konkurs na wybór inwestora
A
A
data publikacji: 08 lutego 2017 r.

Letnica ma przyciągać mieszkańców i turystów nie tylko wspaniałym stadionem, ale też np. nowoczesnym centrum rekreacyjno- sportowym. Niewykluczone, że takie powstanie w dzielnicy w ciągu sześciu lat
Letnica ma przyciągać mieszkańców i turystów nie tylko wspaniałym stadionem, ale też np. nowoczesnym centrum rekreacyjno- sportowym. Niewykluczone, że takie powstanie w dzielnicy w ciągu sześciu lat
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Spółka Arena Gdańsk (dawniej Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012), która odpowiadała za budowę stadionu, a obecnie jest jego właścicielem, ogłosiła właśnie konkurs na wybór inwestora, który w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zagospodaruje teren. By móc zrealizować to przedsięwzięcie zwycięzca konkursu utworzy z Areną Gdańsk spółkę celową. Inwestycja ma być gotowa najpóźniej do końca 2022 r.

Przy stadionie będzie mógł powstać nowoczesny obiekt bądź zespół obiektów o funkcji usługowej "związanej z przemysłem czasu wolnego". Założenie jest takie, by były to funkcje dostępne dla szerokiego kręgu mieszkańców Pomorza, a także dla turystów. Mile widziany będzie tu np. park rozrywki oraz aquapark. Do tego mogłoby powstać np. centrum odnowy biologicznej, medyczne, bądź hotel.

- Przedstawiliśmy swoje koncepcje na usługi w tym miejscu, ale jest to projekt otwarty. Nie "zamykamy" żadnego pomysłu – zaznacza Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska.

Teren inwestycyjny, który aportem wniesie do spółki celowej Arena Gdańsk, ma powierzchnię 4,66 ha. Obiekt bądź obiekty, które tu powstaną, będą liczyć maksymalnie 30 metrów wysokości.
 

Na tej działce, w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, mogłoby powstać centrum rozrywki
Na tej działce, w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, mogłoby powstać centrum rozrywki
Ortofotomapy Gdańska

Co się będzie działo w najbliższych miesiącach?

  • do 28 kwietnia zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty
  • do 31 maja oferty konkursowe będą oceniane pod kątem formalnym. Pod koniec maja wybrana zostanie też najkorzystniejsza oferta. Firma, która ją złoży, otrzyma wyłączność na udział w drugim etapie konkursu
  • od 1 czerwca do 31 sierpnia wybrany oferent będzie miał czas na opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz sporządzenie koncepcji biznesowej
  • od 1 września do 29 września przedstawione zostaną wstępne projekty umowy wspólników oraz umowy spółki. Będzie to czas na negocjacje warunków umów
  • do 90 dni od zakończenia negocjacji powinno dojść do podpisania umowy wspólników i umowy spółki, a więc najpóźniej pod koniec 2017 r.


Jakie oczekiwania wobec oferentów ma Arena Gdańsk?

Powinni oni m.in. posiadać doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji, w okresie ostatnich pełnych pięciu lat, co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę obiektu kubaturowego lub zespołu obiektów kubaturowych o wartości co najmniej 100 milionów złotych netto, w których powierzchnia użytkowa przeznaczona na usługi w zakresie przemysłu czasu wolnego stanowi co najmniej 25 proc. powierzchni użytkowej obiektu lub zespołu obiektów. Powinni też mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jednym obiektem kubaturowym lub zespołem obiektów kubaturowych, o powierzchni użytkowej minimum 15 tysięcy metrów kw. 

Więcej informacji na stronie Arena Gdańsk.

Jeżeli dojdzie do podpisania umowy, roboty budowlane powinny rozpocząć się nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Z kolei termin oddania do użytkowania ostatniego z powstałych w ramach tej inwestycji obiektów powinien być nie dłuższy niż pięć lat od dnia podpisania umowy.
 

fot. www.gdansk.pl
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora